Náhled číselníku Formát hodnot

0 Číslo celé
1 Číslo na 1 desetinné místo
2 Číslo na 2 desetinná místa
3 Číslo na 3 desetinná místa
4 Číslo na 4 desetinná místa
5 Číslo na 5 desetinných míst
6 Číslo na 6 desetinných míst
T Titr ve tvaru: "1 : číslo_celé"
E Semilogaritmický tvar čísla
F Formalizovaný text dle MTV - kód na 8 znaků
FR Formalizovaný text dle MTV - plný text pro nálezy
S Strukturovaný text dle MTV:|"prvek MTV"=hodnota|text|..
SR Strukturovaný text rozvinutý do plného textového tvaru
K Strukturovaný text typu "mikrobiologické vyšetření"
X Volný text neformalizovaný, lze vkládat text z MTV
B Blok textu
R Nález (blok textu obsahující záhlaví a zápatí)
D Datum ve tvaru: "DD.MM.RRRR"
C Časová vzdálenost ve tvaru: "číslo rozměr" -S,M,H,D,T,R
CN Časová vzdálenost a hodnota - "číslo rozměr hodnota"
CF Časová vzdálenost a hodnota - "číslo rozměr klíč"
G Diagnóza dle MKN -10
P Prázdná položka
O Obraz (obrazová sekvence)
Z Speciální hodnota pro sdělování non-NČLP lab. položek
A Strukturovaný text typu "agens" - nevyužívá se