OSN-SAbstraktOSN-E

Iontově výměnná chromatografie probíhá na iontoměničích. Ion iontoměniče je vyměněn za ion obsažený v mobilní fázi nebo ve vzorku. Separace probíhá na principu soutěžení ionexu o tyto ionty.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·       Chromatografie

·       Kapalinová chromatografie (LC)

·       HPLC

 

 

OSN-STextOSN-E

 

Chromatografie na iontoměničích (IEC)

Při tomto způsobu chromatografie zachycuje sorbent určitý typ iontů výměnou za jiný ion. Podstatou je chemická reakce:

-RY + X-   <=>  -RX + Y-       pro anex

-RY + X+  <=>  -RX + Y+      pro katex,

 

kde Y- a Y+ jsou vyměnitelné ionty, které jsou vázány na funkční skupiny ionexu. Při iontové výměně difundují sorbované ionty z okolního roztoku do ionexu, vytěsňují a vyměňují ekvivalentní množství jiných iontů vázaných na jiných výměnných skupinách. Tento pochod je obousměrný, takže v určitém okamžiku dochází k ustavení rovnováhy. V ionexové chromatografii se však nikdy nevyužívá plná výměnná kapacita ionexu, o celkové rychlosti výměny rozhoduje především difuze kapalinovým filmem a u velmi zředěných roztoků také difuze ionexem.

 

Při technice iontové výměny jde o separaci iontů, proto je vždy používána vodná mobilní fáze. KEY-SStacionární fázeKEY-E (KEY-SiontoměničKEY-E, ionex) je zpravidla makromolekulární matrice obsahující kyselou nebo bazickou funkční skupinu. Katexy jsou iontoměniče s kyselou funkční skupinou (sulfo-kyselina, karboxylová kyselina) nesoucí záporný náboj, anex obsahuje bazickou funkční skupinu (aminoskupinu) a je nositelem kladného náboje. Ion obsažený v ionexu bývá vyměněn za ion obsažený v mobilní fázi nebo ve vzorku a na principu soutěžení ionexu o tyto ionty dochází k separaci. Podobně probíhá také ligandová výměna, kdy na iontoměniči, obvykle katexu, je zachycen iontovou výměnou vhodný kov, na takto upravenou kolonu se přivádí mobilní fáze obsahující látku schopnou vytvářet s vázaným kovem komplex (ligand). K separaci na jednotlivé složky dochází na základě vzájemné relace stabilit vytvořených komplexů dělených sloučenin a vázaného kovu. Iontoměničová technika se využívá jak při přípravě vzorků pro chromatografické analýzy (SPE), tak v HPLC, zřídka v plošném uspořádání kapalinové KEY-SchromatografieKEY-E.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová