Stupeň epidemiologické závažnosti

 

 

Níže popisované realizované rozšíření v NČLP a připravované rozšíření v bloku vrk v DASTA slouží k zajištění sdělování informací o „významném mikrobiologickém nálezu“, které vytváří příslušný laboratorní pracovník (mikrobiolog) a které jsou určené nejen pro lékaře, ale i pro strojové zpracovávání bezprostřední i následné (statistika aj.). S ohledem na strojové zpracování je řešeno formalizovaně, vytvořený číselník vychází z potřeb praxe a může být následně ještě doplněn.

 

Varianta 1 (realizováno 12/2015):

 

Je vytvořena položka NČLP, sloužící ke sdělování informace o významném mikrobiologickém nálezu. Její definice:

 

Klíč = 20861

Gesce: Z

Vznik: M = Měřené, odvozené, pozorované v laboratoři

Název: Stupeň epidemiologické závažnosti

Typ položky: F - formalizovaný text

Formát hodnoty: FR - formalizovaný text (plný text pro nálezy)

Kategorie: IS

 

Poznámka:

Slouží pro sdělování stupně epidemiologické závažnosti (SEZ) hodnoceného lékařem - mikrobiologem. Je součástí lab. vyšetření. Váže se k celé události (tj. ke všem odběrům mikrobiol. vzorku nebo vzorků totožného data a času odběru).

 

K položce je vytvořen číselník MTV „SEZ“ (ukládanou hodnotou je dvouznakový klíč):

0_ = nevýznamný

1_ = suspektní

2_ = významný

 

Poznámka k číselníku:

Protože je třeba rozlišovat, zda mikrobiolog vyhodnotil nález jako „nevýznamný“, nebo zda nebylo hodnoceno (položka není sdělována), je do číselníku též zařazena hodnota „0 = nevýznamný“.

Do klíčů bylo nutné přidat symbol „_“, neboť klíče „0, 1, 2“ jsou již obsazené - viz MTV „KVAL“.

Znak „_“ je vložen pouze do klíče, v kódu a zkratce připojen již není.

 

Upozornění:

Zde (ve variantě první) se hodnocení vztahuje k příslušné události dané datem a časem odběru, tj. ke všem vzorkům s tímto datem a časem události (tj. ke všem agens v těchto vzorcích nalezených).

 

 

Varianta 2 (připraveno k realizaci pozdější, bude-li z praxe projeven zájem):

 

Do datového bloku vrk bude doplněn nový element „sez“ (stupeň epidemiologické závažnosti), bude vložen za současný datový blok (element) VRKPA, k němu bude číselník:

0 = nevýznamný

1 = suspektní

2 = významný

 

 

Upozornění:

Datový blok VRK je provázán s položkou NČLP „REP_AGENS_DTP“ s klíčem 20859 a typem „K“,

byla zavedena v roce 2013 po revizi datových bloků pro mikrobiologická kultivační vyšetření.

 

Upozornění:

Zde (ve variantě druhé) se hodnocení vztahuje k příslušnému vzorku, tj. ke všem v něm nalezeným agens.

Bude-li více vzorků k jedné události, tj. k jednomu stejnému datu a času, bude hodnocení vždy vázané k jednomu příslušnému vzorku.

 

 

Pro sumární hodnocení textové vztažené k jednomu datu a času události lze využít položku NČLP, která je založena pro obecné použití pro mikrobiologické klinické interpretační texty ke kultivačním vyšetřením.

Její definice:

 

Klíč: 20860

Gesce: Z

Vznik: B = Textový blok připojovaný k nálezu

Název: Interpretace MIKROBIOLOGICKÁ (REPI_MIKRO_DTP)

Typ položky: B - blok textu

Formát hodnoty: B - blok textu

Kategorie: IS

 

Text poznámky k položce:

Interpretační texty k mikrobiologickému kultivačnímu nálezu. Slouží pro sdělování významných klinických sdělení připojovaných laboratoří k nálezu. Váže se k celé události (k odběru mikrobiol. vzorku, nebo vzorků totožného data a času odběru).