*nrpot:nrpot - národní registr potratů - hlášení o potratu mimoděložního těhotenství

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

picok

a

8

1

IČ (identifikační číslo zařízení, kde byl výkon proveden)

číselný řetězec

od DS 4.24.01 zrušeno

ppczk

a

3

1

PČZ (pořadové číslo zařízení, kde byl výkon proveden)

celé číslo

od DS 4.24.01 zrušeno

prodcis

a

-10

1

Rodné číslo

číselný řetězec

pdatnar

a

1

Datum narození

formát D

nové od DS 4.24.01

pobec

a

6

1

Obec bydliště dle číselníku Obec

[Obec] #!, položka zujedn

pbydl

a

-6

?

Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres

[KrajOkres] #!, položka kod

od DS 4.24.01 zrušeno

porp

a

4

?

Číslo obce s rozšířenou působností

celé číslo

od DS 4.24.01 zrušeno

pkzam

a

1

1

Klasifikace zaměstnání dle číselníku KlasifikaceZamestnaniJednomistna

[KlasifikaceZamestnaniJednomistna] #!, položka kod

prostav

a

1

1

Rodinný stav dle číselníku Stav

[Stav] #!, položka kod

pzemepobyt

a

2

1

Země obvyklého pobytu dle číselníku Zeme, kód a2

               

[Zeme] #!, položka a2

nové od DS 4.24.01

pstaobc

a

-3

1

Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2

[Zeme] #!, položka a2

ppobytcr

a

1

?

Trvalý pobyt v ČR (dle ROB) ano/ne - pouze u státního občanství jiného než CZ

0, 1

nové od DS 4.24.01

pvzdela

a

1

1

Vzdělání dle číselníku Vzdelani

[Vzdelani] #!, položka kod

ppopor

a

1

1

Počet porodů

celé číslo

ppozive

a

1

1

Počet živě narozených dětí

celé číslo

ppoint

a

1

1

Počet dosavadních UPT

celé číslo

pposap

a

1

1

Počet dosavadních samovolných potratů

celé číslo

pdiagteh

a

1

1

Diagnostika těhotenství dle číselníku Diagnostikatehotenstvi

[Diagnostikatehotenstvi] #!, položka kod

nové od DS 4.24.01

pdiagtehklin

a

1

?

Specifikace klinické diagnostiky těhotenství dle číselníku DiagnostikaTehotenstviKlinicka

[DiagnostikaTehotenstviKlinicka] #!, položka kod

nové od DS 4.24.01

pklastehlok

a

1

1

Klasifikace těhotenství dle lokalizace, hodnota dle číselníku KlasifikaceTehotenstviLokalizace

[KlasifikaceTehotenstviLokalizace] #!, položka kod

nové od DS 4.24.01

pklastehcetnost

a

1

?

Klasifikace těhotenství dle četnosti, hodnota dle číselníku KlasifikaceTehotenstviCetnost

[KlasifikaceTehotenstviCetnost] #!, položka kod

nové od DS 4.24.01

pklastehprosp

a

1

1

Klasifikace těhotenství dle prosperity, hodnota dle číselníku KlasifikaceTehotenstviProsperita

[KlasifikaceTehotenstviProsperita] #!, položka kod

nové od DS 4.24.01

pdrupot

a

1

1

Druh potratu dle číselníku DruhPotratu

[DruhPotratu] #!, položka kod

pzdrduvupt

a

1

?

Zdravotní důvod u UPT ano/ne

0, 1

nové od DS 4.24.01

pzduupt

a

1

?

UPT ze zdravotních důvodů matky (ano / ne)

0, 1

od DS 4.24.01 zrušeno

pzduuptp

a

1

?

UPT ze zdravotních důvodů plodu (ano / ne)

0, 1

od DS 4.24.01 zrušeno

pdg

a

-5

?

Dg zdravotních důvodů UPT dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od DS 4.24.01 zrušeno

pdapot

a

10

1

Datum provedení potratu

formát D

pstari

a

2

1

Stáří plodu v týdnech

celé číslo

phmot

a

-4

?

Hmotnost (v gramech) plodu nad 17 týdnů

celé číslo

phmotplac

a

-4

?

Hmotnost placenty v gramech

celé číslo

nové od DS 4.24.01

pdelka

a

2

?

Délka (v cm) plodu nad 17 týdnů

celé číslo

od DS 4.24.01 zrušeno

pantiko

a

1

1

Antikoncepce dle číselníku Antikoncepce

[Antikoncepce] #!, položka kod

od DS 4.24.01 zrušeno

ppopupt

a

1

?

Poplatek za UPT dle číselníku PoplatekZaUpt

[PoplatekZaUpt] #!, položka kod

od DS 4.24.01 zrušeno

pnyngrav

a

-2

1

Nynější gravidita dle číselníku NynejsiGravidita

[NynejsiGravidita] #!, položka kod

pokyny:

nelze použít hodnotu 4 (náhradní matka)

pinprediag

a

-2

?

Invazivní prenatální diagnostika dle číselníku InvazivniPrenatalniDiagnostika

[InvazivniPrenatalniDiagnostika] #!, položka kod

pstargrav

a

-2

?

UPT podle stáří gravidity dle číselníku StariGravidity

[StariGravidity] #!, položka kod

od DS 4.24.01 zrušeno

pzpprov

a

-2

?

UPT podle způsobu provedení dle číselníku ZpusobProvedeni

[ZpusobProvedeni] #!, položka kod

pduvukon

a

-2

?

UPT podle důvodu ukončení dle číselníku DuvodKUkonceni

[DuvodKUkonceni] #!, položka kod

od DS 4.24.01 zrušeno

pdatfeto

a

10

?

Datum fetoskopie

formát D

od DS 4.24.01 zrušeno

jmeno

a

-50

?

jméno pacienta

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

nové od DS 4.24.01

prijmeni

a

-50

?

příjmení pacienta

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

nové od DS 4.24.01

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrpot: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrpot: označuje národní registr potratů