Webové služby pro DS, NČLP, ÚZIS a další agendy MZ ČR  

 

 

Od 1. ledna 2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb  https://ciselniky.dasta.mzcr.cz  kompletní struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace počínaje verzí DS 3.07.01, NČLP verze 2.14.01 a číselníky NZIS verze 200610. 

 

 

V rámci webových služeb je k dispozici původní již nerozvíjený tvar DS3 i aktuální DS4 a NČLP.

 

Popis webových služeb pro implementaci do informačních systémů je dostupný z úvodní stránky webových služeb.

 

Informace o nových verzích vyvěšených na webových službách jsou rozesílané mailem prostřednictvím seznamu „DASTA_INFO“.