OSN-SAbstraktOSN-E

Imipramin v plazmě

 

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Imipramin

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

Imipramin              optimální rozmezí 40 - 160 µg/l (LG281)

                            efektivní plazmatická koncentrace 150-250 µl/l

                            (tj. 530-890 nmol/l, LG244, LG213)

                            terapeutický efekt při hladinách imipraminu +

                            desipraminu nad 100 µl/l (LG316)

Desipramin            individuálně odlišné

                            150-300 µl/l (tj. 560-1125 nmol/l, LG213)

Amitriptylin            100 - 200 µl/l

Nortriptylin             50 - 150 µl/l

Clomipramin          individuálně odlišné

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Toxické projevy při hladině nad 300 µl/l (LG213) až 500 µl/l (LG316, LG244, imipramin + desipramin), koncentrace imipraminu 4500 až 13000 µl/l (vzácně již od 800 µl/l) byly pozorovány u fatálních intoxikací (LG316). Pro amitriptylin nastupuje středně závažná intoxikace při hladinách vzácně od 50, spíše od 170 do 430 µl/l, závažné toxické projevy od 300 µl/l, toxické dávky jsou nad 1g (středně závažná intoxikace) a nad 2 g (závažná až fatální intoxikace).

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Nad 300 µl/l

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Odběr: srážlivá krev, lze použít plazmu

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor