Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.89.01

připojený k aktuální verzi Datového standardu DS 4

 

Podrobnější informace k Národnímu číselníku laboratorních položek najdete v samostatné nabídce „NČLP“ na webu DASTACR. Níže jsou k dispozici pouze stručné informace k NČLP připojované k DS4. Viz NČLP.

 

*ENGLISH - National code list of laboratory items - basic information

 

 

Seznam nových položek a úprav:

NČLP - seznam nových položek a úprav v tomto řádném upgrade

 

Číselníky NČLP mimořádně aktualizované po vydání řádného upgrade, drobné změny a opravy

 

 

Úvod do problematiky:

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - základní informace  - praktický jednoduchý popis a nejčastější otázky plus odpovědi

NČLP - vazby na lokální laboratorní číselníky

 

 

Práce s položkami NČLP:

Pro podrobné a kompletní seznámení a k práci s NČLP slouží program ČLP, v němž lze pracovat se všemi aktuálními, obsoletními, neaktuálními i neplatnými položkami NČLP a se všemi údaji a popisy k jednotlivým záznamům i se všemi číselníky. Níže uváděné praktické pracovní hypertextové seznamy jsou pouze orientační, obsahují pouze základní informace a zobrazují pouze položky aktuální, obsoletní a vybrané neaktuální (neobsahují položky neplatné, byť jsou i nadále nedílnou součástí NČLP).

Program ČLP je součástí DASTA, lze bezplatně instalovat z webu DASTACR a bezplatně používat.

 

Hypertextové seznamy umožňují rychlý praktický náhled na položky NČLP, nenahrazují však práci s NČLP pomocí programu ČLP (či systému SLP). Například v seznamech jsou léky uvedené v gesci „F“, ale také v gesci „H“, „B“ a „O“ (podle toho, kdo se o příslušnou skupinu léků stará), sumárně jsou ve třídě „DRUG“, abecedně včetně synonym také v seznamu podle názvů. K vyhledávání je tedy třeba volit více přístupů.

 

Upozornění:

V hypertextových seznamech jsou pouze položky NČLP vydané v řádném upgrade DS a NČLP, neobsahuje položky vydávané v mimořádných upgrade samotného NČLP (do hypertextu budou zařazené s nejbližším řádným upgrade DS a NČLP).

 

 

Praktické pracovní seznamy obsahující pouze položky aktuální, obsoletní a archivní neaktuální:

 

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

NČLP - seznam položek podle názvů a synonym - základní pracovní seznam (bez IgE a AGENS)

NČLP - seznam položek podle názvů pro alergologická vyšetření (jen komponenta IgE)

NČLP - seznam položek podle názvů pro kultivační vyšetření (jen komponenta AGENS)

 

NČLP - seznam položek podle vyšetřovaných agens

(praktický pracovní seznam obsahující pouze vyšetřovaná agens - zahrnuje položky především z oblasti mikrobiologie a sérologie)

 

NČLP - číselník aktuálních agens

(kompletní číselník agens včetně původních názvů)

 

NČLP - seznam položek podle gescí

(pomocný pracovní soupis sdělující, kdo příslušné položky udržuje - mnohé jsou využívané společně)

 

NČLP - seznam položek podle kategorií

(pomocný pracovní soupis všech položek setříděný podle přiřazené kategorie)

 

NČLP - seznam položek podle klíčů

(pomocný pracovní soupis všech položek setříděný podle klíče NČLP, připojena informace o aktuálnosti)

 

NČLP - seznam položek podle skupin dle vzniku

(pomocný pracovní seznam pro tvůrce IS)

 

NČLP - seznam položek podle systémů

(je nabízen vybraný systém společně s dalšími systémy definovanými k příslušné komponentě)

 

Seznam systémů a jejich specifikací definovaných pro mikrobiologické položky

(seznam generovaný automaticky z číselníku systémů a jejich specifikací)

 

 

Chybějící položky v NČLP:

Do NČLP jsou doplňované položky na základě požadavků z praxe.

Pokud potřebujete ke stávající položce doplnit další procedury, sdělte její NČLP klíč a žádané procedury.

Pokud potřebujete ke stávající položce doplnit další systémy, sdělte její NČLP klíč, žádané systémy a případně také jednotku, pokud se bude lišit od jednotky uvedené u vzorové položky.

Pokud potřebujete doplnit novou položku, použijte formulář:

NČLP - formulář pro žádost o doplnění chybějící položky

 

 

 

Podrobné informace k Národnímu číselníku laboratorních položek jsou k dispozici samostatně. Odkaz najdete zde.