OSN-SAbstraktOSN-E

IgG je hlavním likvorovým imunoglobulinem. Do likvoru proniká i fyziologicky IgG ze séra přes intaktní bariéru hematolikvorovou, jeho koncentrace činí 12 - 40 mg/l. Za některých patologických stavů dochází ke vzestupu koncentrace IgG v likvoru; je tomu tak jednak při přítomnosti bariérové poruchy, kdy s ostatními sérovými proteiny proniká do likvoru i IgG. Dále dochází ke zvýšení koncentrace IgG v likvoru při jeho tzv. intratekální (oligoklonální) syntéze, kterou lze prokázat např. numericky pomocí empirické Tourtelotovy rovnice, pomocí Reiberova grafu, případně detekcí oligoklonální syntézy IgG (elektroforézou s vysokým rozlišením nebo provedením isoelektrické fokuzace). Průkaz oligoklonální syntézy pomocí izoelektrické fokusace je zřetelně citlivější.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Vztah IgG v moku k věku: CsfIgG = 0,088 * Věk + 18,732

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Zdrojem IgG v likvoru je IgG lokálně (intratekálně) produkované a IgG z plazmatického poolu jako výsledek porušené hematolikvorové bariéry. Koncentrace IgG v likvoru je zvýšena jak při lokální (intratekální) syntéze, tak při přesunu z plazmatického kompartmentu. Hodnocení přítomnosti intratekální syntézy je založeno na vztahu mezi koncentrací IgG a albuminu v mozkomíšním moku a plazmě (séru).

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Běžně se udává 0,012 – 0,040 g/l, 12 - 40 mg/l, nejčastěji do 0,030 g/l (do 30 mg/l).

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Bez stanovení IgG v každém odebraném vzorku je nutno považovat vyšetření likvoru za nedostatečné, omezením je kontaminace vzorku likvoru krví.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

Přístup pomocí trivariátního hodnocení (Bernhardt, 1978, věk v letech, CSFIGG a CSFALB v mg/l, stanoveno na 326 referenčních osobách bez příznaků onemocnění):

 

u = (věk – 40,0)/15,577

v = (CSFIGG – 22,27)/9,559

w = (CSFALB – 193,3)/61,833

 

t2 = 1,0239 * u2 + 1,5423 * v2 + 1,5347 * w2 – 0,2186 * u * v – 0,12943 * u * w – 1,7885 * v * w

 

Kriterium t2 se hodnotí takto:       do 7,95 normální,

7,95 až 11,60 sporné (varovné),

nad 11,60 patologické.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Z etiopatogenetických jednotek dochází ke vzestupu koncentrace IgG v likvoru např. u roztroušené sklerózy, kdy se nejvíce uplatňuje jeho intratekální syntéza, protože u RS bývá přítomna buď nevýrazná bariérová porucha či tato není přítomna vůbec. U neuroinfekcí se na vzestupu koncentrace IgG v likvoru více uplatňuje přestup přes narušenou hematolikvorovou bariéru, zatímco intratekální produkce IgG je zřetelnější zejména u neuroinfekcí chronických.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Bernhardt, W., Weisner, B., Rehpenning, W.: Liquorbefund und Lebensalter Trivariate Wertung der Konzentrationen von Albumin und Immunglobulin G. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 16, 1978, s. 435 - 439.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Pavel Adam

recenze Miroslav Engliš