*nrrod:nrrodn - národní registr rodiček - dítě (údaje o plodu/novorozenci)

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

nrrodn platný od 1.1.2024

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

rpord

a

1

1

Pořadí

celé číslo od 1 do 4

rvagin

a

1

?

Ukončení vaginálně dle číselníku UkonceniVaginalne

[UkonceniVaginalne] #!, položka kod

pokyny:

Vyplňuje se právě jedna z položek rvagin a rscpoloha.

rscpoloha

a

1

?

Ukončení per SC - poloha plodu dle číselníku PolohaPloduRodicka

[PolohaPloduRodicka] #!, položka kod

pokyny:

1. Vyplňuje se právě jedna z položek rvagin a rscpoloha.

2. Nemělo by být uvedeno u porodu vedeného doma.

rpohl

a

1

1

Pohlaví dle číselníku Pohlavi, skupina platnosti 02

[Pohlavi] #!, položka kod

rvit

a

1

1

Vitalita dle číselníku Vitalita

[Vitalita] #!, položka kod

rhmot

a

-4

?

Porodní hmotnost (g)

celé číslo od 300 do 8000

rapgar1

a

-2

?

Součet apgarového skóre za 1. minutu

celé číslo od 0 do 10

pokyny:

viz rapgar - pokyny

rapgar5

a

-2

?

Součet apgarového skóre za 5. minutu

celé číslo od 0 do 10

pokyny:

viz rapgar - pokyny

rapgar10

a

-2

?

Součet apgarového skóre za 10. minutu

celé číslo od 0 do 10

pokyny:

viz rapgar - pokyny

rph

a

-5

?

Arteriálni pH - koncentrace vodíkových iontů

desetinné číslo - 1 místo před tečkou, max. 2 des. místa

pokyny:

viz rph - pokyny

rstavd

a

1

?

Stav dítěte při propuštení matky dle číselníku StavDitetePriPropusteniMatky

[StavDitetePriPropusteniMatky] #!, položka kod

pokyny:

viz rstavd - pokyny

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrrod: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrrod: označuje národní registr rodiček.

 

rpapgar

pokyny:

Metoda umožňující rychlé a srovnatelné zhodnocení stavu novorozence těsně po porodu. Hodnotí se pět funkcí: dýchání, srdeční frekvence, barva kůže, svalové napětí a odpověď na podněty.

Uvede se jen součet za 1., 5. a 10. minutu. Údaje budou "nulové" u mrtvě rozeného.

U porodu mimo prostory poskytovatele zdravotních služeb se tyto údaje nevyplňují.

 

rph

pokyny:

Koncentrace vodíkových iontů - indikátor obsahu kyselých produktů metabolismu plodu v pupečníkových cévách - hodnota v arterii umbilikální (AU) eventuálně véně umbilikální (VU). Hodnota se uvádí v rozmezí 6,5 – 7,6 nebo 0.

 

rstavd

pokyny:

U živě narozeného zhodnotí neonatolog (jak z hlediska stávajícího klinického stavu, tak i pravděpodobného dalšího vývoje dítěte), u mrtvě narozeného zůstane údaj prázdný.