OSN-SAbstraktOSN-E

Dnes již prakticky nepoužívaný srdeční glykosid s původně podobnými indikacemi jako digoxin. Při případném monitorování farmakoterapie se v žádném případě nesmí zaměnit s digoxinem.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Generický název: digitoxinum

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Speciality: Crystodigin, Digitalis, Lanatoxin, Purodigin

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Digoxin

Digoxin v plazmě

Digoxinu podobné imunoreaktivní faktory

 

OSN-SStrukturaOSN-E

Vzorec - molekulová hmotnost: C41H64O13 - 764.95

 

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Hlavní cestou eliminace digitoxinu je metabolismus v játrech, kdy jeden z metabolitů je digoxin, který má ale malý farmakokinetický význam. Digitoxin podléhá enterohepatické cirkulaci (v malé míře), ledvinami se vylučuje asi 30 % metabolitů, z nichž některé jsou aktivní. Mnoho faktorů ovlivňuje efekt digitoxinu: hypokalemie, hyperkalcémie, hypomagnezemie, porucha mezeteriálního oběhu, malabsorpce.

 

Obvyklé dávkování: udržovací dávka 0,7 - 2,8 µg/kg a den p.o., u dětí je udržovací dávka 3 µg/kg a den.

 

Čas k dosažení peaku a steady state: peak je dosažen přibližně za 3 až 6 hodin po podání p.o. Steady state je dosažen přibližně po jednom měsíci při opakovaném podávání.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

6 až 8 dní, nejčastěji 5-7 dnů.

 

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

90 až 97 % Digitoxin se váže zejména na albumin, opatrnost při podávání je nutná zejména u chorob s nízkým sérovým albuminem, kde může být vysoký podíl léku ve volné formě.

 

OSN-SInterakce s jinými léky ovlivňujícími biologickou dostupnostOSN-E

Někdy podobné jako u digoxinu: cholestyramin, heparin, fenobarbital, fenytoin, rifampin, pravděpodobně i chinidin.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor