Klíč položky v NČLP

 

Klíč položky NČLP definován jako pětiznakové kladné číslo v rozsahu 00001 až 99999.

 

V rámci NČLP se vyskytují položky “národní” a případně pomocné dočasné “lokálně doplněné” položky.

(V minulosti užívané provizorní tzv. “regionální” položky jsou nyní též považovány za „lokální“.)

 

Oficiální distribuce NČLP zahrnuje pouze položky “národní”, ostatní jsou pouze věcí lokálního uživatele.

 

 

Přidělené intervaly:

 

Pro “národní” laboratorní položky (typ = N) jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 99999, přičemž interval 20000 až 24999 je prostor pro položky s gescí “Z” (informatika),

a interval 90000 až 99999 je rezervovaný pro zvláštní účely (práce na vazbách NČLP/NPU či SNOMED).

Od verze 2.01.01 jsou pouze tyto položky považovány za “národní” (typ = N).

 

Položky z národního intervalu mohou být sdělovány pouze v souladu se svojí definicí v NČLP. Odesílající musí vycházet z předpokladu, že přijímající strana má právo předpokládat, že položka je zaslána v souladu s touto definicí.

 

Národní klíč NČLP je neměnný, váže se vždy k významově totožnému předmětu (položce).

 

Neměnnost národního klíče NČLP “národních” položek NČLP garantuje správce NČLP.

 

 

Prostor 25000 až 49999 je určen pouze pro lokální využívání, v tomto prostoru se nikdy nevyskytují položky národní. Za lokální položky ručí jejich uživatelé, jsou mimo garanci správce NČLP i DASTA.

Jejich používání je pouze na vlastní odpovědnost příslušných uživatelů, lze je používat výhradně jen lokálně a s plným vědomím odesílatele i příjemce, že se jedná pouze o lokální položky!

 

Pro lokální položky je povolený pouze interval 25000 až 49999.

 

 

Aktuálnost národních položek:

 

U národních položek je vyznačován jejich stav: aktuální - obsoletní - neaktuální / neplatné.

 

Pro běžnou komunikaci lze využívat pouze položky aktuální a dočasně položky obsoletní, nelze používat položky neaktuální či neplatné (pouze výjimečně po přechodné období nebo pro sdělování archivních dat mezi IS).

 

Mezi položky neaktuální patří položky již v praxi nepoužívané (zastaralé), výjimečně také položky původně nevhodně nebo chybně definované - rozlišení je uváděno v popisu položky v poznámce (viz program ČLP).

 

Jako neplatná je označena ta neaktuální položka, u níž navíc ještě vypršel časový interval platnosti.

 

U neaktuálních a neplatných položek je uváděn důvod zneaktuálnění, v některých případech odkaz na klíč jiné vhodné platné položky.

 

 

Upozornění k používání lokálních položek:

Užívání lokálních položek bylo vhodné pouze v začátcích budování NČLP, nyní je velmi nedoporučované. Tyto položky lze použít jen po dohodě komunikujících stran a při zajištění bezpečného rozlišení jejich původu, neboť z různých zdrojů mohou přicházet pod totožnými lokálními klíči různé položky.

 

Další informace - viz též popis struktury NCLPPOL:

 

[NCLPPOL] - popis struktury