OSN-SAbstraktOSN-E

Telopeptid kolagenu typu I. C-terminální, obsahující sekvenci oktapeptidu (CTx) je markerem osteorezorpce. Používá je v poměru ke kreatininu v moči pro kvantifikaci degradace kolagenu.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Telopeptid kolagenu CTx

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Diurální rytmus, závislost na menstruačním cyklu

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Uvedeno u poměru ke kreatininu.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Uvedeny v dokumentu U_CTXCR

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Analyt je poměrně stabilní, pětkrát opakovaný cyklus zmrznutí a rozmrznutí neměl významnější vliv na koncentraci (Ju, 1997), stabilní je až 7 dnů při pokojové teplotě (James 1996).

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Možnosti stanovení

1.       kompetitivní enzymová imunoassay Kompetice mezi imobilizovaným syntetickým oktapeptidem ("CrossLaps peptide") a štěpnými produkty kolagenu typu I v moči pacienta o (králičí) protilátku proti oktapeptidu. Detekce protilátky navázané na imobilizovaný oktapeptid se provádí pomocí detekční (kozí) protilátky s konjugovaným enzymem (křenová peroxidáza) proti první protilátce. Enzym štěpí substrát (TMB) za vzniku barevného komplexu, intenzita zbarvení je nepřímo úměrná koncentraci štěpných produktů v moči.

2.       RIA Kompetice mezi imobilizovaným syntetickým oktapeptidem ("alfa-CrossLaps peptide") a štěpnými produkty kolagenu typu I. v moči pacienta o monoklonální protilátku proti oktapeptidu značenou jódem 125. Imobilizace syntetického biotinylovaného antigenu na avidin ve zkumavce je prvním krokem postupu. Detegované záření gama je nepřímo úměrné koncentraci štěpných produktů kolagenu ve vzorku moče se specifickou sekvencí aminokyselin.

 

Znaky analytické metody

1.       kompetitivní EIA VK (intraassay) do 6 %, VK (interassay) do 8 %, detekční limit 0.2 mg/l (Bonde, 1995), VK (intraassay, bez přepočtu na kreatinin) do 10 %, VK (interassay, bez přepočtu na kreatinin) do 13 %, recovery z moči 92 - 115 % (Garnero, 1994)

Variační koeficient mezi sériemi 9,7 % až 12,6 % (podle koncentrace), diluční recovery při ředění do 1:16 byla 97 % až 110 %, recovery po přidání kalibrátoru 103 % a 104 % (Ju, 1997).

 

2.       RIA (Osteometer BioTech A/S alfa-CrossLaps RIA) Firemní údaje mají VK v sérii 1,9 - 4,3 % podle koncentrace, celkový VK (mezi sériemi) 4,5 - 6,5 % podle koncentrace. Průměrná recovery (vypočtená z poměru očekávané a stanovené koncentrace 96 % (rozsah 75 - 106 %). Detekční limit 40 ug/l. Diluční test linearity s průměrnou recovery 98 % (maximální ředění 1+3, rozsah 85 - 108 %). Podobné údaje uvádí Bonde: VK v sérii 4,4 %, celkový VK 5,3 - 6,2 % na koncentracích 1 - 7 mg/l, analytická recovery 98 % +/- 8 %, diluční recovery 97 % +/- 7 % (Bonde, 1996).

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Uvedeno v dokumentu U_CTXCR

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Bonde, M., Qvist, P., Fledelius, C., Riis, B.J., Christiansen, C.: Application of an enzyme immunoassay for a new marker of bone resorption (CrossLaps): Follow-up on hormone replacement therapy and osteoporosis risk assessment. J. Clin. Endocrinol. Metab., 80, 1995, č. 3, s. 864 - 868.

·         Bonde, M., Fledelius, C., Qvist, P., Christiansen, C.: Coated-tude radioimmunoassay for C-telopeptides of type I collagen to assess bone resorption. Clin. Chem., 42, 1996, č. 10, s. 1639 - 1644.

·         Garnero, P., Gineyts, E., Riou, J.P., Delmas, P.D.: Assessment of bone resorption with a new marker of collagen degradation in patients with metabolic bone disease. J. Clin. Endocrinol. Metab., 79, 1994, č. 3, s. 780 - 785.

·         James, I.T., Walne, A.J., Perret, D.: The measurement of pyridinium crosslinks: a methodological overview. Ann. Clin. Biochem., 33, 1996, s. 397 - 420.

·         Ju, H.J., Leung, S., Brown, B., Stringer, M.A., Leigh, S., Scherrer, C., Shepard, K., Jenkins, D., Knudsen, J., Cannon, R.: Comparison of analytical performance and biological variability of three bone resorption assays. Clin. Chem., 43, 1997, č. 9, s. 1570 - 1576.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E