Označení číselníku v DS

NCLPPOL

Název číselníku v DS

Národní číselník laboratorních položek (NČLP).

Název souboru v DS

nclppol.xml a nclppolr.xml (redukovaný tvar číselníku nclppol.xml, obsahuje jen základní údaje o položkách)

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all (všechny položky) a nclp_data/ds_NCLP/aktual (jen aktuální položky)

Menu v programu ČLP

Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Národní číselník laboratorních položek

Využívá se v DS

ve výsledkových blocích ku_z_lab  a v objednávkových blocích ku_o_lab plus blocích vložených (souvisejících)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPPOL

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPPOL

uvedený náhled je jen ilustrativní, stručný a orientační

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPPOL

obsah číselníku NCLPPOLR

Poznámka

 

Popis:

Stěžejní číselník.

Je nedílnou součástí datového standardu.

Obsahuje definice všech položek NČLP (včetně již neplatných a obsoletních).

Základní číselník pro DS, LIS, NIS a IS PL (společně s dalšími základními číselníky typu “NCLPxxxx”).

 

K práci s číselníkem NCLPPOL slouží program ČLP (je součástí DASTA, lze zdarma stáhnout z webu DASTACR) i hojně užívaný systém SLP. V těchto nástrojích je NČLP zobrazován v plném rozsahu. V hypertextovém zobrazení je vždy k dispozici pouze redukovaná struktura, neboť číselník je velmi rozsáhlý!

Z programu ČLP i systému SLP lze číselníky též generovat v potřebném tvaru.

V oficiálním tvaru je vše k dispozici na webových službách i webu DASTACR.