Věstník MZ ČR, 2015, částka 20, strana 72

 

Sdělení odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k vydávání Datového standardu

 

Datové struktury pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení (dále jen „Datový standard MZ“), verze 03.01.01 a vyšší, rozvíjené od 1.1.2004 jsou od 1.1.2007 souběžně doplněny o verze řady 04.X.X, přičemž dochází k průběžnému upgrade, zahrnujícímu jak údržbu, tak rozvoj obou řad standardu. Od 1. 7. 2016 nebude Ministerstvo zdravotnictví podporovat rozvoj verze řady 3.X.X Datového standardu MZ. Podpora rozvoje verze standardu řady 4.X.X zůstává zachována a bude probíhat v souladu s prioritami strategie MZ v oblasti elektronizace zdravotnictví. Číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro obě řady Datového standardu MZ jsou k dispozici na serveru webových služeb https://ciselniky.dasta.mzcr.cz.