Hematologická vyšetření v Národním číselníku laboratorních položek - přehled

 

V upgrade 6/2020 (NČLP verze 2.70.01) byla dokončena rozsáhlá revize hematologických položek včetně jejich významného doplnění.

 

V následujících tabulkách jsou hematologické položky nabídnuty v přehledném uspořádání pro snazší praktickou orientaci. Podrobněji se lze s položkami seznámit prostřednictvím programu ČLP nebo systému SLP nebo prostřednictvím webu DASTACR v nabídce NČLP (třídění položek dle gescí, nebo dle tříd).

 

Součástí revize bylo také doplnění synonym k řadě hematologických položek (v tabulkách níže neuvádíme, uplatní se v programu ČLP, systému SLP a v hypertextových sestavách NČLP na webu DASTACR). Při revizi byla řada původních starých a již nepoužívaných položek označena jako neaktuální / neplatné - ty již v tabulkách níže neuvádíme, lze si je prohlédnout za pomoci nástrojů ČLP a SLP. Současně byly dořešeny některé duplicitní, v minulosti omylem založené, položky, které byly nyní označené jako neplatné. Pokud jste v rámci vazeb svého laboratorního číselníku na NČLP napojeni na již neaktuální či neplatnou položku, přeadresujte se prosím (v systému SLP je pro toto k dispozici nástroj, ve vašem LIS budou k dispozici nástroje dle možností a vybavení vašeho IS - sdělí dodavatelé).

 

Položky NČLP slouží mimo jiné k realizaci objednávek směrem do LIS prostřednictvím datového standardu MZ ČR (tzv. DASTA řady 4, neboli DS 4), ke sdělování výsledků z laboratoře a k předávání laboratorních výsledků mezi informačními systémy obecně.

 

Každá laboratorní položka NČLP prakticky znamená jedno dílčí vyšetření buď s numerickým záznamem hodnoty, nebo slovním textem. Z jednotlivých položek lze sestavit soubory vyšetření (např. DIF, vyš. punkce kostní dřeně, vyš. punkce jiných tělních orgánů a tekutin, vyš. lupus antikoagulans atd.). Každou položku je možno zvolit s vybranou procedurou. Chybí-li u položky žádaná procedura, je vždy k dispozici zástupná procedura s hvězdičkou.

Pro slovní zhodnocení jednotlivých vyšetřovaných souborů slouží položky označené CHANGEL* (podrobnější použití je popsáno u každé položky v poznámce).

 

V níže uváděných tabulkách jsou zobrazované názvy komponent, zkratky (klíče) systémů, zkratky (klíče) komponent, zkratky (klíče) druhů veličin a případně jiné údaje. Podle uváděných názvů i klíčů lze v systému SLP i programu ČLP vyhledávat (třídit). Tabulky jsou připravené jako pomůcka pro usnadnění výběru konkrétních položek NČLP potřebných pro vaši praxi.

(Pojmy systém, komponenta, druh veličiny, procedura aj. vycházejí z nomenklatury IFCC a IUPAC, z níž vychází i NČLP - podrobnější informace jsou k dispozici v obecné části popisu NČLP na webu DASTACR a také v programu ČLP a systému SLP.)

 

 

Krevní obraz (analyzátory krevních buněk) - krev:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Leukocyty

B

LKC

NUMC

Erytrocyty

B

ERC

NUMC

Erytrocyty - hematokrit

B

HCT

VOLFR

Erytrocyty (MCV)

ERC(B)

MCV

ENTVOL

Hemoglobin

B

HB

MASSC

Hemoglobin (MCH)

ERC(B)

MCH

ENTMASS

Hemoglobin (MCHC)

ERC(B)

MCHC

MASSC

Erytrocyty (RDW)

ERC(B)

RDW

RELSTD

Trombocyty

B

PLT

NUMC

Trombocyty (MPV)

PLT(B)

MPV

ENTVOL

Trombokrit

B

PCT

VOLFR

Trombokrit

PRP

PCT

VOLFR

Trombocyty (PDW)

PLT(B)

PDW

RELSTD

Trombocyty (nezralá frakce)

PLT(B)

IPF

NUMFR

Trombocyty (nezralá frakce)

PLT(B)

IPF

NUMC

Retikulocyty

B

RTC

NUMC

Retikulocyty

ERC(B)

RTC

NUMFR

Hemoglobin (MCHR)

RTCB

MCHR

ENTMASS

Normoblasty

B

NORMOBLA

NUMC

Normoblasty

B

NORMOBL

NUMFR

 

Lze si vybrat pouze některé položky do souboru podle toho, kolik parametrů lze na konkrétním hematologickém analyzátoru vyšetřovat.

 

 

Režim „Krevní obraz“ (analyzátory krevních buněk) – nespecifická tekutina (punktát, aj.):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Leukocyty

UNSF

LKC

NUMC

Erytrocyty

UNSF

ERC

NUMC

Erytrocyty - hematokrit

UNSF

HCT

VOLFR

Erytrocyty (MCV)

ERC(UNF)

MCV

ENTVOL

Hemoglobin

UNSF

HB

MASSC

Hemoglobin (MCH)

ERC(UNF)

MCH

ENTMASS

Hemoglobin (MCHC)

ERC(UNF)

MCHC

MASSC

Trombocyty

UNSF

PLT

NUMC

Trombocyty (MPV)

PLT(UNF)

MPV

ENTVOL

 

Lze si vybrat pouze některé položky do souboru podle toho, kolik parametrů lze na konkrétním hematologickém analyzátoru vyšetřovat.

 

 

Režim „Body fluid“ (analyzátory krevních buněk) – nespecifická tekutina (punktát, aj.):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Leukocyty

UNSF

LKC

NUMC

Erytrocyty

UNSF

ERC

NUMC

Neutrofily (polynukleáry)

UNSF

NEU

NUMC

Neutrofily (polynukleáry)

LKC(UNF)

NEU

NUMFR

Mononukleáry

UNSF

MONONUK

NUMC

Mononukleáry

LKC(UNF)

MONONUK

NUMFR

Vysoce fluorescenční buňky

UNSF

HFBF

NUMC

Vysoce fluorescenční buňky

UNSF

HFBFRTO

NUMFR

Eozinofily

UNSF

EOS

NUMC

Eozinofily

LKC(UNF)

EOS

NUMFR

 

Lze si vybrat pouze některé položky do souboru podle toho, kolik parametrů lze na konkrétním hematologickém analyzátoru vyšetřovat.

 

 

Režim „Krevní obraz a diferenciální počet leukocytů“ (analyzátory krevních buněk) – dialyzát:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Leukocyty

PRD(PT)

LKC

NUMC

Erytrocyty

PRD(PT)

ERC

NUMC

Bazofily

PRD(PT)

BAS1

NUMFR

Eozinofily

PRD(PT)

EOS1

NUMFR

Neutrofily

PRD(PT)

NEU1

NUMFR

Lymfocyty

PRD(PT)

LYMFO1

NUMFR

Monocyty

PRD(PT)

MONO1

NUMFR

Bazofily

PRD(PT)

BAS

NUMC

Eozinofily

PRD(PT)

EOS

NUMC

Neutrofily

PRD(PT)

NEU

NUMC

Lymfocyty

PRD(PT)

LYMFO

NUMC

Monocyty

PRD(PT)

MONO

NUMC

 

Lze si vybrat pouze některé položky do souboru podle toho, kolik parametrů lze na konkrétním hematologickém analyzátoru vyšetřovat.

Poznámka: pro dialyzát byla také doplněna řada biochemických položek, proto by již neměl být pro dialyzát používám zástupný systém UNSF!

 

 

Diferenciální počet leukocytů – mikroskop (krev):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Bazofilní metamyelocyty

LKC(B)

BASMETA

NUMFR

Bazofilní myelocyty

LKC(B)

BASMYC

NUMFR

Bazofilní segmenty

LKC(B)

BASSEG

NUMFR

Bazofilní tyče

LKC(B)

BASBAND

NUMFR

Eozinofilní metamyelocyty

LKC(B)

EOSMETA

NUMFR

Eozinofilní myelocyty

LKC(B)

EOSMYC

NUMFR

Eozinofilní segmenty

LKC(B)

EOSSEG

NUMFR

Eozinofilní tyče

LKC(B)

EOSBAND

NUMFR

Neutrofilní metamyelocyty

LKC(B)

NEUMETA

NUMFR

Neutrofilní myelocyty

LKC(B)

NEUMYC

NUMFR

Neutrofilní segmenty

LKC(B)

NEUSEG

NUMFR

Neutrofilní tyče

LKC(B)

NEUBAND

NUMFR

Myeloblasty

LKC(B)

MYBL

NUMFR

Lymfoblasty

LKC(B)

LYBL

NUMFR

Prolymfocyty

LKC(B)

PROLYM

NUMFR

Lymfocyty

LKC(B)

LYMFO

NUMFR

Velké granulární lymfocyty

LKC(B)

LGL

NUMFR

Promonocyty

LKC(B)

PROMONO

NUMFR

Monocyty

LKC(B)

MONO

NUMFR

Nezařaditelné buňky

LKC(B)

NSCELL

NUMFR

Plazmatické buňky

LKC(B)

PLCELL

NUMFR

Holá jádra

LKC(B)

NUC

NUMFR

Popis změn a forem krevních buněk

BCELL(B)

CHANGELC

DESCR

Popis změn a forem LKC

LKC(B)

CHANGELL

DESCR

Popis změn a forem ERC

ERC(B)

CHANGELE

DESCR

Popis změn a forem PLT

PLT(B)

CHANGELT

DESCR

 

Popisové (slovní) položky:

CHANGELC slouží pro záznam volného textu vztahujícího se k diferenciálu (případně pro obecné texty z MTV (množiny: X, BP)).

CHANGELL slouží pro popis leukocytů pomocí MTV (leukocyty – popis, stav, reaktivní změny).

CHANGELE slouží pro popis erytrocytů pomocí MTV (erytrocyty – typ, tvar, popis).

CHANGELT slouží pro popis trombocytů pomocí MTV (trombocyty – popis, stav).

 

 

Diferenciální počet leukocytů – mikroskop (punktát, likvor…):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Eozinofily

BCEL(T)

EOS

Fagocyty

BCEL(T)

FAGC

Lymfocyty

BCEL(T)

LYMFO

Monocyty

BCEL(T)

MONO

Myeloblast

BCEL(T)

MYBL

Neutrofilní segmenty

BCEL(T)

NEUSEG

Neutrofilní tyče

BCEL(T)

NEUBAND

Nezařaditelné buňky (bílá řada)

BCEL(T)

NSCELL

Mezotelie

UNSFP

MEZO

Popis změn (buňky - tekutiny)

BCEL(T)

CHANGELP

 

Položka CHANGELP slouží pro záznam volného textu nebo obecných textů z MTV (X).

 

 

Diferenciální počet leukocytů (5ti - 6ti populační) – analyzátor (krev):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Bazofily

LKC(B)

BAS

NUMFR

Eozinofily

LKC(B)

EOS

NUMFR

Neutrofily

LKC(B)

NEU

NUMFR

Lymfocyty

LKC(B)

LYMFO

NUMFR

Monocyty

LKC(B)

MONO

NUMFR

Granulocyty nezralé

LKC(B)

GRANIM

NUMFR

Bazofily

B

BAS

NUMC

Eozinofily

B

EOS

NUMC

Neutrofily

B

NEU

NUMC

Lymfocyty

B

LYMFO

NUMC

Monocyty

B

MONO

NUMC

Granulocyty nezralé

B

GRANIM

NUMC

Popis změn a forem krevních buněk

BCELL(B)

CHANGELC

DESCR

 

U difu z analyzátoru se přenášejí hodnoty relativní a absolutní.

Popisová položka CHANGELC slouží pro přenos slovních hlášek (flags) z analyzátoru nebo pro záznam obecných textů z MTV (X, BP…).

 

 

Diferenciální počet leukocytů (5ti - 6ti populační) – analyzátor (nespecifická tekutina – punktát aj.):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Bazofily

LKC(UNF)

BAS

NUMFR

Eozinofily

LKC(UNF)

EOS

NUMFR

Neutrofily

LKC(UNF)

NEU

NUMFR

Lymfocyty

LKC(UNF)

LYMFO

NUMFR

Monocyty

LKC(UNF)

MONO

NUMFR

Granulocyty nezralé

LKC(UNF)

GRANIM

NUMFR

Bazofily

UNSF

BAS

NUMC

Eozinofily

UNSF

EOS

NUMC

Neutrofily

UNSF

NEU

NUMC

Lymfocyty

UNSF

LYMFO

NUMC

Monocyty

UNSF

MONO

NUMC

Granulocyty nezralé

UNSF

GRANIM

NUMC

Popis změn a forem krevních buněk

BCEL(T)

CHANGELP

DESCR

 

U difu z analyzátoru se přenášejí hodnoty relativní a absolutní.

Popisová položka CHANGELP slouží pro přenos slovních hlášek (flags) z analyzátoru nebo pro záznam obecných textů z MTV (X, BP…).

 

 

Režim „Body fluid“ (analyzátory krevních buněk) likvor:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Leukocyty

CSF

LKC

NUMC

Erytrocyty

CSF

ERC

NUMC

Neutrofily

CSF

NEU

NUMC

Neutrofily

LKC(CSF)

NEU

NUMFR

Mononukleáry

CSF

MONONUK

NUMC

Mononukleáry

LKC(CSF)

MONONUK

NUMFR

Vysoce fluorescenční buňky

CSF

HFBF

NUMC

Vysoce fluorescenční buňky

CSF

HFBFRTO

NUMFR

 

Je možnost vybrat si pouze některé položky do souboru podle toho, kolik parametrů lze na konkrétním hematologickém analyzátoru vyšetřovat.

 

 

Fuchs-Rosenthalova komůrka likvor:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Druh veličiny

Erytrocyty

CSF

ERC

NUMC

Lymfocyty

CSF

LYMFO

NUMC

Neutrofily

CSF

NEU

NUMC

Nezařaditelné buňky

CSF

NSCELL

NUMC

Popis makroskopických změn likvoru

CSF

CHANGELM

DESCR

 

Slovní položka CHANGELM slouží pro záznam textů z MTV (CSF).

 

 

Pandy likvor:

      

Název komponenty

Systém

Komponenta

Protein semikvantitativně

CSF

PROTSQ

 

 

Cytochemie likvor:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Lipidy – Sudan B

CSF

CSUDB

Hodnocení Fe v likvoru

CSF

CHANGEFM

 

Obě položky jsou volnotextové pro popis lipidů a Fe v cerebrospinální tekutině.

 

Dif – viz výše mikroskopický dif (punktát, likvor…)

 

 

Punkce kostní dřeně – nátěr (SP, TREP, LK):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Bazofilní metamyelocyty

BCEL(BM)

BASMETA

Bazofilní myelocyty

BCEL(BM)

BASMYC

Bazofilní segmenty

BCEL(BM)

BASSEG

Bazofilní tyče

BCEL(BM)

BASBAND

Eozinofilní metamyelocyty

BCEL(BM)

EOSMETA

Eozinofilní myelocyty

BCEL(BM)

EOSMYC

Eozinofilní segmenty

BCEL(BM)

EOSSEG

Eozinofilní tyče

BCEL(BM)

EOSBAND

Neutrofilní metamyelocyty

BCEL(BM)

NEUMETA

Neutrofilní myelocyty

BCEL(BM)

NEUMYC

Neutrofilní segmenty

BCEL(BM)

NEUSEG

Neutrofilní tyče

BCEL(BM)

NEUBAND

Myeloblasty

BCEL(BM)

MYBL

Promyelocyty

BCEL(BM)

PROMYC

Mastocyty

BCEL(BM)

MASTCYT

Lymfoblasty

BCEL(BM)

LYBL

Prolymfocyty

BCEL(BM)

PROLYM

Lymfocyty

BCEL(BM)

LYMFO

Mitóza lymfocytární

BCEL(BM)

LYMIT

Plazmatické buňky

BCEL(BM)

PLCELL

Monoblasty

BCEL(BM)

MONOBL

Promonocyty

BCEL(BM)

PROMONO

Monocyty

BCEL(BM)

MONO

Mitóza monocytární

BCEL(BM)

MOMIT

Nezařaditelné buňky (bílá řada)

BCEL(BM)

NSCELL

Holá jádra

BCEL(BM)

NUC

Makrofágy

BCEL(BM)

RETC

Mitóza leukocytární

BCEL(BM)

WMIT

Proerytroblast

BCEL(BM)

PROERYBL

Normoblast bazofilní

BCEL(BM)

BNBL

Normoblast polychromatofilní

BCEL(BM)

PNBL

Normoblast ortochromní

BCEL(BM)

ONBL

Promegaloblast

BCEL(BM)

PROMGBL

Megaloblast bazofilní

BCEL(BM)

BMGBL

Megaloblast polychromatofilní

BCEL(BM)

PMGBL

Megaloblast ortochromní

BCEL(BM)

OMGBL

Mitóza erytrocytární

BCEL(BM)

RMIT

Megakaryoblast

BCEL(BM)

MEKBL

Promegakaryocyt

BCEL(BM)

PROMEKC

Megakaryocyt

BCEL(BM)

MEKC

Mitóza megakaryocytární

BCEL(BM)

MEGMIT

Červená řada – BM

BCEL(BM)

RROW

Granulocytární řada – BM

BCEL(BM)

GROW

Lymfocytární řada – BM

BCEL(BM)

LROW

Eozinofilní řada – BM

BCEL(BM)

ESUMA

Bazofilní řada - BM

BCEL(BM)

BSUMA

G:E poměr

BCEL(BM)

NUMTRO

Popis změn a forem buněk - dřeň

BCEL(BM)

CHANGELS

 

Položky RROW, GROW, LROW, ESUMA a BSUMA slouží pro numerický výpočet jednotlivých řad zastoupených v kostní dřeni.

Položka CHANGELS slouží pro záznam volného textu (pro popis jednotlivých buněčných řad zastoupených v kostní dřeni, pro popis zastižených abnormalit, případně stanovení diagnózy).

 

 

Cytochemie:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

ALP (semikvantitativně)

NEUT

ALPSQ

ACP kvalitativně (kyselá fosfatáza)

BCEL(BM), LKC(B)

CACPASE

ACP tartarát rezistentní

BCEL(BM), LKC(B)

CACPASET

Esteráza nespecifická

BCEL(BM), LKC(B)

CNAEASE

Esteráza nespecifická + butyrát

BCEL(BM), LKC(B)

CBUEASE

Esteráza nespecifická + NaF

BCEL(BM), LKC(B)

CNAEASEF

Glukuronidáza

BCEL(BM), LKC(B)

CGLUASE

Glykogen – PAS reakce

BCEL(BM), LKC(B)

CPAS

Chloracetátesreráza

BCEL(BM), LKC(B)

CCHAEASE

Lipidy – Sudan B

BCEL(BM), LKC(B)

CSUDB

Myeloperoxidáza

BCEL(BM), LKC(B)

CMPERASE

Hodnocení cytochemického nálezu

BCEL(BM), LKC(B)

CHANGELY

Sideroblasty

ERYBL

SIDBL

Siderocyty

ERYC

SIDC

Siderofágy

RETC

SIDFAG

Extracelulární Fe

ECF(BM)

EXCELFE

Hodnocení Fe v kostní dřeni

BM

CHANGELF

 

Každá cytochemická položka je volnotextová (mimo SIDBL a SIDC, ty jsou numerické) a slouží pro popis daného vyšetření v systému periferní krve nebo kostní dřeně.

Položka CHANGELF je určena pro slovní zhodnocení zásob Fe v kostní dřeni.

Položka CHANGELY slouží pro celkové zhodnocení cytochemického nálezu (závěr, diagnóza). 

 

 

Monitorování antikoagulační léčby:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT normál

P

APTTN

APTT

P

APTT

APTT poměr

P

APTTR

Nefrakcionovaný heparin

P

UFH1

Nefrakcionovaný heparin – antiIIa aktivita

P

UFHIIA

Nefrakcionovaný heparin – antiXa aktivita

P

UFHXA

Nízkomolekulární heparin

P

LMWH1

Nízkomolekulární heparin – antiXa aktivita

P

LMWHXA

Bemiparin

P

ZIBXA

Fondaparinux

P

ARXTXA

PT normál

P

PTN

PT

P

PT

PT INR

P

INR

Apixaban

P

APIXAB

Edoxaban

P

EDOXABAN

Rivaroxaban

P

RIVAROX

Dabigatran

P

PRADAX

 

Výběr testu závisí na antikoagulační léčbě.

Poznámka:

V minulosti došlo k nechtěné duplicitě – byla založena položka 16636 PT INR, která je stejná jako položka 03571 PT INR. Položka 16636 je označena jako neplatná.

V minulosti byly omylem duplicitně založeny položky 17440 a 17441 Xalerto (firemní název) a položky 18202 a 18203 Rivaroxban (účinná látka), položky s názvem Xalerto jsou nyní označeny jako neplatné.

Položky s firemními názvy léků byly nahrazeny generickými názvy (Arixtra za Fondaprinux, Zibor za Bemiparin a Pradaxa za Dabigatran), úprava je v souladu s popisy léků v gesci F.

Původní rozšíření názvů „anti IIa aktivita“, „anti Xa aktivita“ jsou přesunuta do synonym a do alternativního názvu druhého (u n. heparinu zůstává, je nutné pro rozlišení).

 

 

Vyšetření na lupus antikoagulans:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT normál

P

APTTN

APTT

P

APTT

APTT poměr

P

APTTR

APTT 1N+1P v čase 0

P+P

APTT11H0

APTT 1N+1P po 1 hod

P+P

APTT11H1

APTT 1N+1P po 2 hod

P+P

APTT11H2

APTT 1N+1P poměr v čase 0

P+P

APTTHP0

APTT 1N+1P poměr po 1 hod

P+P

APTTHP1

APTT 1N+1P poměr po 2 hod

P+P

APTTHP2

APTT normalizovaný poměr

P

APTTNR

APTT LA          

P

APTTLA

APTT LA normál

P

APTTLA0

APTT LA poměr

P

APTTLAR

APTT LA necitlivý

P

APTTLAN

APTT LA necitlivý poměr

P

APTTLANR

APTT LA 1N+1P v čase 0        

P+P

APTTL11

APTT LA 1N+1P po 1 hod

P+P

APTTL111

APTT LA 1N+1P poměr v čase 0

P+P

APTTL11P

APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod

P+P

APTTL111P

APTT LA 1N+1P LCA

P+P

APTTLLCA

PT normál

P

PTN

PT

P

PT

PT poměr

P

PTR

PT směs 1N+1P v čase 0

P+P

PT1N1PH0

PT směs 1N+1P po 1 hod

P+P

PT1N1PH1

PT směs 1N+1P po 2 hod

P+P

PT1N1PH2

PT směs 1N+1P poměr v čase 0

P+P

PT11H0P

PT směs 1N+1P poměr po 1 hod

P+P

PT11H1P

PT směs 1N+1P poměr po 2 hod

P+P

PT11H2P

PT 1N+1P LCA

P+P

DPTLCA

RVVT normál

P

RVVTC

RVVT

P

RVVT

RVVT poměr

P

RVVTSR

RVVT 1N+1P v čase 0

P+P

RVVT0

RVVT 1N+1P po 1 hod

P+P

RVVT1

RVVT 1N+1P po 2 hod

P+P

RVVT2

RVVT 1N+1P poměr v čase 0

P+P

RVVT0P

RVVT 1N+1P poměr po 1 hod

P+P

RVVT1P

RVVT 1N+1P poměr po 2 hod

P+P

RVVT2P

RVVT – konfirmace 0 h

P

RVVT0K

RVVT – konfirmace 1 h

P+P

RVVT1K

RVVT – konfirmace 2 h

P+P

RVVT2K

RVVT konfirmace poměr

P

RVVCR

RVVT normalizovaný poměr

P

RVVNR

RVVT 1N+1P LCA

P+P

RVVTLCA

HNP (neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi)

P

HNP

HNP s PL

P

HNPPL

HNP- rozdíl časů

P

HNPDIF

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře a algoritmu nastaveného laboratoří.

Položka CHANGELI je textová a slouží pro zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

Systém P+P je směs plazmy normálu a plazmy pacienta v určitém poměru, který vyplývá z názvu komponenty.

 

Poznámka:

V rámci sjednocení názvů jsou nyní původní názvy komponent PT a Protrombinový test sjednocené na název PT.

Test DNT se již nepoužívá. V současnosti byl nahrazen testem HNP.

V minulosti došlo k nechtěné duplicitě - před časem byly omylem založeny položky HNP k již existujícím položkám Hexagonální fosfolip. neutralizace.

HNP položky zůstanou zachovány, ostatní jsou označeny jako neplatné.

 

 

Vyšetření HIT (heparinem indukované trombocytopenie):

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Trombocyty

B

PLT

Anti-heparin/PF4 komplex  

P

AHEPPF4

Protilátky proti komplexu PF4-heparin 0,5 kIU/l

P; S

HITAGL

Protilátky proti komplexu PF4-heparin 1 kIU/l  

P; S

HITAGM

Protilátky proti komplexu PF4-heparin 100 kIU/l

P; S

HITAGH

Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG

P

HITGG

Anti-heparin/destičkový faktor 4 IgG

P

AHDF4G

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře.

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

Poznámka: komponenty AHEPPF4 a AHDFG4 byly převedeny z gesce I na gesci H.

 

 

Trombofilní standard:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Trombocyty

B

PLT

Trombocyty (MPV)

PLT(B)

MPV

Trombocyty (PDW)

PLT(B)

PDW

APTT LA          

P

APTTLA

APTT LA normál

P

APTTLA0

APTT LA poměr

P

APTTLAR

Antitrombin (anti-Xa aktivita)

P

ATAXA

Antitrombin (anti-IIa aktivita)

P

ATAIIAI

APC-rezistence s def. FV - poměr

P

APCRA5R

APC-rezistence s def. FV – normalizovaný poměr

P

APCRA5NR

APC-rezistence – ratio

P

APCRR

APC-rezistence – normalizovaný poměr

P

APCRN

Faktor VIII

P

FVIII

Protein C – inhibiční aktivita

P

PROTCACT

Protein C – antigen

P

PROTCAG

Protein S – inhibiční aktivita

P

PROTSACT

Protein S – celkový 

P

PROTSAC

Protein S – volný

P

PROTSFAC

ProC Global – normalizovaný poměr

P

PCGNR

ProC Global s def. FV – normalizovaný poměr

P

PCGFVNR

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře.

Položka CHANGELI je textová a slouží pro zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Trombotický standard:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT normál

P

APTTN

APTT

P

APTT

APTT poměr

P

APTTR

PT normál

P

PTN

PT

P

PT

PT poměr

P

PTR

Fibrinogen

P

FBG

D Dimery

P

DDIMER

D Dimery (FEU)

P

DDIF

Antitrombin (anti-Xa aktivita)

P

ATAXA

Antitrombin (anti-IIa aktivita)

P

ATAIIAI

Trombinový test - normál

P

TTN

Trombinový test

P

TT

Trombinový test - poměr

P

TTR

Reptilázový test - normál

P

REPTN

Reptilázový test

P

REPT

Reptilázový test - poměr

P

REPTR

Trombocyty

B

PLT

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku lékaře.

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Standard při krvácivém stavu:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT normál

P

APTTN

APTT

P

APTT

APTT poměr

P

APTTR

PT normál

P

PTN

PT

P

PT

PT poměr

P

PTR

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP

B

PFAAD

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI

B

PFAEP

Trombocyty

B

PLT

Krvácivost

PT

BLTIME

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku lékaře.

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Vyšetření von Willebrandovy choroby:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Agregace stimulovaná RIST

P

AGSTRIS

Agregace stimulovaná RIST1

P

AGSTRIS1

von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru

P

VWFRCO

von Willebrandův faktor - schopnost vázat FVIII

P

VWFFVIII

von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen

P

VWFCBA

von Willebrandův faktor - CBA - poměr     

P

VWFCBAR

von Willebrandův faktor - antigen     

P

VWFANTIG

Faktor VIII

P

FVIII

Popis a interpret. koag. nálezu 

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře.

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Standard při podezření na DIC:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

APTT normál

P

APTTN

APTT

P

APTT

APTT poměr

P

APTTR

PT normál

P

PTN

PT

P

PT

PT poměr

P

PTR

Fibrinogen

P

FBG

D Dimery

P

DDIMER

D Dimery (FEU)

P

DDIF

Antitrombin (anti-Xa aktivita)

P

ATAXA

Antitrombin (anti-IIa aktivita)

P

ATAIIAI

Monomery fibrinu

P

MONOFIB

Schizocyty

ERC(B)

SCHI

Trombocyty

B

PLT

Popis a interpretace koag. nálezu

P

CHANGELI

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku lékaře.

Položka CHANGELI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Agregační vyšetření (snížená funkce trombocytů) – agregace optická:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Agregace stimulovaná ARA

P

AGSTACA

Agregace stimulovaná ADP

P

AGSTADP

Agregace stimulovaná COL      

P

AGSTCOL

Agregace stimulovaná ADR

P

AGSTADR

Agregace stimulovaná TRO

P

AGSTTRO

Agregace stimulovaná RIST

P

AGSTRIS

Agregace stimulovaná RIST1

P

AGSTRIS1

Popis a interpret. agreg. nálezu

P

CHANGELA

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře.

Položka CHANGELA je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Agregační vyšetření (zvýšená funkce trombocytů) – agregace optická:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Agregace samovolná

P

AGSAM

Agregace stimulovaná ADP

P

AGSTADP

Agregace stimulovaná ADP – nízká koncentrace

P

SPSADPL

Agregace stimulovaná ADP – střední koncentrace

P

SPSADPM

Agregace stimulovaná ADP – vysoká koncentrace

P

SPSADPH

Agregace stimulovaná ADR

P

AGSTADR

Agregace stimulovaná ADR – nízká koncentrace

P

SPSADRL

Agregace stimulovaná ADR – střední koncentrace

P

SPSADRM

Agregace stimulovaná ADR – vysoká koncentrace

P

SPSADRH

Popis a interpret. agreg. nálezu

P

CHANGELA

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře.

Položka CHANGELA je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Monitorování antiagregační léčby – agregace optická:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Agregace stimulovaná ADP

P

AGSTADP

Agregace stimulovaná ARA

P

AGSTACA

Popis a interpret. agreg. nálezu

P

CHANGELA

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře.

Položka CHANGELA je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Monitorování antiagregační léčby – agregace impedanční:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Agregace stimulovaná ARA

B

AGSTASPI

Agregace stimulovaná ADP

B

AGSTADP1

Agregace stimulovaná ADP + PG         

B

AGSTADP2

Agregace stimulovaná TRAP                

B

AGSTTRP1

Popis a interpret. agreg. nálezu

B

CHANGELA

 

Tato sada vyšetření se nemusí provádět vždy celá, záleží na požadavku odborného lékaře.

Položka CHANGELA je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Monitorování antiagregační léčby – systém PFA:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP

B

PFAAD

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI

B

PFAEP

Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y

B

PFAP2Y

Analýza destičkových funkcí (PFA) - popis a interpretace                                       

B

PFAPI

 

Položka PFAPI je textová a slouží ke zhodnocení vyšetření (závěr, diagnóza).

 

 

Monitorování antiagregační léčby – systém VerifyNow:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA

B

VNASA

Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y 

B

VNP2Y

Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice 

B

VNP2YI

 

 

Elektroforéza hemoglobinu:

 

Název komponenty

Systém

Komponenta

Hemoglobin A1

HB(B)

HBA1

Hemoglobin A2

HB(B)

HBA2

Hemoglobin fetální

HB(B)

HBF

Hemoglobin abnormální

HB(B)

HBAB

Popis změn ELFO

HB(B)

CHANGEEL

 

Položka CHANGEEL je textová a slouží ke zhodnocení nálezu (závěr, diagnóza).

 

 

Poznámka:

V textové části jsou uvedeny nejběžnější soubory hematologických vyšetření, které si mohou jiná pracoviště převzít bez úprav nebo podle nich vytvořit soubory vlastní.

 

 

Autor:

Mgr. Ilona Fátorová (2020)