Výzva tvůrcům IS a uživatelům DASTA

 

 

Prosíme, ověřte si, zda je vaše firma korektně definována v číselníku firem  *[TAB_KF]

(jméno, adresa atd.), případné změny sdělte správci datového standardu.

 

Pokud chcete dostávat informace o významných změnách a novinkách v DASTA nebo NČLP, případně pokud se chcete zapojit do konference tvůrců DASTA (konference „DASTA_VYVOJ“), sdělte svoji mailovou adresu správci datového standardu.

 

 

Připomínáme, že DS3 již není udržován, je k dispozici pouze jeho poslední archivní verze z roku 2016. Hlavní rozvoj je soustředěn do DS4.

 

Pokud budete mít náměty či připomínky k aktuální verzi DS4, zašlete je správci datového standardu.