OSN-SAbstraktOSN-E

Imipramin patří do skupiny tricyklických antidepresiv, ABBOTT kalibruje na Imipramin, nad 80 % recovery je pro Amitriptylin, Nortriptylin, Desipramin.

 

OSN-STerminologieOSN-E

generický název: Imipraminum

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Speciality: Melipramin, Presamine, Tofranil

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Imipramin v plazmě

 

OSN-SStrukturaOSN-E

sumární vzorec - molekulová hmotnost: C19H24N2 – 280,4

                         (Imipramin hydrochlorid: C19H24N2 * HCl – 316,9)

 

přepočítávací faktory:

Imipramin:       nmol/l * 0,2804 = µg/l

                        µg/l * 3,566 = nmol/l

Nortriptylin:      mg/l * 3796,5 = nmol/l

                        nmol/l * 0,0002634 = mg/l

 

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Imipramin se rychle absorbuje po podání p.o. (absorbuje se 29-77 % orálně podané látky), distribuuje se v řadě tkání, biologická dostupnost kolem 50 %, je nutné počítat s interindividuální variabilitou. Čas k dosažení peaku plazmatické koncentrace 0,5-2,0 hodin (LG244), čas dosažení peaku u desipraminu je 2-6 hodin od podání. Podléhá first-pass metabolismu, hlavně demetylací na aktívní metabolit desipramin. Nezměněno se močí vylučuje kolem 10 % podané dávky, jinak se močí vylučuje řada metabolitů - viz Clarke. Močí se celkem vyloučí během 24 hodin kolem 40 % podané dávky a do 72 hodin se vyloučí kolem 70 %. Vylučování stoupá v kyselé moči. Kolem 20 % podané dávky se eliminuje stolicí. Steady state je dosažen za 2-5 dnů (u desipraminu za 3-11 dnů, LG213).

 

OSN-SDistribuční objemOSN-E

Pro imipramin 10 - 20 l/kg.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Imipramin        8 - 20 v plazmě (LG244, LG213) hodin, zvýšený u dětí, u starých osob a při předávkování

Desipramin    10 - 35 hodin (LG213 udává 12-54 hodin)

Amitriptylin     8  - 51 hodin (průměrně 28, zvýšen u předávkování)

 

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

Amitriptylin     91 – 97 % v plazmě

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor