Informace k mikrobiologickým blokům

 

 

Vysvětlení vazeb mezi objednávkou a nálezem:

 

Objednavatel požaduje kultivační nebo mikroskopické vyšetření.

Objednávka je elektronickou cestou realizována za pomoci bloku lopk, který je součástí bloku lo v DS3 nebo KU_O_LAB v DS4 (informace o vzorku jsou v bloku loi).

Vlastní konkrétní objednávka je pak vložena do bloku lopok, který je součástí bloku lopk.  

 

K realizaci objednávky a k realizaci zpracování se využívají mikrobiologické objednávkové položky typu “systém_AGENS_procedura”, jejichž hodnota “vznik” = K. K jednomu vzorku z jednoho systému může být zasláno více objednávek lišících se na úrovni procedury. Tyto položky neslouží ke sdělování výsledků.

 

Ke sdělování výsledků je pro každou skupinu (dvojici) “systém_AGENS” vytvořena položka pro sdělování mikrobiologických nálezových bloků “systém_AGENS_DTP”. Prostřednictvím této jedné položky jsou sdělovány výsledky k zaslanému jednomu vzorku z konkrétního systému (vázané k jednomu pacientovi a k jednomu času odběru = události). Prostřednictvím této nálezové položky mohou být výsledky zasílané také průběžně (tak jak jsou postupně zpracovávány).

 

Laboratoř vydává výsledky prostřednictvím bloku vrk, který je součástí bloku vr v DS3 nebo KU_Z_LAB v DS4. Pokud je zjištěn alespoň jeden agens, je tato informace sdělena ve vloženém bloku vrkpa. Pro každý agens je vždy samostatný blok vrkpa.

 

K jednotlivým systémům („systém_AGENS“) jsou vytvořené podrobnější specifikace - viz číselník systémů.

 

Upozornění:

Číselník systémů prohlížejte za pomoci programu ČLP (nebo systému SLP), v hypertextovém tvaru jsou k dispozici jenom nejzákladnější orientační informace!

 

Informace o konstrukci mikrobiologických položek NČLP - viz mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS .

 

Poznámka:

Pokud IS dosud neumí rozlišovat jednotlivé systémy v rámci položek typu „agens“ dle výše uvedené konstrukce číselníku (viz odkaz), je k dispozici pomocná zástupná položka pro sdělování zjednodušeného typu REP_AGENS_DTP s klíčem 20859 a zástupná položka pro realizaci objednávek REQ_AGENS_DTP s klíčem 20866 (protějšek položky 20859).