Nástroje pro práci s NČLP

 

Národní číselník laboratorních položek je vytvářen prostřednictvím autorské verze systému SLP.

Uživatelé mají pro svoji práci s NČLP k dispozici program ČLP (zdarma distribuuje MZ ČR) nebo uživatelskou verzi systému SLP. ČLP i SLP pracují nad totožnými datovými strukturami.

Program ČLP je zdarma k dispozici na webu DASTACR. Je aktualizován s každým vydáním upgrade NČLP.

 

Kromě programu ČLP a systému SLP se lze s NČLP také seznámit (a do jisté míry i s ním pracovat) prostřednictvím jeho hypertextové formy, která je součástí každého oficiálního vydání upgrade DS4. Zde je vždy k dispozici aktuální referenční tvar NČLP.

 

 

Práce s NČLP prostřednictvím různých firemních software (LIS, NIS, AIS) je z hlediska NČLP bez záruky!

 

 

 

K prvnímu vydání programu ČLP byl v roce 2000 vytvořen návod pro práci s tímto nástrojem:

 

Základní seznámení s programem ČLP (archivní materiál z roku 2000):

Program ČLP - stručné seznámení, základní obrazovky

Instalace programu ČLP - návod

Program ČLP - informace, popis, nastavení

Program ČLP - práce s číselníkem NČLP, návod

Program ČLP - práce s číselníkem LČLP, návod

Program ČLP a komunikace s LIS, postup

 

Seznámení s některými funkcemi programu ČLP (archivní materiál z roku 2000):

Program ČLP - práce se škálami - návod

Program ČLP - práce s vazbami - návod

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

 

 

Informace o systému SLP a seznámení se vztahem programu ČLP k systému SLP (archivní materiál z roku 2000):

Program SLP - informace, popis, nastavení

Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP