OSN-SAbstraktOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Ferritin 

Ferritin v likvoru

Plazma 

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Intraindividuální variabilita 4.72 - 18.0 %, interindividuální variabilita 12.0 - 18.23 % (Gallagher, 1989)

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Ferritin cirkulující v krvi je směsí sérového ferritinu (glykosylovaný ferritin, považuje se za normální sekreční produkt buněk, delší poločas) a tkáňového ferritinu, který se uvolňuje z poškozených buněk. V krvi může ferritin vytvářen komplexy s jinými proteiny, např. alfa-2-makroglobulinem.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Neuvádějí se.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Rozložení hodnot má asymetrickou distribuci, ve smíšené populaci je geometrický průměr 75 µg/l, rozmezí 10 - 540 µg/l (Keir, 1993).

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Neinterferuje bilirubin, hemoglobin, cholesterol, triglyceridy, heparin (testované koncentrace uvádí výrobce).

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Korelace mezi sérovým ferritinem a ferritinem v likvoru jsou málo signifikantní, indexy s albuminem se obvykle nepoužívají.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Údaje pro diagnostickou soupravu Spectria Ferritin, Espoo, Finsko: nejnižší detekovatelná koncentrace: 1 µg/l, analytická nepřesnost v sérii na různých koncentracích pod 5 %, analytická nepřesnost mezi sériemi na různých koncentracích maximálně 5,3 %. Zpětná výtěžnost: 85,0 % - 100,6 % při použití standardu 1000 µg/l.

Údaje pro diagnostickou soupravu Ferritin IMx (MEIA) Abbott: analytická citlivost 1 µg/l, přesnost v sérii maximálně 4,9 %, mezi sériemi maximálně 6,2 %, celkově 7,9 %.Zpětná výtěžnost průměrně 106 %.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Indikace vyšetření:

·         detekce deficitu Fe

·         posouzení odpovědi na perorální léčbu železem (pokud při anemii z nedostatku železa ferritin během několika dnů nestoupne na 50 µg/l a více, jedná se buď o non-compliance nebo ztráty pokračují)

·         diferenciální diagnostika anemií

·         monitorování zásob Fe u chronického renálního selhání (včetně dialyzovaných)

·         detekce stavů akumulace Fe a odpověď na léčbu

·         posouzení procesů v CNS (odlišení arteficiálního od skutečného krvácení, odhad intenzity agresivních procesů v CNS – zánětů a nádorů)

 

Experimentální senzitivita pro detekci rozvoje deplece Fe u menstruujících žen byla následující (Milne, 1990): ferritin > podíl saturace transferinu > plazmatické Fe > hemoglobin > hematokrit > Zn-protoporfyrin > erytrocytární protoporfyrin

 

Příčiny zvýšení ferritinu v séru:

·         alkoholismus

·         reakce akutní fáze (záněty, nádory, AIM, hyperthyreóza, M. Gaucher)

·         poškození jater

·         hemochromatóza (frekvence 2-3/1000 osob, riziko u: diabetu, městnavých srdečních vadách, kardiomyopatií, revmatoidní arthritidě, alkoholické cirhóze, hypogonadismu)

·         hemosideróza

·         některé anemie při chronických stavech (megaloblastová - pozor: u megaloblastové anemie perniciózního typu, tj. u histaminorezistentní achlorhydrie, bývá ferritin v mezích normy a po zahájení útočné léčby může poklesnout i pod dolní referenční mez se současnými projevy hypochromie tj. pokles MCH a MCHC, dále anemie sideroblastická - porucha inkorporace Fe do hemu, anémie hemolytická – thalassemie, sférocytóza, získané hemolytické anémie)

·         maligní onemocnění:

a.      systémová neoplazie (akutní myeloblastické leukemie, M. Hodgkin, mnohočený myelom, nehodgkinovské lymfomy),

b.      b. nespecifická produkce (primární hepatom, germinální tumory testis, karcinom plic, karcinom prsu)

 

Příčiny snížení ferritinu v séru:

·         opakované dárcovství a odběry krve z diagnostických důvodů

·         bezmasá strava, zejména u žen

·         mikrocytární anemie z nedostatku železa

·         krvácení do GIT

·         menstruální ztráty

·         některé malabsorpce (obvykle kombinovaná porucha

·         rezorpce Fe, B12 a folátu)

 

Využití různých ukazatelů posouzení metabolismu železa v diferenciální diagnostice

 

 

Ferritin v plazmě

Fe v plazmě

Vazebná kapacita železa

Transferin v plazmě

Saturační index

mikrocytární  anemie z nedostatku železa

 

 

 

 

 

 

S

S

Z

Z

S

anemie při chronických onemocněních

 

 

 

 

 

 

N-Z

S

N-S

N-S

různé

hemochromatóza

Z(1)

Z

S

N-S

Z(2)

 

(1) obvykle nad 1000 µg/l

(2) obvykle nad 70%

 

Saturační index (SI) se počítá podle vzorce

 

SI = P_Fe/P_FEVK * 100 (%)

 

kde P_Fe je plazmatické železo v µmol/l a P_FEVK je plazmatická vazebná kapacita železa v µmol/l. Referenční hodnota saturačního indexu je nejméně 16%.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

U pacientů s reakcí akutní fáze je nutné posuzovat hladinu ferritinu a ukazatele intenzity reakce akutní fáze. Lze případě použít nomogram podle Witteho (1991) (deficit Fe je nepravděpodobný při ferritinu nad 80 µg/l při FW 150 mm/hodinu, směrem k normální sedimentaci se použije lineární diskriminační linie do hodnoty asi 10 mm/hod a asi 15 µg/l ferritinu). Coenen (1991) tuto možnost popírá.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor