Registrace uživatelů DS a NČLP

 

V případě zájmu o zasílání e-mailových informací o řádných i mimořádných aktualizacích, změnách a novinkách v Datovém standardu MZ ČR, v Národním číselníku laboratorních položek a v číselnících ÚZIS ČR, které jsou zveřejňovány na webových službách https://ciselniky.dasta.mzcr.cz a na webu DASTACR, se zaregistrujte do seznamu uživatelů DASTA. Tyto informace jsou zasílány cca 6x do roka, vždy po vyvěšení významného upgrade na webových službách nebo při významné události.

 

Registraci realizujte zasláním prostého e-mailu na adresu inf@mzcr.cz (oficiální - sekretariát odboru informatiky MZ) a současně na adresu zamecnik@sekk.cz (realizátor registrace).

 

Tvůrci významných informačních systémů jsou registrováni v číselníku firem - [TAB_KF] - kde je uveden jejich klíč pro DS3 a DS4, kontaktní adresa a další základní údaje.

 

Dalším zdrojem, kde jsou k dispozici aktuální tvary DS4, NČLP a validačního nástroje je web DASTACR: https://www.dastacr.cz/.