urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrnar
complexType nrnarType

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrnar}nrnarType (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...
  nbydlm = dsComm:str6
  ncetteh = dsComm:number1-9
  ncispor = dsComm:number0-9999
  ndelka = dsComm:number20-70
  ndghlavni = dsComm:str5
  ndgop = dsComm:str5
  ndnyatb = dsComm:number0-99
  ndnyniv = dsComm:number0-99
  ndnyupv = dsComm:number0-92
  nduvuk = dsComm:number0-5
  ngesta = dsComm:number22-45
  nhlava = dsComm:number2.1
  nhmot = dsComm:number4d
  nhmotp = dsComm:number4d
  nicoprel = dsComm:icisType
  nnar = dsComm:dateHourMin
  nobecm = dsComm:number6d
  norp = dsComm:number4de
  npczprel = dsComm:number3de
  npohl = dsComm:number1-3
  npoloha = dsComm:number1-3
  npord = dsComm:number1d
  nporod = dsComm:number1d
  npri = dsComm:dateHourMin
  nrcd = dsComm:rodcisType
  nrcm = dsComm:rodcisType
  nrnaro = xs:gYear
  nskrinpozn = dsComm:str50
  nsluchleva = dsComm:logical
  nsluchmet = dsComm:str1
  nsluchprava = dsComm:logical
  nsluchvysl = dsComm:str1
  nstaobc = dsComm:str3
  nuko = dsComm:dateHourMin
  numrti = dsComm:number1d
  nvitak = dsComm:number2d
  nvital = dsComm:number1-2
  nvv = dsComm:logical
  nvyziv = dsComm:number2d
  nzprava = dsComm:number1-9
  nzpusob = dsComm:number1d>
(npecesal*, nlecsal*, napgar{0,3}, nlecodd+, nnem+, nskrin+, ndgvv*, ndgvedlejsi* )
</...>


Nested Element Summary
nrnar:nrn_apgarTypenapgar
          Apgarové skóre dítětě za 1., 5. 
nrnar:polozkaCiselnikaDgTypendgvedlejsi
          Diagnóza při propuštění, překladu, úmrtí - vedlejší dle číselníku MKN10_5  
nrnar:polozkaCiselnikaDgTypendgvv
          Diagnóza vrozené vady dle číselníku MKN10_5  
nrnar:polozkaCiselnikaTypenlecodd
          Léčba na oddělení dle číselníku LecbaNaOddeleni  
nrnar:polozkaCiselnikaTypenlecsal
          Léčba na sále dle číselníku LecbaNaSale  
nrnar:polozkaCiselnikaTypennem
          Vybrané nemoci a komplikace dle číselníku VybraneNemociAKomplikace  
nrnar:polozkaCiselnikaTypenpecesal
          Péče na sále dle číselníku PeceNaSale  
nrnar:polozkaCiselnikaTypenskrin
          Provedený screening dle číselníku ProvedenyScreening  

Attribute Summary
 dsComm:str6nbydlm
          Číslo kraje a okresu bydliště matky (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres  
 dsComm:number1-9ncetteh
          Četnost těhotenství 
 dsComm:number0-9999ncispor
          Číslo dítěte (chorobopisu) 
 dsComm:number20-70ndelka
          Porodní údaje - Délka (cm) 
 dsComm:str5ndghlavni
          Diagnóza při propuštění, překladu, úmrtí - hlavní dle číselníku MKN10_5  
 dsComm:str5ndgop
          Operační dg (upřesnení léčba na oddělení - operace) dle číselníku MKN10_5  
 dsComm:number0-99ndnyatb
          Počet dní podávání antibiotik 
 dsComm:number0-99ndnyniv
          Počet dní na neinvazivní ventilaci 
 dsComm:number0-92ndnyupv
          Počet dní na UPV (upřesnení léčba na oddělení - UPV) 
 dsComm:number0-5nduvuk
          Důvod ukončení ZN dle číselníku DuvodUkonceniZpravyONovorozenci  
 dsComm:number22-45ngesta
          Porodní údaje - Gestační stáří 
 dsComm:number2.1nhlava
          Hlava (cm) obvod při propuštění dítěte 
 dsComm:number4dnhmot
          Porodní údaje - Hmotnost (g) 
 dsComm:number4dnhmotp
          Hmotnost (g) při propuštění dítěte 
 dsComm:icisTypenicoprel
          Překlad - IČO zařízení 
 dsComm:dateHourMinnnar
          Datum a čas narození 
 dsComm:number6dnobecm
          Obec bydliště dle číselníku Obec  
 dsComm:number4denorp
          Číslo obce s rozšířenou působností 
 dsComm:number3denpczprel
          Překlad - PČZ zařízení 
 dsComm:number1-3npohl
          Pohlaví dle číselníku Pohlavi, skupina platnosti 02  
 dsComm:number1-3npoloha
          Poloha plodu dle číselníku PolohaPlodu  
 dsComm:number1dnpord
          Pořadí 
 dsComm:number1dnporod
          Porod (kde) dle číselníku PorodKde  
 dsComm:dateHourMinnpri
          Datum a čas přijetí dítěte na oddělení 
 dsComm:rodcisTypenrcd
          Rodné číslo dítěte 
 dsComm:rodcisTypenrcm
          Rodné číslo matky 
 xs:gYearnrnaro
          Rok narození otce 
 dsComm:str50nskrinpozn
          Poznámka k provedený screening - jiný 
 dsComm:logicalnsluchleva
          Nevýbavná levá strana (ano/ne) 
 dsComm:str1nsluchmet
          Screeningvá metoda vyšetření sluchu dle číselníku ScreeningSluchuMetoda  
 dsComm:logicalnsluchprava
          Nevýbavná pravá strana (ano/ne) 
 dsComm:str1nsluchvysl
          Výsledek screeningu sluchu dle číselníku ScreeningSluchuVysledek  
 dsComm:str3nstaobc
          Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2  
 dsComm:dateHourMinnuko
          Datum a hodina ukončení ZN 
 dsComm:number1dnumrti
          Příčina úmrtí dle číselníku PricinaUmrtiNovorozence  
 dsComm:number2dnvitak
          Vitamin K dle číselníku VitaminK  
 dsComm:number1-2nvital
          Vitalita dle číselníku Vitalita  
 dsComm:logicalnvv
          Vrozená vada (ano/ne) 
 dsComm:number2dnvyziv
          Výživa dle číselníku VyzivaNovorozence  
 dsComm:number1-9nzprava
          Zpráva číslo 
 dsComm:number1dnzpusob
          Způsob porodu dle číselníku ZpusobPorodu  

Attribute Detail

nbydlm

Číslo kraje a okresu bydliště matky (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres

Type:
dsComm:str6
Use:
optional
Form:
unqualified

ncetteh

Četnost těhotenství

Type:
dsComm:number1-9
Use:
required
Form:
unqualified

ncispor

Číslo dítěte (chorobopisu)

Type:
dsComm:number0-9999
Use:
required
Form:
unqualified

ndelka

Porodní údaje - Délka (cm)

Type:
dsComm:number20-70
Use:
optional
Form:
unqualified

ndghlavni

Diagnóza při propuštění, překladu, úmrtí - hlavní dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
required
Form:
unqualified

ndgop

Operační dg (upřesnení léčba na oddělení - operace) dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
optional
Form:
unqualified

ndnyatb

Počet dní podávání antibiotik

Type:
dsComm:number0-99
Use:
optional
Form:
unqualified

ndnyniv

Počet dní na neinvazivní ventilaci

Type:
dsComm:number0-99
Use:
optional
Form:
unqualified

ndnyupv

Počet dní na UPV (upřesnení léčba na oddělení - UPV)

Type:
dsComm:number0-92
Use:
optional
Form:
unqualified

nduvuk

Důvod ukončení ZN dle číselníku DuvodUkonceniZpravyONovorozenci

Type:
dsComm:number0-5
Use:
required
Form:
unqualified

ngesta

Porodní údaje - Gestační stáří

Type:
dsComm:number22-45
Use:
optional
Form:
unqualified

nhlava

Hlava (cm) obvod při propuštění dítěte

Type:
dsComm:number2.1
Use:
optional
Form:
unqualified

nhmot

Porodní údaje - Hmotnost (g)

Type:
dsComm:number4d
Use:
optional
Form:
unqualified

nhmotp

Hmotnost (g) při propuštění dítěte

Type:
dsComm:number4d
Use:
optional
Form:
unqualified

nicoprel

Překlad - IČO zařízení

Type:
dsComm:icisType
Use:
optional
Form:
unqualified

nnar

Datum a čas narození

Type:
dsComm:dateHourMin
Use:
required
Form:
unqualified

nobecm

Obec bydliště dle číselníku Obec

Type:
dsComm:number6d
Use:
required
Form:
unqualified

norp

Číslo obce s rozšířenou působností

Type:
dsComm:number4de
Use:
optional
Form:
unqualified

npczprel

Překlad - PČZ zařízení

Type:
dsComm:number3de
Use:
optional
Form:
unqualified

npohl

Pohlaví dle číselníku Pohlavi, skupina platnosti 02

Type:
dsComm:number1-3
Use:
required
Form:
unqualified

npoloha

Poloha plodu dle číselníku PolohaPlodu

Type:
dsComm:number1-3
Use:
optional
Form:
unqualified

npord

Pořadí

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

nporod

Porod (kde) dle číselníku PorodKde

Type:
dsComm:number1d
Use:
optional
Form:
unqualified

npri

Datum a čas přijetí dítěte na oddělení

Type:
dsComm:dateHourMin
Use:
optional
Form:
unqualified

nrcd

Rodné číslo dítěte

Type:
dsComm:rodcisType
Use:
optional
Form:
unqualified

nrcm

Rodné číslo matky

Type:
dsComm:rodcisType
Use:
required
Form:
unqualified

nrnaro

Rok narození otce

Type:
xs:gYear
Use:
optional
Form:
unqualified

nskrinpozn

Poznámka k provedený screening - jiný

Type:
dsComm:str50
Use:
optional
Form:
unqualified

nsluchleva

Nevýbavná levá strana (ano/ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
optional
Form:
unqualified

nsluchmet

Screeningvá metoda vyšetření sluchu dle číselníku ScreeningSluchuMetoda

Type:
dsComm:str1
Use:
optional
Form:
unqualified

nsluchprava

Nevýbavná pravá strana (ano/ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
optional
Form:
unqualified

nsluchvysl

Výsledek screeningu sluchu dle číselníku ScreeningSluchuVysledek

Type:
dsComm:str1
Use:
optional
Form:
unqualified

nstaobc

Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2

Type:
dsComm:str3
Use:
required
Form:
unqualified

nuko

Datum a hodina ukončení ZN

Type:
dsComm:dateHourMin
Use:
required
Form:
unqualified

numrti

Příčina úmrtí dle číselníku PricinaUmrtiNovorozence

Type:
dsComm:number1d
Use:
optional
Form:
unqualified

nvitak

Vitamin K dle číselníku VitaminK

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

nvital

Vitalita dle číselníku Vitalita

Type:
dsComm:number1-2
Use:
required
Form:
unqualified

nvv

Vrozená vada (ano/ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
required
Form:
unqualified

nvyziv

Výživa dle číselníku VyzivaNovorozence

Type:
dsComm:number2d
Use:
required
Form:
unqualified

nzprava

Zpráva číslo

Type:
dsComm:number1-9
Use:
required
Form:
unqualified

nzpusob

Způsob porodu dle číselníku ZpusobPorodu

Type:
dsComm:number1d
Use:
optional
Form:
unqualified

Local Usage
nrnType

Source
<xs:complexType name="nrnarType">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="npecesal" type="nrnar:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="nlecsal" type="nrnar:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="3" minOccurs="0" name="napgar" type="nrnar:nrn_apgarType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="nlecodd" type="nrnar:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="nnem" type="nrnar:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="nskrin" type="nrnar:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="ndgvv" type="nrnar:polozkaCiselnikaDgType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="ndgvedlejsi" type="nrnar:polozkaCiselnikaDgType">
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nzprava" type="dsComm:number1-9" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ncispor" type="dsComm:number0-9999" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ncetteh" type="dsComm:number1-9" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="npord" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nrcd" type="dsComm:rodcisType">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nrcm" type="dsComm:rodcisType" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nrnaro" type="xs:gYear">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nbydlm" type="dsComm:str6">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nobecm" type="dsComm:number6d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="norp" type="dsComm:number4de">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nstaobc" type="dsComm:str3" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nporod" type="dsComm:number1d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nzpusob" type="dsComm:number1d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="npoloha" type="dsComm:number1-3">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nnar" type="dsComm:dateHourMin" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nvital" type="dsComm:number1-2" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="npohl" type="dsComm:number1-3" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nhmot" type="dsComm:number4d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndelka" type="dsComm:number20-70">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ngesta" type="dsComm:number22-45">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="npri" type="dsComm:dateHourMin">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndnyupv" type="dsComm:number0-92">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndnyniv" type="dsComm:number0-99">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndnyatb" type="dsComm:number0-99">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndgop" type="dsComm:str5">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nvitak" type="dsComm:number2d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nskrinpozn" type="dsComm:str50">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsluchmet" type="dsComm:str1">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsluchvysl" type="dsComm:str1">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsluchprava" type="dsComm:logical">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nsluchleva" type="dsComm:logical">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nvv" type="dsComm:logical" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nuko" type="dsComm:dateHourMin" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nhmotp" type="dsComm:number4d" use="optional">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nhlava" type="dsComm:number2.1" use="optional">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nvyziv" type="dsComm:number2d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nduvuk" type="dsComm:number0-5" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nicoprel" type="dsComm:icisType">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="npczprel" type="dsComm:number3de">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numrti" type="dsComm:number1d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndghlavni" type="dsComm:str5" use="required">
</xs:attribute>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.