Náhled číselníku MTV

XKolizní stavy materiálu - všeobecné texty
SPKolizní stavy materiálu - sérum a plazma
BPKolizní stavy materiálu - krev a plazma
UAKolizní stavy materiálu - moč a amniová tekutina
CSFKolizní stavy materiálu - likvor všeobecně
BIOPKolizní stavy materiálu - biopsie všeobecně
CALCStav vstupních údajů - výpočtové vztahy
HEMOLStav materiálu - hemolýza
IKTERStav materiálu - ikterita
CHYLStav materiálu - chylozita
KVALKvalitativní a semikvantitativní testy - texty
popis: Kvalitativní a semikvantitativní testy - formalizované texty pro sdělování výsledků. Lokálně mohou být realizovány jazykové úpravy názvů, při předávání dat mezi IS se pracuje s klíči. Společná matice, z níž je vybírán odpovídající text dle kontextu příslušné položky a sdělovaného výsledku.
K0Konkrementy - složky
K1Konkrementy - tvary
K2Konkrementy - barvy
K3Konkrementy - jádro
K4Konkrementy - řez
K5Konkrementy - povrch
K6Konkrementy - počet jiný
ODBERTypy odběrů pro potřebu interpretačních škál
POLODBPoloha pacienta při odběru
PODLEKPodání léku - informace pro laboratoř k vyšetření
DIALPDialyzační proces - informace pro laboratoř k vyšetření
popis: Dialyzační proces - informace pro laboratoř k objednávaným vyšetřením
DIETATypy diet pro potřebu interpretačních škál
ELFOElektroforéza
USEDMočový sediment
AMYL1L2Alfa-amyláza (genetická klasifikace)
FTABSFunkční testy absorpce - hodnocení
FTSEKRELFunkční testy sekrece a eliminace - hodnocení
FTFRAGFunkční testy - fragilita kapilár
FTAGREGTFunkční testy - agregace trombocytů
FTTEGFunkční testy - trombelastogram
FTOSMREZFunkční testy - osmotická rezistence erytrocytů
ERCTYPErytrocyty - typ
ERCTErytrocyty - tvar
ERCPErytrocyty - popis
LKCPLeukocyty - popis
LKCSLeukocyty - stav
LKCRZLeukocyty - reaktivní změny
PLTPTrombocyty - popis
PLTSTrombocyty - stav
BVBuňky - výskyt
KSAB0Krevní skupiny v AB0 Rh (D) systému
KOMPATKompatibilita krve dárce a příjemce
RHFenotyp Rh systému
ERAGAntigeny erytrocytů, povrchové
ERABAntierytrocytární protilátky
XATMLAntimikrobiální látky
SEZStupeň epidemiologické závažnosti
TANNMMTanner-prsní žláza
TANNPUBTanner-pubické ochlupení
CYTCERVCytologie - gynekologie
GTYP01Genotyp MTV 01
GTYPCOVGenotyp viru SARS CoV-2 varianty stanovené sekvenováním
popis: Genotyp viru SARS CoV-2 - významné sledované varianty stanovené sekvenováním. Tato MTV je navázána na matici "SARS-CoV-2..." vydávanou NRL SZÚ - vyvěšována na webu DASTACR.
XGTYPCOMDGenotyp viru SARS CoV-2 varianty dle mutací/delecí
popis: Genotyp viru SARS CoV-2 - emergentní varianty stanovené určením mutací a delecí, nesekvenačně. Provizorní MTV pro dočasnou potřebu ÚZIS.