OSN-SAbstraktOSN-E

Afinitní chromatografie využívá biologických schopností látek specificky a vratně vázat jiné látky. Hlavní specificky působící složkou je afinitní ligand kovalentně vázaný na pevný nosič. Při prolití kolony roztokem obsahujícím biologicky aktivní látku určenou k izolaci se zachytí pouze tato biologicky aktivní složka. Specificky sorbovaná látka je eluována pomocí rozpustného afinantu nebo změnou složení mobilní fáze. Jako afinanty se nejčastěji používají různé peptidy, aminokyseliny, enzymy, antigeny, protilátky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Chromatografie

Chromatografie kapalinová (LC)

 

 

OSN-STextOSN-E

 

Afinitní chromatografie využívá biologických schopností látek specificky a vratně vázat jiné látky.

 

Hlavní specificky působící složkou je afinitní ligand kovalentně vázaný na pevný nosič. Při prolití kolony roztokem obsahujícím biologicky aktivní látku určenou k izolaci se zachytí pouze tato biologicky aktivní složka. Specificky sorbovaná látka je eluována pomocí rozpustného afinantu nebo změnou složení mobilní fáze.

 

Jako afinanty se nejčastěji používají různé peptidy, aminokyseliny, enzymy, antigeny, protilátky.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová