OSN-SAbstraktOSN-E

Význam stanovení parathyrinu intaktního v plazmě.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Parathyrin intaktní

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Koncentrace v plazmě ovlivňuje řada dějů:

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Změna koncentrace může být podmíněna léky (lithium zvyšuje hladinu až o 50 %, furosemid snad může zvýšit hladinu PTH), resekcí tumoru, u kterého byla zjištěna hyperkalcémie (zvýšení původně suprimovaného PTH po resekci tumoru jako odpověd na pokles kalcémie), hypertenzí, urolitiázou (nepravidelné zvýšení), ústavním pobytem (u starých žen v ústavech koncentrace 76 +/- 49 ng/l, současně snížený 25-hydroxyvitamin D) a dalšími faktory.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Klasická laboratorní trias primárního hyperparatyreoidismu zahrnuje hyperkalcémii, hypofosfátemii a hyperkalciurii. Mezi klinické známky hyperparatyreoidismu patří kostní změny, urolitiáza, kalcifikace různých tkání a projevy hyperkalcémie.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Referenční hodnoty jsou závislé na použité soupravě, u intaktního PTH je porovnatelnost výrazně lepší než u dříve používaných souprav pro C-terminální fragmenty nebo střední část molekuly. Obecně udávané referenční rozmezí pro intaktní PTH je 1 – 7 pmol/l (10 - 65 pg/ml).

přepočet : ng/L x 0,106 = pmol/L

iPTH –ELSA IRMA CIS Bio International (intaktní PTH): dospělí 11 – 62 ng/L (n= 40)

iPTH IRMA, Nichols: dospělí 10 – 65 ng/L

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Odběr: co nejdříve po odběru (do 30 minut) oddělit elementy a okamžitě zmrazit na -20 °C, separace později než za 2 hodiny vede ke snížení hodnot minimálně o 6 % a zmražení později než do 2 hodin vede ke snížení hodnot minimálně o 4 %.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Imunoanalytické (izotopové i neizotopové) přednostně intaktní PTH (není ovlivněn renální insuficiencí). Dlouhodobá nepřesnost u kvalitních metod do 10% , biologická variabilita okolo 20%, kritická diference 2 měření po sobě 50%. Korelace Nichols iPTH IRMA vs iPTH –ELSA IRMA, Cis bio International r2= 0,983

iPTH

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení se využívá pro diagnostiku primárního a sekundárního, případně terciárního hyperparatyreoidismu a pro diferenciální diagnostiku hypo- a hyperkalcémií a hypo- a hyperkalciurií. Koncentrace v plazmě se zvyšují u primární a sekundární hyperparatyreózy, u renální hyperkalciurie, u starších osob, u institucionalizovaných starších žen, u chroického renálního selhávání a různých kostních chorob. Koncentrace v plazmě se snižují při hypoparatyreoidismu z různých příčin a při humorálně podmíněné hyperkalcémii u malignit (se zvýšením PTHrP). Senilní hyperparathyreoidismus u starých žen v zimě je způsoben částečně redukovanou koncentrací 25-hydroxyvitaminu D a je spojen se známkami zvýšeného kostního obratu. Používá se k diferenciální diagnostice malabsorpčních syndromů.

 

 

Primární HPT

Sekundární HPT

Terciární HPT

PTH

­

­

­

S_kalcium

­

¯/N

­/N

S_fosfát

¯

­/N

¯/N

Odpad kalcia/24h

­

¯/N

­/N

Odpad fosfátů/24h

­

¯/N

­

Kalcitriol

­

¯

¯/N

Celková ALP

­

­

­

Kostní ALP

­

­

­

Osteokalcin

­

­

­

DPD/PYD

­

­

­

TRAP

­

­

­

 

 

 

PTH

S_kalcium

S_fosfát

Hypervitaminóza D

¯/N

­

¯/N

Milk alkali syndrom

¯/N

­

­/N

Sarkoidóza

¯/N

­/N

­/N

Hypertyreóza

¯/N

­

­/N

Nádorová osteolýza

¯/N

­

­/N

Nadprodukce PTHrP

¯/N

­

¯/N

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Klee, G., G., Preissner, C., M., Schryver, P., G., Taylor, R., I., Kao, P., C. : Multisite Immunochemiluminometric Assay for Simultaneously Measuring Whole-Molecule and Amino-Terminal Fragments of Human Parathyrin. Clinical Chemistry, Vol. 38, No. 5, 1992, 628-635.

Ryan, M., F., Jones, S., R., Barnes, A., D.: Clinical evaluation of a rapid parathyroid hormone assay. Ann Clin. Biochem., 29, 1992, s. 48-51.

Wood, P., J.: The measurement of parathyroid hormone. Ann Clin. Biochem. 1992; 29: 11-21.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Richard Pikner