Číselník druhů veličin [NCLPDRVL]

 

KLIC                   Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS

                                             Pozor:

S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!

Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

 

KOD                     Kód (hodnota) (char 8) - zkratka

N24                       Název do nálezů (char 24) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP

N32                       Název do sestav (char 32) - zkrácený název do sestav a textů

N55                       Plný název (char 55) - plný název do sestav a textů

PORADI              Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu

AKTUAL            Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3=neaktuální

KODL                  Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka

N32L                    Název - lokální (char 32) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP

N55L                    Plný název - lokální (char 55)

AN32                    Anglický název do sestav (char 32)

AN55                    Anglický plný název (char 55)

NPUKOD            Označení propojeného (namapovaného) druhu veličiny v NPU (char 55)

NPUKV               Kvalita vazby druhu veličiny z NČLP na NPU (char 8)

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date)

 

Poznámka:

faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena

(dle přání spolupracujícího LIS)

 

Lokální názvy N32L i N55L jsou založené se stejnou hodnotou jako národní N32 a N55. Pomocí programu ČLP nebo systému SLP je lze lokálně upravit a následně exportovat v tomto číselníku NCLPDRVL. Tato úprava lokálních názvů se nyní v praxi využívá jen zcela okrajově.