OSN-SAbstraktOSN-E

Disková (diskontinuelní) elektroforéza je elektromigrační metoda dělení směsí v polyakrylamidovém gelu s gradientem hustoty gelu.

 

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Elektroforéza

Elektroforéza-v polyakrylamidovém gelu

Elektroforéza-zónová AJAZE

 

OSN-STextOSN-E

 

KEY-SDisková elektroforézaKEY-E

Disková elektroforéza je speciálním druhem elektroforézy na polyakrylamidovém gelu, ve kterém se ve směru pohybu dělených látek zvyšuje koncentrace akrylamidu a tím se zmenšuje velikost pórů. Při přechodu z řidšího do hustšího gelu pomaleji se pohybující molekuly dobíhají rychleji se pohybující molekuly, které s rostoucí koncentrací gelu naráží na větší odpor.

 

 

Odpor prostředí s koncentrací gelu roste, až se na určitém místě stane gel nepropustným. Pohyb se zastavuje (pro molekuly různých velikostí je místo zastavení zóny odlišné), zóna se zaostří, vytvoří opaleskující linii. Disková elektroforéza má význam především preparativní, provádí se obvykle ve skleněných trubičkách (70-12 mm dlouhé, průměr 4-8 mm). V trubičce se vytvoří většinou dvojvrstvý sloupec gelu s odlišnou koncentrací akrylamidu - startovací a dělící gel. Vzorek se nanáší na startovací gel. Metoda vyžaduje specielní elektroforetickou aparaturu.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová