Vydávání výsledků morfologického vyšetření v likvoru

 

NČLP nedefinuje nesprávnou jednotku počtu elementů "na 3" (ks/3 a podobně), ale pouze počty elementů na 1 µl (tj. počet *10-6/l):

 

Název

Klíč

Systém

Komponenta

Procedura

Druh veličiny

Jednotka

Erytrocyty

03513

CSF

ERC

*

NUMC

10^6/l

 

03514

CSF

ERC

LMICROS

NUMC

10^6/l

Erytrocyty čerstvé

03517

CSF

ERCF

*

NUMC

10^6/l

 

03518

CSF

ERCF

LMICROS

NUMC

10^6/l

Erytrocyty morušovité

03520

CSF

ERCM

*

NUMC

10^6/l

 

03521

CSF

ERCM

LMICROS

NUMC

10^6/l

Granulocyty

14018

CSF

GRAN

*

NUMC

10^6/l

 

14019

CSF

GRAN

LMICROS

NUMC

10^6/l

Leukocyty

03583

CSF

LKC

*

NUMC

10^6/l

 

03584

CSF

LKC

LMICROS

NUMC

10^6/l

Lymfocyty

09330

CSF

LYMFO

*

NUMC

10^6/l

 

09331

CSF

LYMFO

LMICROS

NUMC

10^6/l

Mononukleáry

03610

CSF

MONONUK

*

NUMC

10^6/l

 

03611

CSF

MONONUK

LMICROS

NUMC

10^6/l

Neutrofily

03618

CSF

NEU

*

NUMC

10^6/l

 

03619

CSF

NEU

LMICROS

NUMC

10^6/l

Nezařazené buňky (bílá řada)

09367

CSF

NSCELL

*

NUMC

10^6/l

 

09368

CSF

NSCELL

LMICROS

NUMC

10^6/l

 

 

Terminologie

CSF = likvor

LMICROS = světelná mikroskopie

NUMC = početní koncentrace

 

Orientační postup (zjednodušeno)

Elementy se počítají ve Fuchs-Rosenthalově komůrce, počítá se počet v celé komůrce, počet buněk nalezených v celé komůrce je nutno dělit 3, získá se tak počet na 1 µl moku.

 

Základní interpretace

Normální počet elementů – do 3 elementů v 1 µl likvoru (tj. do 10/3 ve starém způsobu vyjadřování výsledků). Tento nález se označuje jako oligocytóza

 

U novorozenců je fyziologická hodnota počtu elementů do 30 elementů v 1 µl likvoru (tj. do 90/3 ve starém způsobu vyjadřování výsledků).

 

Počet elementů není mírou rozsahu tkáňové léze, ale závisí na celkovém stavu imunitního systému, na typu imunitní reakce a stadiu onemocnění. Ve vrcholném stadiu akutního onemocnění dosahují neutrofily hodnot 330 – 3330 v 1 µl moku (dříve 1000 – 10000/3) a monocyty 3 – 33 v 1 µl moku (dříve 10 – 100/3). V iniciální a terminální fázi akutního onemocnění nebo u onemocnění chronických dosahuje počet elementů hodnot daleko nižších, mnohdy i fyziologických.  

 

 

Poznámka:

K vybraným položkám byla vytvořena i varianta v jednotkách 10-12/l.