Číselníky NČLP aktualizované od vydání aktuální verze DS, drobné změny a opravy v DS

 

Informace k novým položkám NČLP, které byly přidány v předchozím nejnovějším upgrade:

 

Aktuální verze NČLP je 2.84.02.

Byly přidány nové laboratorní položky s klíči od 54032 do 54221 a informatická 20956.

 

SEZNAM ZMĚN V DS4 - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

2023-04-05

sdilejici

 

04.26.02

Vytvořen nový datový blok sdilejici.

2023-04-05

ku_o, ku_z

sdilejici

04.26.02

Do bloku ku_o i ku_z byl doplněn element sdilejici pro sdílení vyšetření (zprávy) = „zaslat kopii uvedenému pracovišti / pracovištím“.

Viz ku_o, ku_z.

2023-05-12

ku_o_lab,

loi, lop, lopk, (lopr, lopz)

číselník LOUP

urg

04.26.02

Do atributu urg přidána nová hodnota „P“ pro sdělení požadavku na přednostní vyšetření (zpracování) požadavku (objednávky).

Současně přidáno do číselníku LOUP.

Komentováno i v nadřazeném bloku ku_o.

Viz blok ku_o_lab - popis atributu urg.

2023-05-14

nclpsyst, ncmpspm, nclpproc

 

04.26.02

Aktualizace a doplnění číselníků SYST a jeho specifikací a číselníku procedur pro oblast mikrobiologie. Viz:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

Systémy aktuální pro mikrobiologické položky

2023-05-14

nclpmtv,

nclpsp,

ncmpspm

klic16

04.26.02

Doplněn podrobnější popis původní konstrukce klíče klic16 včetně připomenutí, že uprostřed klic16 se může vyskytovat až 7 znaků „mezera“ (při náhledu některé prohlížeče zobrazí jen 1x!).

Viz: 

[NCLPMTV] - popis struktury

[NCLPSP] - popis struktury

[NCMPSPM] - popis struktury

2023-05-14

nrki

 

 

Upozornění:

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru NRKI, do kterého byly nově doplněny Strukturální intervence, Implantabilní generátory a Katetrová ablace. S ohledem na rozsah změn přinášíme potřebné informace již nyní.

Viz - nrki - platné od 1.1.2024

 

Odkazy na XML schéma pro nový registr i na potřebné nové číselníky jsou sice korektně zapojeny, ale vzhledem k tomu, že v DS je zatím verze nrki platná do konce roku 2023, nefungují odkazy korektně nebo vůbec.

Proto připojujeme samostatné odkazy na:

XML schéma pro nrki - platné od 1.1.2024

nové číselníky pro nrki - platné od 1.1.2024