Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a v bloku "vr" datového standardu (původní výklad k DS3)

 

 

Upozornění: LČLP je důsledně podmnožinou NČLP! Nejedná se o číselník příslušného LIS.

 

 

Vztah v NČLP mezi typem položek z hlediska vzniku

a typem položek z hlediska dialogu:

 

typ položky dle jejího vzniku ”vznik” v NČLP:

může mít odpovídající typ položky z hlediska dialogu

v NČLP:

poznámka:

M

N, NF, F, S, X

NF je nejběžnější

V

N, NF

NF je nejběžnější

D

N, NF

NF je nejběžnější

X

N, NF, F, X

N je nejběžnější

K

P

G

P

S

P

Q

P

L

N, (F)?, (X)?, (NF)?

N je nejběžnější

U

C, (CN)?, (CF)?

I

F, G

P

N, F, (NF)?

H

B

B

B, K, Z

N

R

O

O

Z

P, X

R

X

Y

není součástí NČLP

je jen věcí uživatele LČLP

T

není součástí NČLP

je jen věcí uživatele LČLP

 

(NF)?, (CN)?, (CF)?, (F)?, (X)? = dosud nepoužívané výjimečné varianty (předpřipraveno).


Vztah v NČLP a v LČLP mezi typem položek z hlediska dialogu

a formátem hodnoty:

 

typ položky z hlediska dialogu v NČLP (LČLP):

může mít v NČLP (LČLP) formát hodnoty:

poznámky

N

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, E

počet deset. míst dle jednotky používané v NČLP, titr, semilogaritmický tvar

F

FR,

(F)

varianta F je výjimečná

NF

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, E

počet deset. míst dle jednotky používané v NČLP, titr, semilogaritmický tvar

(vzhledem k tomu, že je používáno pro číselné výsledky, je varianty FR nebo F využívána jen v datovém standardu)

X

X

S

S

(variantu SR volí uživatel až při zpracování; v praxi je S = SR)

K

K

B

B

R

R

D

D

C

C

CN

CN

dosud se nevyužívá

CF

CF

dosud se nevyužívá

G

G

P

P

O

O

A

A

nyní se nevyužívá

Z

Z

 


 

Vztah mezi typem položek z hlediska dialogu NČLP a LČLP:

 

typ položky z hlediska dialogu v NČLP:

může mít v LČLP

typ položky z hlediska dialogu:

poznámky

N

N

F

F

NF

N, F, NF

”redukci” realizuje uživatel

X

X

S

S

K

K

B

B

R

R

D

D

C

C

CN

CN

CF

CF

G

G

P

P

O

O

A

A

Z

Z

 


 

Vztah mezi typem položky z hlediska dialogu v LČLP

a doplnitelným typem položky z hlediska formátu hodnoty ”typpol_fh”

v bloku ”vr” datového standardu DS 2.01.01 a výše:

                             

typ položky z hlediska dialogu v LČLP:

může mít v bloku ”vr” ”typpol_fh” navíc oproti definici v NČLP:

poznámky

N

 ((D))

D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné; dle dohody)

F

((D))

 

/X/

D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné; dle dohody);

variantu X volí LIS pro DS;

 

(varianta FR je předpřipravená)

NF

FR,

(F),

 

((D))

 

/X/

počet deset. míst dle jednotky požívané v NČLP!;

FR nebo F je jen pro sdělování náhradních textových výsledků;

D je jen pro sdělování datumu dodání (je výjimečné; dle dohody)

variantu X volí LIS pro DS

S

/X/

variantu X volí LIS pro DS; (pracuje se vždy s rozvinutými texty (tj. variantou ”SR”= ”S”))

 

Žlutě označené kódy vyznačují, že smí být v indikovaných případech užíváno navíc v rámci bloku “vr” DS2.01 a výše (oproti definici v NČLP).  Viz též blok vr.

 

Datumy ((D)) u N, F a NF lze používat jen po dohodě mezi komunikujícími stranami!

 

Volné texty /X/ u F, NF a S lze používat jen v nutnosti a s ohledem na situaci. Až na výjimky bude toto používáno dočasně - v přechodném období zavádění práce s MTV do praxe!

 

 

Poznámka:

Indikace k číselným hodnotám 0, 1,... 6, T, E:

·        R     číslo

·        M    číslo interpretované jako ”menší než”

·        V     číslo interpretované jako ”větší než”

Viz číselník ”příznak hodnoty kvantity” -  [LVPHKN].

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, které byly součástí DS 1.14 a 1.20:

M, D, V, X, A, K, G, Q, F, L, U, I, P, H, B, Z

(nebyly - N, S, O, R)

(byly a již nejsou - A)

(nejsou, slouží jen fakultativně lokálnímu uživateli - Y, T)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, které byly součástí DS 2.01:

M, D, V, X, K, G, S, Q, F, L, U, I, P, H, B, N, Z, R, T

(neuvažujeme zde dosud -  O? - jen zkušebně)

(byly a již nejsou - A - připraveno pro budoucí nové využívání)

(neuvažujeme zde - Y)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, které jsou součástí DS 3.01.01 a výše:

M, D, V, X, K, G, S, Q, L, U, I, P, H, B, N, O, Z, R, T

(byly a již nejsou - A, F - připraveno pro budoucí nové využívání)

(neuvažujeme zde - Y)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, se kterými může pracovat NIS:

NIS pracuje s typy - M, D, V, K, G, S, Q, L, U, I, P, H, B, N, O, Z, R, T

(NIS nepracuje s typy - X)

(byly a již nejsou - A, F - připraveno pro budoucí nové využívání)

(neuvažujeme zde - Y)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, se kterými může pracovat LIS:

LIS pracuje s typy - M, D, V, X, K, G, S, Q, L, U, I, P, H, B, N, O, Z, T

(LIS nepracuje s typy - R)

(byly a již nejsou - A, F - připraveno pro budoucí nové využívání)

(neuvažujeme zde - Y)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, které slouží k realizaci objednávky z NIS směrem do LIS:

běžně - M, V (případně v LČLP také ”D” pokud to obě komunikující strany připouštějí - nutno většinou následně přepsat na příslušnou položku typu ”M”; pro položky vydávané jako odpady je běžná objednávka odpovídající položkou "M" a sdělení výsledku položkou "D")

jsou-li v LIS definovány vazby - G, Q

jsou-li v LIS definovány postupy pro speciální výpočty - S

umí-li LIS zpracovat požadavky pro mikrobiologii - K

jsou-li v LIS definovány vnitřní domluvené vazby (není běžnou součástí standardu) - Z

umí-li NIS reagovat na objednávky interpretací a nálezů a požaduje-li to lokální řešení - B, N

(neslouží v NČLP vůbec a v LČLP běžně k objednávání směrem do LIS - D)

(neslouží k objednávání směrem do LIS - X, H, L, U, I, P, R, T)

(neuvažujeme zde dosud -  A, F, O?)

(neuvažujeme zde - Y)

Poznámka:

položky typu D neslouží běžně k objednávání - objednávka se realizuje odpovídající položkou M

(na lokální úrovni lze domluvit jinak, na lokální úrovni je připravena vazba “RO”)

Upozornění:

Položky, pro které lze realizovat objednávky směrem do LIS, jsou určeny hodnotou „DS“ v NČLP!

Toto označení je pro praxi přesnější. Zde uvedený přehled je orientační.

 

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, které slouží ke sdělení doplňujících informací k objednávce z NIS směrem do LIS (povinných nebo fakultativních):

běžně - L, U, I, P

sdělení jako součást objednávky pro mikrobiologické vyšetření - K

může být dle potřeb lokálního uživatele využíváno k zaslání doplňujících informací - Z

(neslouží ke sdělování - M, D, V, X, G, S, Q, H, B, N, R, T)

(neuvažujeme zde dosud -  A, F, O?)

(neuvažujeme zde - Y)


 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, které slouží ke sdělení výsledků a dalších informací z LIS směrem do NIS (nebo IS praktického lékaře):

běžně - M, D, V (není-li vše řešeno jen prostou formou nálezových sestav N)

umí-li LIS zpracovat požadavky pro mikrobiologii - K

vrací se nezměněné (je realizováno v jiných typech jako např. M, V, B aj.) - G, S, Q, Z

sdělení jako součást vyznačení "sledování v časovém intervalu" pro potřeby IS - Q

vrací se nezměněné (pokud bylo zasláno jen na žádance, vrací se přepsané ze žádanky) - L, U, I, P

umí-li nemikrobiologický LIS zpracovávat interpretační bloky, pak sděluje - H, B

mikrobiologické LIS sdělují - B

je-li domluvena forma odesílání jen nálezových sestav nebo odesílání speciálních nálezů z LIS - N

(neodesílá se z LIS - X)

(neuvažujeme zde dosud -  A, F, O?)

(neuvažujeme zde - Y)

(nepracuje se zde s položkami - R, T)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, jejichž hodnoty jsou interpretovány s využitím ”škál”:

běžně - M, V, D

mohou být interpretovány některé položky - L, P

(nejsou - X, A, K, G, S, Q, F, U, I, H, B, N, Z, O, R, Z, Y, T)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, jejichž hodnoty vstupují do interpretačních algoritmů pro výběr a zpracování ”škál”:

běžně - U

jako doplňující informace některé položky - L, I

výjimečně jako podklad algoritmu pro výpočet škály - M, V, D, P

(nejsou - X, A, K, G, S, Q, F, I, H, B, N, Z, O, R, Z, Y, T)

 

Typy položek z hlediska jejich vzniku, které jsou zpracovávány do ”Laboratorní příručky”:

běžně - M, D, V

umí-li LIS zpracovat požadavky pro mikrobiologii -  K

umožňuje-li LIS pracovat s hromadnými objednávkami (jsou-li vytvořeny vazby) - G

umožňuje-li LIS pracovat s funkčními testy - Q

jsou-li v LIS definovány postupy pro speciální výpočty - S

jsou-li v LIS užívány položky pro poznámky k žádance nebo speciální objednávky screeningů - Z

zpracování do ”LP” je fakultativní, uvedení ve formě výčtu je vhodné (dle potřeb uživatele) - L, H, B, N

zpracování do ”LP” je fakultativní, může být jen jako výčet (dle potřeb uživatele) - U, I, P

je pouze věcí lokálního uživatele, mělo by být užíváno jen omezeně a dočasně - Y

(nejsou dosud - A, O, R)

(nejsou a nebudou - X, F, T )