urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu
complexType nrzpitType

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu}nrzpitType (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...
  zcaspit = dsComm:str4
  zdapitva = xs:date
  zmispit = dsComm:str6
  zpdrogy = dsiduCis:lpz1-2Type
  zpitcasum = dsComm:str4
  zpitdaum = xs:date
  zpitic = dsComm:str8
  zpitjm = dsComm:str30
  zpitnaz = dsComm:str77
  zpitod = dsComm:str2
  zpitodhad = dsiduCis:lpz1-2Type
  zpitpc = dsComm:str3
  zpitprij = dsComm:str30
  zpittel = dsComm:str9
  zpitva = dsiduCis:lpz1-2Type
  zpnahrad = dsiduCis:lpz1-2Type
  zpntxt = dsComm:str200
  zpp1ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp1akod = dsComm:str4
  zpp1apoc = dsComm:number3d
  zpp1atxt = dsComm:str100
  zpp1bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp1bkod = dsComm:str4
  zpp1bpoc = dsComm:number3d
  zpp1btxt = dsComm:str100
  zpp1cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp1ckod = dsComm:str4
  zpp1cpoc = dsComm:number3d
  zpp1ctxt = dsComm:str100
  zpp1djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp1dkod = dsComm:str4
  zpp1dpoc = dsComm:number3d
  zpp1dtxt = dsComm:str100
  zpp1vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp1vkod = dsComm:str4
  zpp1vpoc = dsComm:number3d
  zpp1vtxt = dsComm:str100
  zpp2ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp2akod = dsComm:str4
  zpp2apoc = dsComm:number3d
  zpp2atxt = dsComm:str100
  zpp2bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp2bkod = dsComm:str4
  zpp2bpoc = dsComm:number3d
  zpp2btxt = dsComm:str100
  zpp2cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp2ckod = dsComm:str4
  zpp2cpoc = dsComm:number3d
  zpp2ctxt = dsComm:str100
  zpp2djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp2dkod = dsComm:str4
  zpp2dpoc = dsComm:number3d
  zpp2dtxt = dsComm:str100
  zpp2vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp2vkod = dsComm:str4
  zpp2vpoc = dsComm:number3d
  zpp2vtxt = dsComm:str100
  zpp3ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp3akod = dsComm:str4
  zpp3apoc = dsComm:number3d
  zpp3atxt = dsComm:str100
  zpp3bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp3bkod = dsComm:str4
  zpp3bpoc = dsComm:number3d
  zpp3btxt = dsComm:str100
  zpp3cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp3ckod = dsComm:str4
  zpp3cpoc = dsComm:number3d
  zpp3ctxt = dsComm:str100
  zpp3djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp3dkod = dsComm:str4
  zpp3dpoc = dsComm:number3d
  zpp3dtxt = dsComm:str100
  zpp3vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp3vkod = dsComm:str4
  zpp3vpoc = dsComm:number3d
  zpp3vtxt = dsComm:str100
  zpp4ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp4akod = dsComm:str4
  zpp4apoc = dsComm:number3d
  zpp4atxt = dsComm:str100
  zpp4bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp4bkod = dsComm:str4
  zpp4bpoc = dsComm:number3d
  zpp4btxt = dsComm:str100
  zpp4cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp4ckod = dsComm:str4
  zpp4cpoc = dsComm:number3d
  zpp4ctxt = dsComm:str100
  zpp4djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp4dkod = dsComm:str4
  zpp4dpoc = dsComm:number3d
  zpp4dtxt = dsComm:str100
  zpp4vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp4vkod = dsComm:str4
  zpp4vpoc = dsComm:number3d
  zpp4vtxt = dsComm:str100
  zpp5ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp5akod = dsComm:str4
  zpp5apoc = dsComm:number3d
  zpp5atxt = dsComm:str100
  zpp5bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp5bkod = dsComm:str4
  zpp5bpoc = dsComm:number3d
  zpp5btxt = dsComm:str100
  zpp5cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp5ckod = dsComm:str4
  zpp5cpoc = dsComm:number3d
  zpp5ctxt = dsComm:str100
  zpp5djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp5dkod = dsComm:str4
  zpp5dpoc = dsComm:number3d
  zpp5dtxt = dsComm:str100
  zpp5vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp5vkod = dsComm:str4
  zpp5vpoc = dsComm:number3d
  zpp5vtxt = dsComm:str100
  zpp6ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp6akod = dsComm:str4
  zpp6apoc = dsComm:number3d
  zpp6atxt = dsComm:str100
  zpp6bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp6bkod = dsComm:str4
  zpp6bpoc = dsComm:number3d
  zpp6btxt = dsComm:str100
  zpp6cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp6ckod = dsComm:str4
  zpp6cpoc = dsComm:number3d
  zpp6ctxt = dsComm:str100
  zpp6djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp6dkod = dsComm:str4
  zpp6dpoc = dsComm:number3d
  zpp6dtxt = dsComm:str100
  zpp6vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp6vkod = dsComm:str4
  zpp6vpoc = dsComm:number3d
  zpp6vtxt = dsComm:str100
  zpp7ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp7akod = dsComm:str4
  zpp7apoc = dsComm:number3d
  zpp7atxt = dsComm:str100
  zpp7bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp7bkod = dsComm:str4
  zpp7bpoc = dsComm:number3d
  zpp7btxt = dsComm:str100
  zpp7cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp7ckod = dsComm:str4
  zpp7cpoc = dsComm:number3d
  zpp7ctxt = dsComm:str100
  zpp7djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp7dkod = dsComm:str4
  zpp7dpoc = dsComm:number3d
  zpp7dtxt = dsComm:str100
  zpp7vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp7vkod = dsComm:str4
  zpp7vpoc = dsComm:number3d
  zpp7vtxt = dsComm:str100
  zpp8ajed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp8akod = dsComm:str4
  zpp8apoc = dsComm:number3d
  zpp8atxt = dsComm:str100
  zpp8bjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp8bkod = dsComm:str4
  zpp8bpoc = dsComm:number3d
  zpp8btxt = dsComm:str100
  zpp8cjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp8ckod = dsComm:str4
  zpp8cpoc = dsComm:number3d
  zpp8ctxt = dsComm:str100
  zpp8djed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp8dkod = dsComm:str4
  zpp8dpoc = dsComm:number3d
  zpp8dtxt = dsComm:str100
  zpp8vjed = dsiduCis:lpz1-6Type
  zpp8vkod = dsComm:str4
  zpp8vpoc = dsComm:number3d
  zpp8vtxt = dsComm:str100
  zpsdel = dsComm:str200
  zptypumr = dsiduCis:lpz1-7Type
  zpvprakt = dsiduCis:lpz0-9Type
  zpvprdat = xs:date
  zpvprdg = dsComm:str4
  zpvprmis = dsiduCis:lpz0-9Type
  zpvprtxt = dsComm:str100>

</...>


Attribute Summary
 dsComm:str4zcaspit
          Čas pitvy, čtyřmístný údaj ve tvaru HHMM 
 xs:datezdapitva
          Datum pitvy 
 dsComm:str6zmispit
          Místo pitvy dle číselníku ZakladniUzemniJednotkyLpz  
 dsiduCis:lpz1-2Typezpdrogy
          Pitva - Podezření o úmrtí v souvislosti s užitím či užíváním nelegálních návykových látek dle číselníku AnoNe  
 dsComm:str4zpitcasum
          Čas úmrtí dle pitvy, čtyřmístný údaj ve tvaru HHMM  
 xs:datezpitdaum
          Datum úmrtí dle pitvy 
 dsComm:str8zpitic
          Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - IČO  
 dsComm:str30zpitjm
          Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - křestní jméno pitvajícího lékaře  
 dsComm:str77zpitnaz
          Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - název zdravotnického zařízení  
 dsComm:str2zpitod
          Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - oddělení dle číselníku Oddeleni  
 dsiduCis:lpz1-2Typezpitodhad
          Datum úmrtí dle pitvy je určeno na základě odhadu dle číselníku AnoNe  
 dsComm:str3zpitpc
          Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - PČZ zdravotnického zařízení dle číselníku ZdravotnickeZarizeni, položka PCZ 
 dsComm:str30zpitprij
          Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - příjmení pitvajícího lékaře  
 dsComm:str9zpittel
          Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - telefon na pitvajícího lékaře 
 dsiduCis:lpz1-2Typezpitva
          Pitva provedena dle číselníku AnoNe  
 dsiduCis:lpz1-2Typezpnahrad
          Nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů při pitvě dle číselníku AnoNe  
 dsComm:str200zpntxt
          Nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů při pitvě - popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp1ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp1akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp1apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp1atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp1bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp1bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp1bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp1btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp1cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp1ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp1cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp1ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp1djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp1dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp1dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp1dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp1vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp1vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp1vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp1vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp2ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp2akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp2apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp2atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp2bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp2bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp2bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp2btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp2cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp2ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp2cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp2ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp2djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp2dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp2dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp2dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp2vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp2vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp2vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp2vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp3ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp3akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp3apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp3atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp3bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp3bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp3bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp3btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp3cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp3ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp3cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp3ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp3djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp3dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp3dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp3dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp3vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp3vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp3vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp3vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp4ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp4akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp4apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp4atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp4bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp4bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp4bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp4btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp4cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp4ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp4cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp4ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp4djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp4dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp4dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp4dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp4vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp4vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp4vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp4vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp5ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp5akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp5apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp5atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp5bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp5bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp5bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp5btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp5cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp5ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp5cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp5ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp5djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp5dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp5dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp5dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp5vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp5vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp5vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp5vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp6ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp6akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp6apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp6atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp6bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp6bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp6bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp6btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp6cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp6ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp6cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp6ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp6djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp6dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp6dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp6dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp6vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp6vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp6vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp6vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp7ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp7akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp7apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp7atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp7bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp7bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp7bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp7btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp7cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp7ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp7cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp7ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp7djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp7dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp7dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp7dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp7vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp7vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp7vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp7vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp8ajed
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp8akod
          Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp8apoc
          Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp8atxt
          Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp8bjed
          Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp8bkod
          Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp8bpoc
          Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp8btxt
          Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp8cjed
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp8ckod
          Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp8cpoc
          Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp8ctxt
          Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp8djed
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp8dkod
          Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp8dpoc
          Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp8dtxt
          Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis 
 dsiduCis:lpz1-6Typezpp8vjed
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka  
 dsComm:str4zpp8vkod
          Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz  
 dsComm:number3dzpp8vpoc
          Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti  
 dsComm:str100zpp8vtxt
          Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis 
 dsComm:str200zpsdel
          Sdělení pitvajícího lékaře 
 dsiduCis:lpz1-7Typezptypumr
          Typ smrti dle pitvy dle číselníku TypUmrti  
 dsiduCis:lpz0-9Typezpvprakt
          Pitva - vnější příčina - aktivita dle číselníku Ciselnik9Pro5MistoDg  
 xs:datezpvprdat
          Pitva - vnější příčina - datum události 
 dsComm:str4zpvprdg
          Pitva - vnější příčina - dg. 
 dsiduCis:lpz0-9Typezpvprmis
          Pitva - vnější příčina - místo dle číselníku MistoUdalosti  
 dsComm:str100zpvprtxt
          Pitva - vnější příčina - mechanismus smrti u jiné než přirozené smrti dle pitvy  

Attribute Detail

zcaspit

Čas pitvy, čtyřmístný údaj ve tvaru HHMM

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zdapitva

Datum pitvy

Type:
xs:date
Use:
optional
Form:
unqualified

zmispit

Místo pitvy dle číselníku ZakladniUzemniJednotkyLpz

Type:
dsComm:str6
Use:
optional
Form:
unqualified

zpdrogy

Pitva - Podezření o úmrtí v souvislosti s užitím či užíváním nelegálních návykových látek dle číselníku AnoNe

Type:
dsiduCis:lpz1-2Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitcasum

Čas úmrtí dle pitvy, čtyřmístný údaj ve tvaru HHMM

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitdaum

Datum úmrtí dle pitvy

Type:
xs:date
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitic

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - IČO

Type:
dsComm:str8
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitjm

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - křestní jméno pitvajícího lékaře

Type:
dsComm:str30
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitnaz

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - název zdravotnického zařízení

Type:
dsComm:str77
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitod

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - oddělení dle číselníku Oddeleni

Type:
dsComm:str2
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitodhad

Datum úmrtí dle pitvy je určeno na základě odhadu dle číselníku AnoNe

Type:
dsiduCis:lpz1-2Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitpc

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - PČZ zdravotnického zařízení dle číselníku ZdravotnickeZarizeni, položka PCZ

Type:
dsComm:str3
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitprij

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - příjmení pitvajícího lékaře

Type:
dsComm:str30
Use:
optional
Form:
unqualified

zpittel

Poskytovatel zdravotních služeb, který provedl pitvu těla zemřelého - telefon na pitvajícího lékaře

Type:
dsComm:str9
Use:
optional
Form:
unqualified

zpitva

Pitva provedena dle číselníku AnoNe

Type:
dsiduCis:lpz1-2Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpnahrad

Nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů při pitvě dle číselníku AnoNe

Type:
dsiduCis:lpz1-2Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpntxt

Nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů při pitvě - popis

Type:
dsComm:str200
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp1vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp2vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp3vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp4vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp5vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp6vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp7vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8ajed

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8akod

Příčina smrti Ia dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8apoc

Příčina smrti Ia dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8atxt

Příčina smrti Ia dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8bjed

Příčina smrti Ib dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8bkod

Příčina smrti Ib dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8bpoc

Příčina smrti Ib dle pitvy- Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8btxt

Příčina smrti Ib dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8cjed

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8ckod

Příčina smrti Ic dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8cpoc

Příčina smrti Ic dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8ctxt

Příčina smrti Ic dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8djed

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8dkod

Příčina smrti Id dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8dpoc

Příčina smrti Id dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8dtxt

Příčina smrti Id dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8vjed

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti - jednotky dle číselníku DobaJednotka

Type:
dsiduCis:lpz1-6Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8vkod

Příčina smrti II dle pitvy - kód MKN10 dle číselníku DgProKontroluLpz

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8vpoc

Příčina smrti II dle pitvy - Interval mezi začátkem příznaků stavu a smrti

Type:
dsComm:number3d
Use:
optional
Form:
unqualified

zpp8vtxt

Příčina smrti II dle pitvy - slovní popis

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

zpsdel

Sdělení pitvajícího lékaře

Type:
dsComm:str200
Use:
optional
Form:
unqualified

zptypumr

Typ smrti dle pitvy dle číselníku TypUmrti

Type:
dsiduCis:lpz1-7Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpvprakt

Pitva - vnější příčina - aktivita dle číselníku Ciselnik9Pro5MistoDg

Type:
dsiduCis:lpz0-9Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpvprdat

Pitva - vnější příčina - datum události

Type:
xs:date
Use:
optional
Form:
unqualified

zpvprdg

Pitva - vnější příčina - dg. dle číselníku DgProKontroluLpz, kódy (V01-Y98)

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

zpvprmis

Pitva - vnější příčina - místo dle číselníku MistoUdalosti

Type:
dsiduCis:lpz0-9Type
Use:
optional
Form:
unqualified

zpvprtxt

Pitva - vnější příčina - mechanismus smrti u jiné než přirozené smrti dle pitvy

Type:
dsComm:str100
Use:
optional
Form:
unqualified

Local Usage
nrzzType

Source
<xs:complexType name="nrzpitType">
<xs:attribute name="zpitva" type="dsiduCis:lpz1-2Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpnahrad" type="dsiduCis:lpz1-2Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpntxt" type="dsComm:str200">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpsdel" type="dsComm:str200">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitdaum" type="xs:date">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitcasum" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitodhad" type="dsiduCis:lpz1-2Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8atxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8akod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8apoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8ajed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8btxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8bkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8bpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8bjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8ctxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8ckod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8cpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8cjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8dtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8dkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8dpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8djed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8vtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8vkod" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8vpoc" type="dsComm:number3d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp1vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp2vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp3vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp4vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp5vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp6vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp7vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpp8vjed" type="dsiduCis:lpz1-6Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpdrogy" type="dsiduCis:lpz1-2Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zptypumr" type="dsiduCis:lpz1-7Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpvprtxt" type="dsComm:str100">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpvprakt" type="dsiduCis:lpz0-9Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpvprmis" type="dsiduCis:lpz0-9Type">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpvprdat" type="xs:date">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpvprdg" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitnaz" type="dsComm:str77">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitjm" type="dsComm:str30">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitprij" type="dsComm:str30">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpittel" type="dsComm:str9">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitic" type="dsComm:str8">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitpc" type="dsComm:str3">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zpitod" type="dsComm:str2">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zdapitva" type="xs:date">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zcaspit" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="zmispit" type="dsComm:str6">
</xs:attribute>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.