Nová položka NČLP

Komponenta

Klíč komponenty

(max 8 znaků)

     Agens (gesce M a S):

Název do sestav

(max 55 znaků)

Plný název druhý, popis

Název do sestav anglicky

Synonyma (max 4x)

Třídy dle NČLP

vyznačit jednu hlavní = kategorie

Systém (systémy)

Procedura (procedury)

Druh veličiny

 

Jednotka (dle druhu vel.)

Formát referenčních mezí

 

 

 

Formát hodnoty

Mez dolní

(nejnižší vůbec možná v praxi)

 

Mez horní

(nejvyšší možná v praxi)

Min

(nejnižší v praxi)

 

Max

(nejvyšší v praxi)

Preanalytická fáze

Odebíraný materiál

Odběr do

(kódem odb. nádobky !)

Pokyny k odběru vzorku

Max. čas od získání do zpracování

Při doporučené teplotě

Pokyny k úpravě vzorku,

pokyny k transportu

Stabilita vzorku

+ 18 - 26°C

+ 4 - 8°C

- 20°C

- 70°C

Abstrakt ke komponentě

nebo

relevantní odborný text

 

MTV 1 - 4

 

Škály (dle pohlaví a věku):

 

 

Formulář zašlete na gestora příslušné oblasti, nebo na adresu správce: zamecnik@sekk.cz.