Postup při upgrade programu ČLP

 


 

Upgrade programu ČLP sestává ze dvou kroků. Prvním krokem je výměna programu ČLP, druhým upgrade dat Národního číselníku laboratorních položek.

 

Požadavky na systém

Pro bezpečný průběh upgrade programu ČLP je potřeba alespoň 350 MB volného prostoru na disku.

 

POZOR:

Před spuštěním upgrade programu ČLP zaarchivujte data programu ČLP (volbou Údržba - Archivace).

Před spuštěním upgrade programu ČLP je bezpodmínečně nutno ukončit všechny spuštěné instance tohoto programu!

 

Výměna programu ČLP

V nové verzi datového standardu najdete ve složce CLP\UPGRADE soubor CLP.EXE. Zkopírujte jej do hlavní složky programu ČLP na Vašem počítači (nahraďte soubor CLP.EXE na disku stejnojmenným souborem z nové verze datového standardu).

 

Upgrade dat Národního číselníku laboratorních položek

Upgrade dat Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) je postup, při kterém aktualizujete ve své verzi programu ČLP data v rozsahu NČLP. Při upgrade dat NČLP nezáleží na tom, zda je program ČLP instalován na lokálním počítači, nebo je provozován v síťovém prostředí. Postup je v obou případech identický.

 

Spusťte program CLP.EXE a vyberte volbu "Aktualizace NČLP a číselníků DS" menu "Údržba". Nejprve zaarchivujte současný stav dat (tlačítko "Archivace dat"). Pak spusťte vlastní aktualizaci NČLP a číselníků DS (tlačítko "Aktualizace NČLP"). V nové verzi  datového standardu najděte a vyberte ve složce CLP\UPGRADE soubor NCLPxxxxxx.cab. (xxxxxx představují číslo verze). Objeví se hláška o verzi dat k aktualizaci a dotaz, zda chcete opravdu data aktualizovat. Po odpovědi "Ano" bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek a ostatních číselníků DS. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat, který trvá v závislosti  na Vašem hardware od 2 do 5 minut, se objeví hláška, že Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen.

 

Po skončení upgrade zkontrolujte, prosím, že Vaše lokální data byla korektně převedena. Pokud byste měli pochyby, ozvěte se na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

Pokud dojde v průběhu upgrade k chybě, objeví se hláška a data budou vrácena do stavu před začátkem upgrade. V tomto případě se ozvěte na níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

 

 

V případě problémů při upgrade programu ČLP se obracejte na RNDr. Luďka Straku (straka@sekk.cz).