OSN-SAbstraktOSN-E

Ferritin je bílkovina specializovaná na uskladnění železa ve tkáních, má molekulovou hmotnost 450 kDa a tvoří ji 24 bílkovinných jednotek uspořádaných do tvaru duté koule. Uvnitř tohoto útvaru se shromažďuje relativně velké množství železa ve formě hydroxyfosfátu železitého. Každá molekula ferritinu může obsahovat až 4500 atomů železa, které udržuje v rozpustné, pro organizmus netoxické a biologicky využitelné formě. Ferritin se vyskytuje potenciálně ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni a v kosterním a srdečním svalstvu. V těhotenství se vyskytuje též v placentě. Ferritin je tvořen směsí dvou imunologických podtypů H a L, jejichž poměr závisí na tkáni, ze které pochází. Hladiny ferritinu v séru jsou poměrně nízké a velmi dobře korelují s celkovým množstvím zásob železa v organismu. U zdravých jedinců se sérové koncentrace liší u mužů a u žen v produktivním věku. U žen v menopauze se pak tyto koncentrace blíží hodnotám nacházeným u mužů. U dětí jsou hladiny ferritinu obecně nižší než u dospělých.

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Ferritin v plazmě 

Ferritin v likvoru

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Základem molekuly ferritinu je apoprotein složený z 24 podjednotek.  Podjednotky se vyskytují ve dvou velikostech: těžké (heavy, H-typ) s relativní molekulovou hmotností 21000 a lehké (light, L-typ) s relativní molekulovou hmotností 19000. Apoproteinový komplex má molekulovou hmotnost kolem 480000.  Izoferritiny: podle místa vzniku strukturálně odlišné molekuly s odlišnými imunologickými vlastnostmi a odlišnými izoelektrickými body.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Může obsahovat až 4500 atomů Fe ve formě hydroxyfosfátu železitého. Ferritin může vázat in vitro hemové skupiny protoporfyrinu IX za vzniku hemoferritinu. Přibližně 16 hemových jednotek se váže na 24 ferritinových podjednotek a vazba se uskutečňuje v kapsách ferritinového komplexu. Vazba hemu je stabilizována koordinačními vazbami zahrnující 2 histidinové zbytky v pozicích 118 a 128 těžké podjednotky. Vazba hemu ovlivňuje vychytávání železa ferritinem a ovlivňuje také "ferroxidázovou" aktivitu ferritinu, která je vázána na těžkou podjednotku. 1 µg/l ferritinu odpovídá přibližně zásobě 8 mg železa. Při koncentraci pod 18 µg/l se v kostní dření nedaří barvení na Fe.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Místo syntézy: játra, slezina, kostní dřeň, vyskytuje se v tkáních plic, střeva, ledvin, srdce a placenty, na povrchu B-lymfocytů a monocytů, buňky CNS.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor