Označení číselníku v DS

_LPVER

Název číselníku v DS

Verze vygenerovaných souborů pro oblast LP.

Název souboru v DS

_lpver.xml

V DS uložen ve složce

-

Menu v programu ČLP

-

Označení v  menu v programu ČLP

-

Využívá se v DS

-

Struktura číselníku

popis struktury číselníku _xxxxVER

Náhled číselníku

-

Obsah číselníku

-

Poznámka

konstruuje se automaticky při generování souborů

 

Poznámka:

V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast LP.