Datový standard MZ ČR - verze 4
Webové služby pro distribuci číselníků datového standardu, DTD a schemat

Aktuální hypertext DS4 - zobrazit, stáhnout (ZIP)
Číselníky NČLP aktualizované od vydání posledního upgrade, drobné změny a opravy v DS4
Aktuální CD datového standardu DS4 - zobrazit obsah, stáhnout (ZIP)
XML schema
Aktuální data pro program ČLP (SLP)
Správce NČLP a DS, adresy a kontakty

Původní hypertext DS3 - zobrazit, stáhnout
Původní CD datového standardu DS3 - zobrazit obsah, stáhnout
Původní nástroj pro validaci souborů DS3


Aktuální sada číselníků NČLP:
SadaPlatnost odPlatnost doVerze NČLPVerze DS
* 202430 01.07.202402.89.0104.27.02

Aktuální sada číselníků DS:
SadaPlatnost odPlatnost doVerze NČLPVerze DS
* 202430 01.07.202402.89.0104.27.02

Aktuální sada číselníků ÚZIS:
SadaPlatnost odPlatnost doVerze NČLPVerze DSVerze UZIS
* 202430 01.07.202402.89.0104.27.02202430

Seznam číselníků NČLP s možností zobrazení obsahu číselníků a stažení číselníků
Seznam číselníků DS s možností zobrazení obsahu číselníků a stažení číselníků
Seznam číselníků UZIS s možností zobrazení obsahu číselníků a stažení číselníků
Seznam všech číselníků s možností zobrazení obsahu číselníků a stažení číselníků

Přehled dostupných sad číselníků

Aktuální verze DTD
SadaPlatnost odPlatnost doVerze DS
* 032002 01.01.201703.20.02

Přehled dostupných verzí DTD s možností stažení DTD

Aktuální verze hypertextu
SadaPlatnost odPlatnost doVerze DSHypertext
* 202430 01.07.202404.27.02 Zobraz hypertext 

Přehled dostupných verzí hypertextu s možností zobrazení a stažení


Popis webových služeb pro tvůrce informačních systémů

Připomínky k provozu webových služeb pro distribuci DS a náměty na rozšíření můžete zasílat na wsdasta@mzcr.cz.

Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k zavedení webových služeb pro Datový standard a Národní číselník laboratorních položek:
Od 1.1.2006 jsou k dispozici na serveru webových služeb - https://ciselniky.dasta.mzcr.cz struktury, číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro verzi DS 3.07.01 a vyšší a pro NČLP verze 2.14.01 a vyšší, hypertextové popisy datových struktur a číselníků v rozsahu upgrade z prosince 2005 a dále a číselníky NZIS 200610 a výše. Popis webových služeb pro implementaci do informačních systémů je dostupný z úvodní stránky https://ciselniky.dasta.mzcr.cz