Informativní náhled číselníku systémů (jen mikrobiologie) - aktuální stav + vyznačené změny provedené v rámci rekonstrukce 2020, aktualizace 12/2023

Kód (klíč)

 

žluté jsou

základní,

škrtnuté jsou

vyřazené

 

Plný název (řazeno dle plného názvu)

 

červeně jsou uváděné odkazy na nový systém,

do něhož je původní systém zařazen

prostřednictvím specifikace

(někde se jedná o výhradní přesunutí,

někde o záměrnou duplicitu - viz též poznámky)

Výskyty

položek

v gesci

mikrobiol.

(kromě

AGENS)

Jsou

založené

položky

typu

Agens

Je

v číselníku SYST_MB

(„pouze“ značí, že je pouze pro mikrobiologii, „ano“, že je sdílený s dalšími obory)

Specifikace

   - kód

 

Specifikace

   - plný název

 

někde nejsou uvedené žádné,

budou jen volným textem;

volným textem lze doplnit subspecifikaci ke každé z uvedených specifikací

 

(specifikace lze dále doplňovat dle potřeb praxe)

Změny, poznámky

 

ex

AMF  

Amniová tekutina - viz SPCPART - AMF

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze v SPCPART

ex

ASBRO

Bronchiální aspirát - viz SPCRESP - ASBRO

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze v  SPCRESP

ex

LABRAL

Bronchoalveolární laváž - viz SPCRESP - LABRAL

                                          a  SPCRESP - LABRALC

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze v SPCRESP

FOREBODY

Cizí těleso

dosud ne

ano

pouze

jen volným textem

Základní

 

DREN

Drén (tj. materiál, výrobek)

dosud ne

ano

pouze

DRCNS

drén z CNS

Základní

DRRED

redon

 

UNSFDR

Drén (tj. tekutina)

dosud ne

ano

ano

 

jen volným textem

Základní

ex

DUF

Duodenální tekutina - viz OTHF - DUF

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze v 

OTHF

PUS

Hnis

dosud ne

ano

pouze

ABSCINPE

z abscesu intraabdominálního

Základní

ABSCJAT

z abscesu jaterního

ABSCMOZK

z abscesu mozkového

ABSCPETO

z abscesu peritonsilárního

ABSCPLIC

ABSCPARV

ABSCPERP

z abscesu plicního

z abscesu paravertebrálního

z abscesu periproktálního

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVDF

z Douglasova prostoru

VULOPER

z operační rány

FIS

z píštěle

VUL

PUSJIN

z rány (neoperační)

jiné

OTHF

Jiné tekutiny za patologických situací

ano

ano

pouze

DUF

duodenální tekutina

Základní

 

 

PANF

pankreatická tekutina

 

 

PCF

perikardiální tekutina

 

PRF

peritoneální tekutina (ascites)

 

RPRF

retroperitoneální tekutina

CAVDF

tekutina Douglasova prostoru

STF

žaludeční tekutina

ex

CANYL

Kanyla - viz SPCKARD - CANYL

a SPCRESP - ENDOTRAC

ne

jen neaktuální

již ne

 

 

vyřazeno, je pouze v SPCKARD a SPCRESP

SPCKARD

Kanyla, katetr, elektroda, chlopeň

ano

ano

pouze

CEVPROT

cévní protéza

Základní

TRANSPL

cévní transplantát

ELECT

elektroda

CHLOPEN

chlopeň

CANYL

kanyla

CATETC

katetr cévní centrální

CATETP

katetr cévní periferní

ex

CATET

Katetr cévní periferní - viz SPCKARD - CATET

ne

jen neaktuální

již ne

CATETC

katetr cévní centrální

vyřazeno, je pouze v SPCKARD

JOF

Kloubní tekutina

ano

ano

ano

jen volným textem

Základní

BM

Kostní dřeň

ano

ano

ano

jen volným textem

Základní

 

B(N)

Krev nativní

ne

ano

ano

HEMOCULT

hemokultura

Základní pro kultivační vyšetření

B

Krev

ano

neaktuální (využívá se B(N))

ano

Pro nekultivační vyšetření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B(UMB)

Krev pupečníková

dosud ne

ano

ano

jen volným textem

Základní

ex

B(V)

Krev venózní

ne

ne

již ne

vyřazeno, pracuje se pouze s B, B(N), případně B(UMB)

SKIN

Kůže

ano

ano

ano

BIOP

biopsie

Základní

IMSKI

otisk z kožní léze

IMCOM

otisk z popáleniny

SW

stěr

SWSKI

stěr z kožní léze

SWSKSF

stěr z kůže (bez defektu)

SWCOM

stěr z popáleniny

LKC(B)

Leukocyty z krve

ano

 

ano

ano

jen volným textem

Základní

CSF

Likvor

ano

ano

ano

KOMORY

z komor

Základní

PATKANAL

z páteřního kanálu

EXTENVIR

Materiál z vnějšího prostředí

dosud ne

ano

pouze

stěr, tekutina, otisk, předmět, aero

Základní, výjimečný

ex

MILK(H)

Mléko (mateřské) - viz SPCPART - MILK(H)

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze v SPCPART

U

Moč

ano

ano

ano

LEDVINA

z ledviny

Základní

MECHYR

z močového měchýře katetrizací

KATETR

z močového měchýře perm.k.

SUPRAPUB

z močového měchýře suprap.p.

MOCOVOD

z močovodu

UROSTOM

SPONT

z urostomie

moč spontánní

NAIL

Nehet

dosud ne

ano

ano

jen volným textem

Základní

IMPERIAN

Otisk perianálních řas

ano (spec.)

ano

pouze

jen volným textem

Základní

FLPAT

Patologická tekutina

ano

ano

pouze

HEMAT

obsah hematomu

Základní

SCFIS

sekret (píštěl)

CYSTF

tekutina cysty

KIDN(CF)

tekutina cysty (ledviny)

PANC(CF)

tekutina cysty (pankreas)

CAVDF

tekutina Douglasova prostoru

PUPSC

tekutina pseudocysty

BLISF

tekutina puchýře

SWFIS

výtěr z píštěle

SCR

Sekret

ano

ano

ano

jen volným textem

Ponecháno. Bez specifikací.

ex

EX

Sputum - viz SPCRESP

(EX INDUK, EX SPONT, ENDOTRAC)

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze v SPCRESP

F

Stolice

ano

ano

ano

SWREC

FPART

výtěr z rekta

část stolice

Základní

TISSUE

Tkáň

ano

ano

pouze

GRANULAC

granulační

Základní

NEKROTIC

nekrotická

PODNEHT

podnehtová drť

PYOMEM

pyogenní membrána

MUSCLE

sval

LUNG(BI)

tkáň plic získaná biopsií

TICRU

tkáň z bércového vředu

TIDEC

tkáň z dekubitu

TISUR

tkáň z chirurgické rány

TIISCH

tkáň z ischemického defektu

TIFIS

tkáň z píštěle

TICOM

tkáň z popáleniny

TITRA

tkáň z traumatické rány

TISATP

tkáň získaná sekcí

STOM(BI)

tkáň žaludku získaná biopsií

TROMB

NODE

BIOPSIE

trombus

uzlina

biopsie

ex

BIOP

Tkáň získaná biopsií (obecně) - viz TISSUE

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v TISSUE

ex

STOM(BI)

Tkáň žaludku získaná biop.- viz TISSUE - STOM(BI)

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v TISSUE

ex

ASTRA

Tracheální aspirát - viz SPCRESP - ASTRA,

SPCRESP - ASTRTR

ne

jen neaktuální

již ne

 

 

vyřazeno, je pouze v SPCRESP

HAIR

Vlas

dosud ne

ano

ano

jen volným textem

Základní

BEARD

Vous

dosud ne

ano

ano

jen volným textem

Základní

ex

SWVGREK

Výtěr vaginorektální - viz SPCURO - SWGREK

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCURO

ex

SWUTE

Výtěr z děložního hrdla - viz SPCURO - SWUTE

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCURO

ex

SWTHR

Výtěr z krku - viz SPCORL - SWTHR

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

 

 

vyřazeno, je pouze

v SPCORL

ex

SWLAR

Výtěr z laryngu - viz SPCORL - SWLAR

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCORL

ex

SWNTH

Výtěr z nosohltanu - viz SPCORL - SWNTH

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCORL

ex

SWVAG

Výtěr z pochvy - viz SPCURO - SWVAG

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCURO

ex

SWREC

Výtěr z rekta - viz F - SWREC

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v F

ex

SWCOR

Výtěr z rohovkového vředu - viz SPCOFT - SWCOR

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCOFT

ex

SWURE

Výtěr z uretry - viz SPCURO - SWURE

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCURO

ex

SWCON

Výtěr ze spojivkového vaku - viz SPCOFT - SWCON

jen neaktuální

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCOFT

ex

SWEAR

Výtěr ze zevního zvukovodu - viz SPCORL - SWEAR

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v SPCORL

SPCRESP

Vzorek z dolních cest dýchacích

ano

ano

pouze

ASBRO

bronchiální aspirát

Základní

 

BRBRC

bronchiální brush chráněný

LABRO

bronchiální laváž

LABRALC

bronchoalveol. laváž chráněná

LABRAL

bronchoalveolární laváž

ENDOTRAC

endotracheální kanyla

 

 

 

 

 

 

EXINDUK

sputum indukované

 

 

 

 

 

 

EXSPONT

EXODS

sputum vykašlané

sputum odsáté

PLF

pleurální tekutina

LUNG(BI)

tkáň plic získaná biopsií

ASTRA

tracheální aspirát

ASTRTR

transtracheální aspirát

SPCVUL

Vzorek z léze

ano

ano

pouze

TICRU

tkáň z bércového vředu

Základní

TIDEC

tkáň z dekubitu

TISUR

tkáň z chirurgické rány

TIISCH

tkáň z ischemického defektu

TIFIS

tkáň z píštěle

TICOM

tkáň z popáleniny

TITRA

tkáň z traumatické rány

SWCRU

výtěr z bércového vředu

SWDEC

výtěr z dekubitu

SWSUR

výtěr z chirurgické rány

SWISCH

výtěr z ischemického defektu

SWFIS

výtěr z píštěle

SWTRA

SPCLES

výtěr z traumatické rány

vzorek z léze (obecně)

SPCORL

Vzorek z oblastí "ORL"

ano

ano

pouze

LASIN

laváž paranazální dutiny

Základní

SWMOU

slizniční léze dutiny ústní

PUSIN

tekutina z paranazální dutiny

PUMEAR

tekutina ze středouší

LANTH

výplach nosohltanu

SWGIN

výtěr z dásní

SWTHR

výtěr z hrdla

SWLAR

výtěr z laryngu

SWTON

SWTOL

stěr z jazyka

výtěr z léze jazyka

SWNTH

výtěr z nosohltanu

SWNAS

výtěr z nosu

SWMEAR

výtěr ze středouší

SWEAR

TONSIL

SWOROF

GARGF

výtěr ze zevního zvukovodu

výtěr z tonsil

stěr z orofaryngu

tekutina získaná kloktáním

SPCPART

Vzorek z oblasti "porodnictví"

ano

ano

pouze

AMF

amniová tekutina

Základní

LOCH

lochie

COLSTR

MILK(H)

kolostrum

mléko (mateřské)

PLACEN

placenta

SWUMB

stěr z pupku

SWEAR

výtěr z ucha (novorozence)

STOM

žaludeční obsah (novorozence)

SPCOFT

Vzorek z oka

ano

ano

pouze

TEAR

slzy

Základní

SWCOR

výtěr z rohovkového vředu

SWCON

výtěr ze spojivkového vaku

SPCORT

Vzorek z pohybového aparátu

ano

ano

pouze

FASCIA

fascie

Základní

CARTIL

chrupavka

ENDOPR

kloubní náhrada (endoprotéza)

JOF

kloubní tekutina (viz syst. JOF)

BONE

kost

BONEGR

kostní štěp

SWENDOPR

stěr z endoprotézy

PUJOI

tekutina z kloubní burzy

SPCURO

Vzorek z urogenitálu

ano

ano

pouze

SEMEN

ejakulát

Základní

IUBODY

intrauterinní tělísko

SCRPRO

prostatický sekret

SWGLANS

stěr z glans

SWPLAC

stěr z placenty

SWPRAEP

stěr z předkožky

CAVDF

tekutina Douglasova prostoru

PUBAR

tekutina z bartholinské žlázy

SWUTE

výtěr z děložního hrdla

SWVAG

výtěr z pochvy

 

 

 

 

 

 

SWGREK

výtěr vaginorektální

SWURE

výtěr z uretry

SWVULV

ANUS

SWULCUS

TUBE

výtěr z vulvy

stěr z okolí anu/rekta

stěr z vředu

vejcovod

ex

STF

Žaludeční tekutina - viz OTHF - STF

ne

jen neaktuální

již ne

vyřazeno, je pouze

v OTHF

GALL

Žluč

dosud ne

ano

ano

ZLUCNIK

ze žlučníku

Základní

ZLUCOVOD

ze žlučovodu

SAL

Sliny

ano

ano

ano

 

 

Základní

 

PRD(PT)

Dialyzát

dosud ne

ano

ano

 

jen volným textem

Základní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémy základní, které jsou k dispozici pro mikrobiologická kultivační vyšetření i pro tvorbu položek v oblasti mikrobiologie, zahrnují ve svých specifikacích všechny systémy původní plus doplněné nové:

B, B(N), B(UMB), BEARD, BM, CSF, DREN, EXTENVIR, F, FLPAT, FOREBODY, GALL, HAIR, IMPERIAN, JOF, NAIL, OTHF, PRD(PT), PUS, SAL, SCR, SKIN, SPCKARD, SPCOFT, SPCORL, SPCORT, SPCPART, SPCRESP, SPCURO, SPCVUL, TISSUE, U.

K těmto základním systémům jsou k dispozici položky NČLP pro objednávání kultivačních vyšetření (viz komponenta „AGENS“) a pro sdělování výsledků („AGENS_DTP“), taktéž jsou k dispozici informatické položky pro textové poznámky a další textová sdělení („REMOTHER“). K většině z nich budou k dispozici další mikrobiologická nekultivační vyšetření. Některé systémy jsou sdílené i s dalšími laboratorními obory.

 

Poznámky:

Systém B(N) je určen k tvorbě položek pro kultivační vyšetření („AGENS“), systém B je určen pro tvorbu položek pro (nekultivační) vyšetření z krve. Samostatně stojí krev pupečníková B(UMB).

Pro sérologii se využívají běžné mezioborově sdílené systémy S a P, případně B.

 

Systémy, které byly v předchozím období (do konce roku 2023) dočasně ponechané pro potřebu kultivačních vyšetření, jsou již označené jako neaktuální. Mají své následovníky v aktuálních systémech:

ASBRO, EX a LABRAL jsou v SPCRESP, DUF je v OTHF,

SWCON je v SPCOFT, SWLAR, SWNTH a SWTHR jsou v SPCORL, SWREC je v F, SWURE, SWUTE a SWVAG jsou v SPCURO.

 

Systémy již v minulosti přeřazené do systémů aktuálních základních (neaktuální od roku 2020): ASTRA, ASTRTR, BRBRC, CANYL, CATET, CAVDF, COLSTR, LABRALC, LOCH, LUNG(BI), MILK, PUJOI, PUMEAR, PUSIN, SCRPRO, SWCOR, SWEAR, SWEYE, SWGLANS, SWMEAR, SWMOU, SWNAS, SWPREAP, SWPUS, SWSKI, SWSUR, SWTRA, SWVGREK, SWULV, SWVOUND, TISUR, TITRA.

 

Poznámky:

Systémy, označené jako „neaktuální“ zůstávají trvale součástí NČLP, pouze nejsou běžně zobrazované (standardně se zobrazují aktuální) a není dovoleno jejich další používání s ohledem na informační systémy příjemců, kteří je již nemusí umět přijmout a zpracovat. Všechny výše zmiňované systémy, které byly při rekonstrukci označené jako „neaktuální“, jsou zapracované do aktuálních systémů základních (viz jejich specifikace). U neaktuálních položek pro kultivační vyšetření („AGENS“) je v poznámce přeřazení popsáno (je uváděn odkaz na nový systém a příslušnou specifikaci).