OSN-SAbstraktOSN-E

Dvourozměrné elektroforetické dělení složitých směsí je kombinací dvou základních elektromigračních postupů - izoelektrické fokusace na polyakrylamidovém gelu a následné plošné akrylamidové elektroforézy.

 

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-SText

OSN-E

KEY-SDvourozměrná elektroforézaKEY-E

Metoda známá jako dvourozměrná elektroforéza je v literatuře rovněž označována jako metoda ISO-DALT (ISO = izoelektrická fokusace, DALT = dělení dle molekulové hmotnosti). V prvním stupni tohoto postupu se dělená směs podrobí izoelektrické fokusaci na polyakrylamidovém gelu (gel s velkými póry s přidaným amfolytem), ve směru kolmém je pak provedena zónová elektroforéza s přídavkem detergentu sodium dodecyl sulfátu (SDS), který normalizuje rozdíly v efektivním náboji. Po provedeném elektroforetickém dělení se získá dvourozměrná mapa (např. bílkovin) přítomných ve směsi. Skvrny se detekují běžnými vybarvovacími technikami. Touto technikou lze na desce 15x15 cm rozdělit až několik set bílkovin, avšak vyhodnocování těchto map je obtížné, podmínkou je použití řádkovací denzitometrie v návaznosti na počítačové hodnocení dat. Komplikací pro tuto techniku může být také to, že koncentrace látek, která je optimální pro izoelektrickou fokusaci je podstatně nižší než optimální pro elektroforetický stupeň separace. Proto při běžné barvící technice často méně intenzívní skvrny (jež bývají většinou důležité) uniknou pozornosti, nebo se v některé části mapy objeví dlouhé šmouhy, vznikající přetížením gelu při izoelektrickém zaostřování.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámky

Jaroslava Vávrová