*nrnar:polozkaCiselnikaDg - národní registr novorozenců - položka číselníku diagnóz

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod

a

-4

1

Kód diagnózy

text

 

 

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrnar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrnar: označuje národní registr novorozenců