OSN-SAbstraktOSN-E

Gelová permeační chromatografie je separační technikou využívající gely k dělení směsí látek podle velikosti jejich molekul.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

·       Chromatografie ;

·       Chromatografie-kapalinová

·       HPLC

 

OSN-STextOSN-E

 

Gelová permeační chromatografie (GPC)

Pomocí gelové KEY-SchromatografieKEY-E je možno separovat molekuly lišící se svými rozměry. Mechanismus dělení na gelech je obdobou "molekulárního síta". K separaci látek dochází tehdy, když jejich molekuly jsou odlišných průměrů a mohou difundovat do kapalné fáze přítomné v pórech gelu a to, podle průměru molekuly, do rozdílné hloubky póru gelu. Menší molekuly difundují hlouběji, větší zůstávají při povrchu, největší, tedy ty, jejichž průměr je větší než průměr pórů gelu, nepronikají do pórů vůbec. Nejmenší molekuly vykonají tedy nejdelší dráhu při průchodu kolonou a eluují se s nejvyšším elučním časem, zatímco největší molekuly se pohybují kolonou nejrychleji, eluují se jako prvé, dochází u nich k tzv. totální exkluzi (viz obr.)

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace gelů v GPC

 

A.     Dle bobtnání gelu:

 

1.       Xerogely - v použitém rozpouštědle bobtnají a znásobují svůj objem (např. Sephadex G, Bio-Gel P, Bio-Beads S).

 

2.       Aerogely - matrice je tvořena s pevnou inertní strukturou, nedochází k objemovým změnám (modifikované silikagely, porézní skla).

 

3.       Hybridní gely mají vlastnosti xerogelů i aerogelů (Spheron, Styragel).

 

 

B.      Dle afinity k vodě:

 

1.       Hydrofilní - hodí se pro separaci ve vodě rozpustných látek, převážně biochemicky významných. Podle matrice se jedná o gely: dextranové (Sephadex G), agarosové (Sepharose B, Bio-Gel A), glykolmetakrylátové (Spheron), polyakrylamidové (Bio-Gel P).

 

2.       Hydrofobní - požívají se k analýzám v prostředí organických rozpouštědel. Jedná se především o gely styren-divinylbenzenové (Styragel, Poragel, Bio-Beads S), zesítěné akrylátové gely a polyvinylacetátové gely.

 

3.       Univerzální - mohou pracovat jak ve vodném, tak v organickém prostředí. Jsou to porézní silikagely (Porasil, Spherosil apod.) nebo skleněné porézní kuličky o definovaných velikostech pórů (Bio-Glass GPC apod.)

 

U všech dodávaných gelů se uvádí tzv. vylučovací mez omezující použitelnost gelu na základě velikosti jeho pórů.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová