Obecné principy konstrukce kódů číselníku odběrových prostředků

 

V číselníku odběrových nádobek a přípravků se pracuje s klíčem, kódem a názvem.

Klíč (8 zn.) slouží pouze pro informační systémy a je neměnný.

Kód (8 zn.) je po založení záznamu totožný s klíčem, následně může být upravován dle potřeby praxe.

Název je stěžejní, vyplývá z něj, o jaký odběrový prostředek se jedná (je připraven v délce 32 i 55 zn.).

Vzhledem k tomu, že v době vzniku číselníku nebyla k dispozic žádná vhodná klasifikace, byl zvolen následující přístup k tvorbě klíčů a kódů (klíče jsou neměnná a slouží IS, kódy lze později upravit).

 

 

 

 

Obecné principy konstrukce kódů číselníku odběrových prostředků jsou následující:

 

Pro klasifikaci jsou rozhodující první tři znaky.

 

První znak (písmeno) označuje, zda je použita chemická přísada:

A          pro odběr bez protisrážlivé a antiglykolytické úpravy, může obsahovat akcelerátor srážení a separační granule nebo separační gel

B          pro odběr s protisrážlivou úpravou

C          pro odběr s antiglykolytickou úpravou (bez protisrážlivé nebo s protisrážlivou úpravou)

D          pro odběr s roztokem ACD (Acid Citrate Dextrose)

N          pro sběr nativního biologického materiálu (moče, slin), bez konzervačních a jakýchkoli dalších

přísad (pro mikrobiologii a jiné laboratoře)

         pro sběr konzervovaného biologického materiálu (moče), s konzervační přísadou

P          přísada CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin)

T          pro odběr s CTAD (obsahují kromě pufrovaného roztoku citrátu sodného též theophylin,

               adenosin a dipyrimadol)

F          filtrační papír

Q         sady pro Quantiferon

         výtěrové tampony pro mikrobiologii

X          speciální odběrové nádobky pro mikrobiologii

         speciální zkumavky (uvádí se „Z“ a jejich kód)

 

Na druhé pozici se určuje typ použitého materiálu odběrové nádoby:

0                 sklo nebo plast

1                 sklo

2                 plast

3                 polystyrén

4                 speciálně myté sklo

5                 plast, akcelerátor srážení

6                 plast, metal-free

7                 klička inokulační

8                 plast s tamponem pro odběr slin

 

Třetí pozice slouží k přesnější specifikaci (případně s dalším upřesněním na čtvrté nebo páté pozici):

A            separační granule, nespecifikovaný (žádný) druh chemické přísady

B            separační gel, nespecifikovaný (žádný) druh chemické přísady

C            speciální mytí (CM = mikroskopické sklo podložní, CT = mikroskopické sklo podložní s teflonem,    CI = mikroskopické sklo podložní s průhlednou izolepou))

H            HIRUDIN

           konzervační látka (druh určuje čtvrtá pozice, KA = HCl)

S             sterilní - pro mikrobiologická vyšetření

X            další nutná chemická přísada, podrobnosti se uvádějí v preanalytických pokynech u příslušného          analytu

0                 nespecifikovaný druh chemické přísady

1                 heparinát sodný

2                 heparinát litný

3                 heparinát amonný

4                 citrát sodný (4A = 1+4, 4B = 1+9, 4C = 1+10))

5                 oxalát vápenatý (5A = oxalát )

6                 EDTA (6A = K2EDTA, 6B = K3EDTA, 6C = Na2EDTA)

7                 citrát/pufr

8                 kyselina boritá

9                 balancovaný heparin (s iontovým složením modelujícím iontové složení plazmy)

 

Základní tvar číselníku odběrových prostředků budou autoři SLP doplňovat s ohledem jak na recentní nabídku trhu, tak na další laboratorní postupy podle požadavků spolupracujících odborných společností.

 

Pokud vznikne potřeba upravit kód dle upravených výše uvedených pravidel, bude upraven kód, nikoli klíč. Klíč je neměnný a je vhodné na něj pohlížet pouze jako na řetězec znaků v délce max. 8 znaků.

 

 

Podrobně viz:

 

Číselníky ®        Položky ®                         Odběrové nádobky a přípravky

 

Viz též:

Číselník - odběrové nádobky a přípravky dle pořadí

 

 

Poznámka k lokálnímu tvaru číselníků:

 

Pro potřebu lokálního tvaru číselníku si uživatelé mohou upravit lokální kódy a názvy s ohledem na konkrétní používané prostředky. Lokální kódy a názvy jsou většinou připravené ve stejném tvaru jako kódy a názvy národní (jen v několika případech jsou uvedeny příklady jejich konkrétního naplnění) a lze je na lokální úrovni libovolně vhodně měnit. Datový standard pracuje pouze s neměnitelným národním klíčem.

 

Je praktické zařadit lokální číselník odběrových nádobek (navázaný na národní) do Laboratorní příručky a doplnit ho obrázky příslušných nádobek.