Číselník systémů [NCLPSYST]

 

KLIC                Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                    Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a je v rámci této verze konzistentní.

 

KOD                     Kód (hodnota) (char 8) - zkratka (většinou totožné s KLIC)

N24                       Název do nálezů (char 24) - zkrácený název, nyní okrajové využití

N32                       Název do sestav (char 32) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

N55                       Plný název (char 55) - plný název pro názvy textů a dokumentů v “SLP”

PORADI              Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

MATER            Materiál odpovídající systému (char 8) - výchozí materiál (z číselníku NCLPSYST)

INDMAT           Indikace vztahu k materiálům (num 1)    - je součástí číselníku materiálů?

                                                                                    - 1=ne, 2=ano

INDMIC            Indikace vztahu k mikrobiologii (num 1) - je součástí číselníku pro mikrobiologii?

                                                                                    - 1=ne, 2=ano, 3=ano a jen pro mikrobiologii

INDSP              Indikace, zda k systému existují specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano

AKTUAL          Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3=neaktuální

KODL               Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka

N32L                Název - lokální (char 32) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů

N55L                Plný název - lokální (char 55)

MATERL          Materiál odpovídající systému - lokální (char 8) - výchozí materiál - připraveno

Poznámka: vybírá se z obsahu číselníku NCLPSYST

/MATERL se nyní nevyužívá, připraveno pro budoucí používání,

zatím se pracuje všude s jedním číselníkem MATER/

AN32                    Anglický název do sestav (char 32)

AN55                    Anglický plný název (char 55)

NPUKOD            Označení propojeného systému v NPU (char 55)

NPUKV               Kvalita vazby systému na NPU (char 8)

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date)

 

Poznámky:

Systémy, mající INDMIC = 2 nebo 3 jsou součástí číselníku NCMPSYST, který je podmnožinou číselníku NCLPSYST.

 

Systémy, mající INDSP = 2, mají specifikace uvedené v číselníku NCMPSPM.

 

Faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS).