Náhled číselníku stavů, typů škál

DOP_SKALŠkálu nebylo možné vypracovat, bude doplněna později
NON_SKALŠkála je bezpředmětná
ALG_SKALInterpretace je popsána algoritmem
BIN_SKALVýsledek je vyjádřen termíny Positivní/Negativní