Náhled číselníku systémů (jen mikrobiologie)

Akt.KódPlný názevMateriálPočer výskytůAgensČís. MBSpecif. - kódSpecifikace - plný název
FOREBODYCizí těleso FOREBODY6 x AnoPouze
PRD(PT) Dialyzát peritoneální (z pacienta) PRD(PT) 65 x AnoAno
DREN Drén DREN 3 x AnoPouzeDRCNS drén z CNS
DRRED redon
PUS Hnis PUS 10 x AnoPouzePUSJIN jiné
ABSCINPEz abscesu intraabdominálního
ABSCJAT z abscesu jaterního
ABSCMOZKz abscesu mozkového
ABSCPARVz abscesu paravertebrálního
ABSCPERPz abscesu periproktálního
ABSCPETOz abscesu peritonsilárního
ABSCPLICz abscesu plicního
CAVDF z Douglasova prostoru
VULOPER z operační rány
FIS z píštěle
VUL z rány (neoperační)
OTHF Jiné tekutiny za patologických situací OTHF 24 x AnoPouzeDUF duodenální tekutina
PANF pankreatická tekutina
PCF perikardiální tekutina
PRF peritoneální tekutina (ascites)
RPRF retroperitoneální tekutina
STF žaludeční tekutina
SPCKARD Kanyla, katetr, elektroda, chlopeň SPCKARD 5 x AnoPouzeCEVPROT cévní protéza
TRANSPL cévní transplantát
ELECT elektroda
CHLOPEN chlopeň
CANYL kanyla
CATETC katetr cévní centrální (předmět nebo část, povrch)
CATETP katetr cévní periferní (předmět nebo část, povrch)
JOF Kloubní tekutina JOF 25 x AnoAno
BM Kostní dřeň BM 9 x AnoAno
B Krev B 701 x Ano HEMOCULThemokultura
NONCOAG nesrážlivá krev
B(N) Krev nativní B 17 x AnoAno HEMOCULThemokultura
B(UMB) Krev pupečníková B(UMB) 6 x AnoAno
SKIN Kůže SKIN 28 x AnoAno BIOP biopsie
IMSKI otisk z kožní léze
IMCOM otisk z popáleniny
SWSKI stěr z kožní léze
SWSKSF stěr z kůže (bez defektu)
SWCOM stěr z popáleniny
LKC(B) Leukocyty z krve B 117 x AnoAno
CSF Likvor CSF 523 x AnoAno KOMORY z komor
PATKANALz páteřního kanálu
EXTENVIRMateriál z vnějšího prostředí EXTENVIR12 x AnoPouzeAEROS aeroskop
OTISK otisk
PREDM předmět
STER stěr (z vnějšího prostředí)
TEKUT tekutina
TRANSMEDtransportní medium
U Moč U 1221 x AnoAno SPONT moč spontánní
LEDVINA z ledviny
MECHYR z močového měchýře katetrizací
KATETR z močového měchýře permanentním katetrem
SUPRAPUBz močového měchýře suprapubickou punkcí
MOCOVOD z močovodu
UROSTOM z urostomie
NAIL Nehet NAIL 7 x AnoAno
IMPERIANOtisk perianálních řas IMPERIAN4 x AnoPouze
FLPAT Patologická tekutina FLPAT 13 x AnoPouzeHEMAT obsah hematomu
SCFIS sekret (píštěl)
CYSTF tekutina cysty
KIDN(CF)tekutina cysty (ledviny)
PANC(CF)tekutina cysty (pankreas)
PUPSC tekutina pseudocysty
BLISF tekutina puchýře
SCR Sekret SCR 40 x AnoAno
SAL Sliny SAL 29 x AnoAno
F Stolice F 152 x AnoAno FPART část stolice
SWREC výtěr z rekta
UNSFDR Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem UNSFDR 68 x AnoAno
TISSUE Tkáň TISSUE 37 x AnoPouzeBIOPSIE biopsie
GRANULACgranulační
NEKROTICnekrotická
PODNEHT podnehtová drť
PYOMEM pyogenní membrána
MUSCLE sval
LUNG(BI)tkáň plic získaná biopsií
TISATP tkáň získaná sekcí
STOM(BI)tkáň žaludku získaná biopsií
TROMB trombus
NODE uzlina
HAIR Vlas HAIR 21 x AnoAno
BEARD Vous BEARD 3 x AnoAno
SPCRESP Vzorek z dolních cest dýchacích SPCRESP 92 x AnoPouzeASBRO bronchiální aspirát
BRBRC bronchiální brush chráněný
LABRO bronchiální laváž
LABRALC bronchoalveol. laváž chráněná
LABRAL bronchoalveolární laváž
ENDOTRACendotracheální kanyla (zařízení)
PLF pleurální tekutina
EXINDUK sputum indukované
EXODS sputum odsáté
EXSPONT sputum vykašlané
ASTRA tracheální aspirát
ASTRTR transtracheální aspirát
SPCVUL Vzorek z léze SPCVUL 34 x AnoPouzeTICRU tkáň z bércového vředu
TIDEC tkáň z dekubitu
TISUR tkáň z chirurgické rány
TIISCH tkáň z ischemického defektu
TIFIS tkáň z píštěle
TICOM tkáň z popáleniny
TITRA tkáň z traumatické rány
SWCRU výtěr z bércového vředu
SWDEC výtěr z dekubitu
SWSUR výtěr z chirurgické rány
SWISCH výtěr z ischemického defektu
SWFIS výtěr z píštěle
SWTRA výtěr z traumatické rány
SPCLES vzorek z léze
SPCORL Vzorek z oblastí ORL SPCORL 83 x AnoPouzeLASIN laváž paranazální dutiny
SWMOU slizniční léze dutiny ústní
SWTON stěr z jazyka
SWOROF stěr z orofaryngu
PUSIN tekutina z paranazální dutiny
PUMEAR tekutina ze středouší
GARGF tekutina získaná kloktáním hltanu a dutiny ústní
LANTH výplach nosohltanu
SWGIN výtěr z dásní
SWTHR výtěr z hrdla
SWLAR výtěr z laryngu
SWTOL výtěr z léze jazyka
SWNTH výtěr z nosohltanu
SWNAS výtěr z nosu
TONSIL výtěr z tonsil
SWMEAR výtěr ze středouší
SWEAR výtěr ze zevního zvukovodu
SPCPART Vzorek z oblasti porodnictví SPCPART 21 x AnoPouzeAMF amniová tekutina
COLSTR kolostrum
LOCH lochie
MILK(H) mléko (mateřské)
PLACEN placenta
SWUMB stěr z pupku
SWEAR výtěr z ucha (novorozence)
STOM žaludeční obsah (novorozence)
SPCOFT Vzorek z oka SPCOFT 21 x AnoPouzeTEAR slzy
SWCOR výtěr z rohovkového vředu
SWCON výtěr ze spojivkového vaku
SPCORT Vzorek z pohybového aparátu SPCORT 17 x AnoPouzeFASCIA fascie
CARTIL chrupavka
ENDOPR kloubní náhrada (endoprotéza)
BONE kost
BONEGR kostní štěp
SWENDOPRstěr z endoprotézy
PUJOI tekutina z kloubní burzy
SPCURO Vzorek z urogenitálu SPCURO 78 x AnoPouzeSEMEN ejakulát
IUBODY intrauterinní tělísko
SCRPRO prostatický sekret
SWGLANS stěr z glans
ANUS stěr z okolí anu/rekta
SWPLAC stěr z placenty
SWPRAEP stěr z předkožky
SWULCUS stěr z vředu
CAVDF tekutina Douglasova prostoru
PUBAR tekutina z bartholinské žlázy
TUBE vejcovod
SWVGREK výtěr vaginorektální
SWUTE výtěr z děložního hrdla
SWVAG výtěr z pochvy
SWURE výtěr z uretry
SWVULV výtěr z vulvy
GALL Žluč GALL 23 x AnoAno ZLUCNIK ze žlučníku
ZLUCOVODze žlučovodu