Náhled číselníku systémů

ABSCESS Absces
ALB(P) Albumin(P)
AMS(DUF)Alfa-amyláza (duodenální tekutina)
AMS(MH) Alfa-amyláza (mateřské mléko)
AMS(U) Alfa-amyláza (moč)
AMS(PCF)Alfa-amyláza (perikardiální tekutina)
AMS(PRF)Alfa-amyláza (peritoneální tekutina)
AMS(PLF)Alfa-amyláza (pleurální tekutina)
AMS(S) Alfa-amyláza (sérum)
AMS(P) Alfa-amyláza (v plazmě)
AFP Alfa-fetoprotein
ALP(P) Alkalická fosfatáza (plazma)
ALP(S) Alkalická fosfatáza (sérum)
ALV Alveol
AMF Amniová tekutina
ATRP(P) Antitrypsin(P)
ARTERY Arterie
AST(P) Aspartátaminotransferáza z plazmy
AST(S) Aspartátaminotransferáza ze séra
ASPIR Aspirát
ATHEROM Atherom
ATM Atmosféra
B(AB;PA)B(aB;plicní tepna)
B(FRAC) B(krevní frakce)
B(FPT) B(lačný pacient)
B(VB;PV)B(vB;plicní žíla)
BASO Basofily
BASO(B) Basofily z krve
PANCRBCEBeta buňky (pankreas)
REPI Blok textový interpretační, sdělení
REPP Blok vyšetření - obraz (připojovaný k nálezu)
REPIMG Blok vyšetření - obrazová sekvence (připoj. k nálezu)
REPT Blok vyšetření - text (připojovaný k nálezu)
BRAF(P) BRAF gen DNA(P)
CEL(JOF)Buňky(kloubní tekutina)
CERVMUC Cervikální hlen
CERVPOOLCervikální pool
CIC(P) Cirkulující imunokomplexy z plazmy
CIC(S) Cirkulující imunokomplexy ze séra
FOREBODYCizí těleso
CYST Cysta
CYTOS Cytosol
DEF(B) Defibrinovaná krev (krevní defibrinát)
DIALSOL Dialyzační roztok
PRD(PT) Dialyzát peritoneální (z pacienta)
DNA DNA
DNA(B) DNA z krve
DNA(P) DNA z plazmy
DNALEUB DNA(Leukocyty, krev)
DREN Drén
DUF Duodenální tekutina
EGFR(P) EGFR gen (DNA;P)
SEMEN Ejakulát
ENDCERVPEndocervikální pool
ENDOCYTPEndometriální cytosolový protein
EOS Eosinofily
EOS(B) Eosinofily z krve
ERBL Erytroblasty
ERBL(BM)Erytroblasty z kostní dřeně
ERBL(B) Erytroblasty z krve
ERC Erytrocyty
ERC+NACLErytrocyty v roztoku chloridu sodného
ERC(B) Erytrocyty z krve
ERC(CSF)Erytrocyty z likvoru
ERC(UNF)Erytrocyty z nespecifikované tekutiny
ERC(AMF)Erytrocyty(Amniová tekutina)
ERC(BMR)Erytrocyty(kostní dřeň)
ERC(PRF)Erytrocyty(Peritoneální tekutina)
ERC(FET)Erytrocyty(Plod;B)
ERC(VGB)Erytrocyty(Vaginální krev)
ECOLI Escherichia coli
EFP(P) Euglobulinová frakce proteinů plazmy
EXOCERVPExocervikální pool
ECF(BM) Extracel. tekutina (kostní dřeň)
GAG(U) GAG(U)
GLOM Glomeruly
GRC Granulocyt fagocytující (z krve)
GRAN Granulocyty
GRAN(B) Granulocyty z krve
HEMAT Hematom
HB Hemoglobin
HB(AB) Hemoglobin arteriální krve
HBBET(B)Hemoglobin beta řetězec(B)
HBEF(AB)Hemoglobin efektivní (arteriální krev)
HBEF(VB)Hemoglobin efektivní (žilní krev)
HB(B) Hemoglobin krve
HB(VB;X)Hemoglobin smíšené žilní krve
HB(VB) Hemoglobin žilní krve
PUS Hnis
PITGL Hypofýza
HYPOTH Hypothalamus
CHE(P) Cholinesteráza(P)
CHROMS Chromozomy
CARTIL Chrupavka
ILEUM Ileum
IMPET Impetigo
INF Infusát
ERC(ICF)Intracelulární tekutina erytrocytů
JAK2(B) JAK2 gen(DNA;B)
JAK2(MR)JAK2 gen(DNA;Kostní dřeň)
LIV Játra
JEJUN Jejunum
OTHF Jiné tekutiny za patologických situací
CAL Kámen (obecně)
SPCKARD Kanyla, katetr, elektroda, chlopeň
JOF Kloubní tekutina
CBAMN(P)Kobalamin(P)
AQHUM Komorová tekutina
COND(AN)Kondylomy(anus)
CAL(JOF)Konkrement(kloubní tekutina)
BM Kostní dřeň
KRAS(P) KRAS gen(DNA;P)
CK(P) Kreatinkináza (plazma)
CK(S) Kreatinkináza (sérum)
B Krev
B(CIT) Krev (Citrát)
BBEFOX Krev (před oxygenátorem)
DBS Krev (suchá kapka)
B(T) Krev (TromboExact)
VAGBLOODKrev (vaginální)
BAFTOX Krev (za oxygenátorem)
B(A) Krev arteriální
B(C) Krev kapilární
B(C;FNG)Krev kapilární (odběr z prstu)
B(C;EAL)Krev kapilární (odběr z ušního lalůčku)
B(N) Krev nativní
B(UMB) Krev pupečníková
B(A;UMB)Krev pupečníková arteriální
B(V;UMB)Krev pupečníková žilní
UNSFCVVHKrev s antikoagulací při CVVH
B(V) Krev venózní
B(V;CNT)Krev venózní (centrální)
B(V;MXD)Krev venózní (smíšená)
BCEL(T) Krevní buňky (bílá řada) - tělesné tekutiny
BCEL(BM)Krevní buňky (kostní dřeň)
BCNE(BM)Krevní buňky (neerytrocytové) - kostní dřeň
BCELL(B)Krevní buňky (obvodová krev)
CRYO(P) Kryoglobulin z plazmy
CRYO(S) Kryoglobulin ze séra
CULT Kultivace
CULT(B) Kultivace(B)
TCC(ENM)Kultura nádorových buněk(Endometrium)
TCC(CLR)Kultura nádorových buněk(Kolorektální novotvar)
TCC(KID)Kultura nádorových buněk(Ledviny)
TCC(MAM)Kultura nádorových buněk(Mamma)
TCC(MEL)Kultura nádorových buněk(Melanom)
TCC(CER)Kultura nádorových buněk(Mozek)
TCC(NEO)Kultura nádorových buněk(Novotvar, neznámý primární)
TCC(PAN)Kultura nádorových buněk(Pankreas)
TCC(LUN)Kultura nádorových buněk(Plíce)
TCC(SAR)Kultura nádorových buněk(Sakrom)
TCC(OVA)Kultura nádorových buněk(Vaječník)
TCC(STO)Kultura nádorových buněk(Žaludek)
ADRC Kůra nadledvin
SKIN Kůže
ACP(P) Kyselá fosfatáza z plazmy
ACP(S) Kyselá fosfatáza ze séra
AMPS(U) Kyselé mukopolysacharidy(U)
LD(P) Laktátdehydrogenáza (plazma)
LD(S) Laktátdehydrogenáza (sérum)
LAMOUTH Laváž ústní dutiny
LASTOM Laváž žaludku
KIDN Ledviny
LKC Leukocyty
LKC(UNF)Leukocyty (nespecifikovaná tekutina)
LKC(JOF)Leukocyty z kloubní tekutiny
LKC(B) Leukocyty z krve
LKC(CSF)Leukocyty z likvoru
LKC(DR) Leukocyty(Dren)
LKC(BMR)Leukocyty(Kostní dřeň)
LKC(PCF)Leukocyty(Perikardiální tekutina)
LKC(PRD)Leukocyty(Periton. dialyzát)
LKC(PRF)Leukocyty(Peritoneální tekutina)
LKC(PLF)Leukocyty(Pleurální tekutina)
CSF Likvor
CSF(C-F)Likvor(bez buněk)
LYMPH Lymfa
LYMPHNODLymfatická uzlina
LYMPROT Lymfocytární protein
LYM Lymfocyty
LYMB Lymfocyty B
LYMCD14 Lymfocyty CD14+
LYMCD19 Lymfocyty CD19+
LYMCD20 Lymfocyty CD20+
LYMCD3 Lymfocyty CD3+
LYMCD4 Lymfocyty CD4+
LYMCD8 Lymfocyty CD8+
LYMT Lymfocyty T
LYMT(B) Lymfocyty T z krve
LYM(BAL)Lymfocyty z bronchoalveolární laváže
LYM(JOF)Lymfocyty z kloubní tekutiny
LYM(BMR)Lymfocyty z kostní dřeně
LYM(B) Lymfocyty z krve
LYM(CSF)Lymfocyty z likvoru
LYM(PRD)Lymfocyty z peritoneálního dialyzátu
LYM(PLF)Lymfocyty z pleurální tekutiny
LYM(UMB)Lymfocyty z pupečníkové krve
LYM(VB) Lymfocyty z venózní krve
SKINFIBRLysozym kožních fibroblastů
MAMCPR Mamární cytosolový protein
EXTENVIRMateriál z vnějšího prostředí
CU(P) Měď(P)
MECON Mekónium
MENIN Meningy
MAPT(CS)Microtubule-asociated protein Tau(Csf)
ROOM Místnost
MILK(H) Mléko (mateřské)
U Moč
U(AD) Moč (Addisův sediment)
U(HMB) Moč (Hamburgerův sediment)
U(RND) Moč (náhodný vzorek)
U(OVN) Moč (noční sběr)
CAL(U) Močový kámen
B(ECF) Modelové ECT (art. krev+plazma=1+2)
BC(ECF) Modelové ECT (kap. krev+plazma=1+2)
BM(ECF) Modelové ECT (smíš. ven. krev+plazma=1+2)
BV(ECF) Modelové ECT (ven. krev+plazma=1+2)
MONO Monocyty
MONO(B) Monocyty z krve
CEREB Mozek
CVF Mozkokomorová tekutina
REP Nález, sestava (kompletní)
NAIL Nehet
NEUT Neutrofily
NEUT(B) Neutrofily z krve
EYELID Oční víčka
DDUF Odpad duodenální tekutiny za 24 hodin
MU(OVN) Odpad močí z nočního sběru za čas 1 minuty
MU Odpad močí za čas 1 minuty
SU Odpad močí za čas 1 sekundy
DU Odpad močí za čas 24 hodin
FPRD(PT)Odpad peritoneálním dialyzátem (z pacienta) za čas
DPRD(PT)Odpad peritoneálním dialyzátem (z pacienta) za den
DSW Odpad potem za 24 hodin
DF Odpad stolicí za 24 hodin
DUNSFDR Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou drénem
DUNSFS Odpad tekutinou blíže nespecifikovanou, získanou sondou
DSTF Odpad žaludeční tekutiny za 24 hodin
IMPERIANOtisk perianálních řas
P(AB;PA)P(aB;plicní tepna)
P(FPT) P(lačný pacient)
P(NEON) P(novorozenec)
P(VB;PV)P(vB;plicní žíla)
P(VB;PF)P(vB;za filtrem)
P+PUFR P+Pufr
PT Pacient
PT(BA) Pacient (bilance)
PT(CSS) Pacient (cerebrospinální systém)
PT(BA24)Pacient (denní bilance)
PT(TE24)Pacient (denní eliminace celková)
PT(IN24)Pacient (denní příjem celkový)
PT(PRD) Pacient (dialyzát)
PT(TE) Pacient (eliminace celková)
PT(LIV) Pacient (játra)
PT(KIDN)Pacient (ledviny)
PT(UTR) Pacient (močový trakt)
PT(PANC)Pacient (pankreas)
PT(PULM)Pacient (plíce)
PT(IN) Pacient (příjem celkový)
PT(INTE)Pacient (tenké střevo)
PT(GAST)Pacient (žaludek)
PANCR Pankreas
PANF Pankreatická tekutina
FLPAT Patologická tekutina
ARM Paže
PCF Perikardiální tekutina
PRF Peritoneální tekutina
WATDRNK Pitná voda
AUTOPSY Pitva
PLACEN Placenta
P Plazma
P(C,RRT)Plazma (citrát, RRT)
P(NAF) Plazma (NaF)
P(FC) Plazma (obsahující fibrinovou frakci)
P(A) Plazma arteriální krev
PRP Plazma bohatá na trombocyty
P(C;FNG)Plazma kapilární (odběr z prstu)
P(C;EAL)Plazma kapilární (odběr z ušního lalůčku)
P(C) Plazma kapilární krev
P(UMB) Plazma pupečníková
P(A;UMB)Plazma pupečníková arteriální
P(V;UMB)Plazma pupečníková venózní
P(V;CNT)Plazma venózní (centrální)
P(V;MXD)Plazma venózní (smíšená)
P(V) Plazma venózní krev
PLF Pleurální tekutina
LUNG Plíce
FOETUS Plod
PMN(JOF)Polymorfonukleární neutrofil (kloubní tekutina)
PMN(B) Polymorfonukleární neutrofil (krev)
PMN(CSF)Polymorfonukleární neutrofil (likvor)
PMN(PLF)Polymorfonukleární neutrofil (pleurální tekutina)
PMN(VB) Polymorfonukleární neutrofil (venózní krev)
PMN(BAL)Polymorfonuleární neutrofil (bronchoalveolární laváž)
VAGCERPOPool vaginálního cervixu
PORFT(U)Porfyriny celkové (moč)
PORFT(F)Porfyriny celkové (stolice)
SW Pot
FOOD Potravina
DUST Prach
CAL(PR) Prostatický konkrement
PSA(P) Prostatický specifický antigen (plazma)
PSA(S) Prostatický specifický antigen (sérum)
CHOVILPRProt. buněčný(Choriový klk)
LIVCPR Prot. buněčný(Játra)
PROT(CS)Protein (likvor)
PROT(U) Protein (moč)
PROT(PC)Protein (perikardiální tekutina)
PROT(PR)Protein (peritoneální tekutina)
PROT(P) Protein (plazma)
PROT(PL)Protein (pleurální tekutina)
PROT(S) Protein (sérum)
AMFCP Protein buněčný (amniová tekutina)
CHORPROTProtein buněčný (choriové klky)
LIVCELPRProtein buněčný (jaterní biopsie)
SKIPFIBRProtein buněčný (kožní fibroblast)
LKCPROT Protein buněčný (leukocyt)
FIBRPROTProtein fibroblastů
PR(INT) Protein(Tkanivo střeva)
ERCAB Protilátky proti erytrocytům
TOXAB(P)Protilátky proti toxoplasme (P;IgG)
RBVAB(P)Protilátky proti viru zarděnek (P)
ANTCHAMBPřední komora
PT(P) Pt (Plasma)
PT(B) PT(B)
CORD Pupečník
RETC Retikulární buňky
RETC(BM)Retikulární buňky (BM)
RTC Retikulocyty
RTC(B) Retikulocyty z krve
RNA RNA
RNA(B) RNA z krve
RNA (P) RNA z plazmy
CORNEA Rohovka
SCR Sekret
SCNAS Sekret (nos)
SCR(ANU)Sekret(anus)
SCR(BRO)Sekret(bronchus)
SCR(ENM)Sekret(endometrium)
SCR(PHX)Sekret(hltan)
SCR(ILE)Sekret(ileum)
SCR(TNG)Sekret(jazyk)
SCR(MAM)Sekret(mamma)
SCR(TON)Sekret(mandle)
SCR(VUR)Sekret(močový měchýř)
SCR(PAN)Sekret(pankreas)
SCR(PEN)Sekret(penis)
SCR(PAR)Sekret(příušní žláza)
SCR(COR)Sekret(rohovka)
SCR(STA)Sekret(stoma)
SCR(TRA)Sekret(trachea)
SCR(OCA)Sekret(ústní dutina)
SCR(TOO)Sekret(zub)
SCR(STO)Sekret(žaludek)
SEMINP Seminální plazma
S Sérum
S(A) Sérum arteriální
S(V) Sérum venózní
SHBG(P) Sexual Hormon Binding Globulin(P)
CORPVIT Sklivec
SPLEEN Slezina
CAL(SAL)Slinný konkrement
SAL Sliny
MUCOSA Sliznice
LACRAPP Slzný aparát
TEAR Slzy
P+P Směs plazmy pacienta a plazmy referenční
SPERM Spermie
EX Sputum
HEART Srdce
F Stolice
INTF Střevní tekutina
INTEST Střevo
CCSUP Supernatant buněčných kultur
MUSCLE Sval
THYRGL Štítná žláza
UNSF Tekutina blíže nespecifikovaná
UNSFDR Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
UNSFP Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
UNSFS Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
LIV(CF) Tekutina cysty (játra)
KIDN(CF)Tekutina cysty (ledviny)
OVAR(CF)Tekutina cysty (ovarium)
PANC(CF)Tekutina cysty (pankreas)
MAM(CF) Tekutina cysty (prs)
PSCYSPANTekutina pseudocysty (pankreas)
INTESMALTenké střevo
TISSUE Tkáň
TIS(SKN)Tkáň (kůže)
TIS(VUR)Tkáň (močový měchýř)
TIS(CER)Tkáň (mozek)
TIS(LUN)Tkáň (plíce)
TIS(CON)Tkáň (spojivka)
DUOD(BI)Tkáň duodena získaná biopsií
GIT(BI) Tkáň gastrointestinálního traktu získaná biopsií
LIV(BI) Tkáň jater získaná biopsií
BONE(BI)Tkáň kosti získaná biopsií
RECT(BI)Tkáň rekta získaná biopsií
INTE(BI)Tkáň střeva získaná biopsií
TIS(BMR)Tkáň z kostní dřeně
MAMM(BI)Tkáň z mammy získaná biopsií
BIOP Tkáň získaná biopsií (obecně)
STOM(BI)Tkáň žaludku získaná biopsií
TRFCSF Transferin celkový (likvor)
TRFP Transferin celkový (plazma)
TRF Transferin celkový (sérum)
PLT Trombocyty
PLT(UNF)Trombocyty (nespecifikovaná tekutina)
PLT(B) Trombocyty z krve
U(CATH) U (kateter)
U(MAU) U (mikroalbuminurie)
U(PUNCT)U (punkce močového měchýře)
U(MIDST)U (střední proud)
VAGCONT Vaginální obsah
HAIR Vlas
WAT(ENV)Voda(vzorek z prostředí)
AQSOL Vodný roztok
VWF(P) Von Willebrand faktor(P)
BEARD Vous
AIR Vzduch
AIRRESPSVzduch (respirační systém)
AIRINSP Vzduch (vdechovaný)
AIREXP Vzduch (vydechovaný)
SPCRESP Vzorek z dolních cest dýchacích
SPCVUL Vzorek z léze
SPCORL Vzorek z oblastí ORL
SPCPART Vzorek z oblasti porodnictví
SPCOFT Vzorek z oka
SPCORT Vzorek z pohybového aparátu
SPCURO Vzorek z urogenitálu
REQ Žádost, makroobjednávka (využívá se lokálně)
STOMCONTŽaludeční obsah
GASTMUC Žaludeční sliznice
STF Žaludeční tekutina
STOMACH Žaludek
GALL Žluč
CAL(GB) Žlučový konkrement