*nrki:nrkineki - nekoronární intervence

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

tavi_indikace

a

-2

?

Indikace k výkonu dle číselníku TaviIndikacekVykonu

[TaviIndikacekVykonu] #!, položka kod

nové od 04.22.05

tavi_pristup

a

-2

?

Přístup dle číselníku  TaviPristup

[TaviPristup] #!, položka kod

nové od 04.22.05

tavi_chlopen

a

-2

?

Typ chlopně dle číselníku TaviTypChlopne

[TaviTypChlopne] #!, položka kod

nové od 04.22.05

typ

a

-2

1

Typ nekoronární intervence dle číselníku TypNekoronarniIntervence

[TypNekoronarniIntervence] #!, položka kod

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrki: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrki: označuje národní registr kardiovaskulárních intervencí