Datový standard DS4 - vazby mezi číselníky

 

 

Tento dokument obsahuje seznam všech vzájemných vazeb mezi číselníky DS4. Jsou v něm obsaženy i interní vazby v rámci jednoho číselníku - např. složení unikátního klíče číselníku ze dvou položek číselníku.

 

 

Popis obsahu sloupců tabulky vazeb

 

Číselník

#

Datum

Položka

Vazba

Ost.

 

 

 

 

 

Číselník - název číselníku, kterého se vazba týká

# - pořadové číslo vazby v rámci číselníku

Datum - datum přidání vazby tabulky nebo datum poslední změny vazby

Položka - název položky číselníku, které se vazba týká

Vazba - popis vazby

Ost. - další informace k vazbě. Ve sloupci může být číslo nebo znak.

Význam znaků je individuální a je vysvětlen pod tabulkou vazeb.

Číslo je odkazem na vazbu, která se týká unikátního klíče vázaného číselníku a která zároveň určuje záznam vázaného číselníku, který je zdrojem pro položku.

Příklad:

V nclppol.xml má záznam s klíčem "01091" uveden klickomp="BCAROT". Klíč komponenty je převzat z číselníku nclpkomp.xml  (viz vazba nclppol#4 - klickomp = nclpkomp.klic). Položka nclpkomp.klic je unikátním klíčem číselníku nclpkomp.xml. Položka nkomp je též je též převzata z číselníku nclpkomp.xml  (viz vazba nclppol#6 - nkomp = nclpkomp.n55r). U vazby je ve sloupci "Ost." uvedeno číslo 4. Znamená to, že nkomp je převzat ze stejného záznamu číselniku nclpkomp.xml, jako klickomp - tedy nkomp="Beta-karoten" (viz záznam "<VETA klic="BCAROT" kod="BCAROT" n32="Beta-karoten" n55r="Beta-karoten" n55="Beta-karoten" aktual="1" ..." z číselníku nclpkomp.xml.)

 

Tabulka vazeb mezi číselníky DS4

 

Číselník

#

Datum

Položka

Vazba

Ost.

 _dsver

1

2021-08-03

ver_nclp

ver_nclp = v_nclp.klic

 

_nclpver

1

2021-08-03

ver_nclp

ver_nclp = v_nclp.klic

 

asset

1

2021-08-03

vklic

vklic = asfirma.klic

 

asset

2

2021-08-03

vn55

vn55 = asfirma.n55

1

nclpmtv

1

2021-08-03

klic16

klic16 = klic + klico

 

nclppol

1

2021-08-03

klicsyst

klicsyst = nclpsyst.klic

 

nclppol

2

2021-08-03

kodsyst

kodsyst = nclpsyst.kod

1

nclppol

3

2021-08-03

nsyst

nsyst = nclpsyst.n32

1

nclppol

4

2021-08-03

klickomp

klickomp = nclpkomp.klic

 

nclppol

5

2021-08-03

kodkomp

kodkomp = nclpkomp.kod

4

nclppol

6

2021-08-03

nkomp

nkomp = nclpkomp.n55r

4

nclppol

7

2021-08-03

klicdrvl

klicdrvl = nclpdrvl.klic

 

nclppol

8

2021-08-03

koddrvl

koddrvl = nclpdrvl.kod

7

nclppol

9

2021-08-03

ndrvl

ndrvl = nclpdrvl.n32

7

nclppol

10

2021-08-03

klicproc

klicproc = nclpproc.klic

 

nclppol

11

2021-08-03

kodproc

kodproc = nclpproc.kod

10

nclppol

12

2021-08-03

nproc

nproc = nclpproc.n32

10

nclppol

13

2021-08-03

klicjedn

klicjedn = nclpjedn.klic

 

nclppol

14

2021-08-03

njedn

njedn = nclpjedn.n20

13

nclppol

15

2021-08-03

typ

typ = nclpaz.klic

 

nclppol

16

2021-08-03

gesce

gesce = nclptng.klic

 

nclppol

17

2021-08-03

vznik

vznik = nclpvznk.klic

 

nclppol

18

2021-08-03

typdial

typdial = nclptypd.klic

 

nclppol

19

2021-08-03

formrm

formrm = nclpfrm.klic

 

nclppol

20

2021-08-03

formh

formh = nclpfh.klic

 

nclppol

21

2021-08-03

dseobj

dseobj = nclpveov.klic

 

nclppol

22

2021-08-03

mtv1

mtv1 = nclpmtv.klic

 

nclppol

23

2021-08-03

mtv2

mtv2 = nclpmtv.klic

 

nclppol

24

2021-08-03

mtv3

mtv3 = nclpmtv.klic

 

nclppol

25

2021-08-03

mtv4

mtv4 = nclpmtv.klic

 

nclppol

26

2021-08-07

skala

skala = nclpskal.kodskal

a

nclppol

27

2021-08-07

skalast

skalast = nclpsvs.klic

 

nclppol

28

2021-08-07

algzpr

algzpr = nclpazp.klic

 

nclppol

29

2021-08-07

katnal

katnal = nclptk.klic

 

nclppol

30

2021-08-07

klicmat

klicmat = nclpmat.klic

 

nclppol

31

2021-08-03

kliconp

kliconp = nclponp.klic

 

nclppol

32

2021-08-03

skup1

skup1 = nclpskup.klic

 

nclppol

33

2021-08-03

skup2

skup2 = nclpskup.klic

 

nclppol

34

2021-08-03

skup3

skup3 = nclpskup.klic

 

nclppol

35

2021-08-03

skup4

skup4 = nclpskup.klic

 

nclpskal

1

2021-08-03

druhz

druhz = nclpdrz.klic

 

nclpskal

2

2021-08-03

sex

sex = nclptps.klic

 

nclpskal

3

2021-08-03

udal

udal = nclpuvis.klic

 

nclpskal

4

2021-08-03

stavtyp

stavtyp = nclpsts.klic

 

nclpskal

5

2021-08-03

odber

odber = nclptos.klic

 

nclpskal

6

2021-08-03

dieta

dieta = nclptds.klic

 

nclpskal

7

2021-08-03

algskal

algskal = nclpavis.klic

 

nclpskal

8

2021-08-03

frml

frml = nclpfrm.klic

 

nclpsp

1

2021-08-03

klic16

klic16 = klic + klicsp

 

nclpsyst

1

2021-08-03

mater

mater = klic

b

nclpvazb

1

2021-08-03

kvalv

kvalv = nclpktv.klic

 

nclpvazb

2

2021-08-03

klicv

klicv = nclppol.klic

 

ncmpspm

1

2021-08-03

klic16

klic16 = klicsyst + klic

 

obec

1

2021-08-08

psc

psc = Psc.psc

c

typ_ku

1

2021-08-03

druh_ku

druh_ku = druh_ku.klic

 

ZdravotnickeOddeleni

1

2021-08-08

zdravotnicke_zarizeni_kod

zdravotnicke_zarizeni_kod = ZdravotnickeZarizeni.kod

c

ZdravotnickeOddeleni

2

2021-08-08

kod

kod = zdravotnicke_zarizeni_kod + pcdp + cis_oddeleni_kod + poradove_cislo_oddeleni_kod + cislo_pracoviste_kod

c

ZdravotnickeZarizeni

1

2021-08-08

kod

kod = icopcz

c

ZdravotnickeZarizeni

2

2021-08-08

icopcz

icopcz = ico + pcz

c

ZdravotnickeZarizeni

3

2021-08-08

zujedn

zujedn = Obec.zujedn

c

ZdravotnickeZarizeni

4

2021-08-08

psc

psc = Psc.psc

c

ZdravotnickeZarizeni

5

2021-08-08

nazob

nazob = Psc.naz

4

c

ZdravotnickeZarizeniProNOR

1

2021-08-08

kod

kod = ico + pcz +pcpd

c

ZdravotnickeZarizeniProNOR

2

2021-08-08

obec_kod

obec_kod = Obec.zujedn

c

ZdravotnickeZarizeniProNOR

3

2021-08-08

psc

psc = Psc.psc

c

ZdravotnickeZarizeniProNOR

4

2021-08-08

obec_nazev

obec_nazev = Psc.naz

3

c

 

a - nclpskal.kodskal není unikátním klíčem číselníku nclpskal.xml. Vazba skala = nclpskal.kodskal určuje skupinu záznamů z číselníku ncslpskal.xml, tj. škálu, která odpovídá položce číselníku nclppol.xml

 

b - odebíraný materiál odpovídající systému - klíč materiálu může být (a většinou je) z jiného záznamu číselníku nclpsyst.xml (systém a jemu odpovídající odebíraný materiál se většinou liší)

 

c - číselník UZISu