OSN-SAbstraktOSN-E

Alkalická fosfatáza kostní v plazmě

 

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

ALP

ALP kostní

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Diurnální rytmus s kolísáním kolem 10 - 20 % kolem střední hodnoty. Intraindividuální rozptyl u mužů 7,7 %, u žen 5,7  %, interindividuální rozptyl u mužů 21,1 %, u žen 42,8 % (Panteghini, 1995). Koncentrace mají rovněž závislost na menstruačním cyklu. Sezónní variace se vzestupem v zimních měsících.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

sex

věk

počet

průměr (SD)

zdroj

 

 

 

µg/l

 

Ostase Hybritech

 

 

 

ženy

35 - 49 let

156

8,8  (SD 2,7)

1

ženy

35 - 55 let *

134

8,7  (SD 2,7)

2

ženy

82,5 (SD 4,5)

292

16,0 (SD 8,1)

2

muži, ženy

20 - 79

478

5 - 22**

3

muži

 

217

12,3 (SD 4,3)

5

ženy

 

261

11,5 (SD 4,3)

5

dívky

5 - 9 let

23

79   (SD 33)

6

 

10 - 14

31

52   (SD 22)

6

 

15 - 19

33

15   (SD 8)

6

chlapci

5 - 9

20

51   (SD 22)

6

 

10 - 14

16

69   (SD 18)

6

 

15 - 19

5

12   (SD 3)

6

revmatoidní arthritis

57

10,8 (3,6 -29,7)***

4

ankylosující spondylitida

14

12,7 (6,3 - 23,2)***

4

nezánětlivá onemocnění

14

8,1  (1,4 - 18,2)***

4

 

Zdroje referenčních mezí

1 Garnero, 1995

2 Garnero, 1996

3 Panigrahi, 1994

4 Beyeler, 1995

5 firemní údaje, Ostase Hybritech

6 Rauch, 1997

 

*  premenopauzální

** referenční interval

*** medián (rozmezí)

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Nejasná role imunochemických metod v raném věku vzhledem k výskytu dalších izoenzymů a izoforem

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Možnosti stanovení

1.       Elektroforetické stanovení. V úvahu přicházejí zejména postupy firem Sebia, Beckman (Isopal, Paragon) a Helena Laboratories. První dva zmíněné postupy lze považovat za referenční.

2.       Imunoradiometrické stanovení s dvojicí monoklonálních protilátek proti různým epitopům molekuly ALP (Ostase Hybritech).

3.       EIA s monoklonální protilátkou proti kostní ALP (Aplkphase-B, Metra Biosystems).

 

Imunoradiometrické stanovení pomocí dvojice monoklonálních protilátek proti různým epitopům molekuly ALP s kalibrací ve hmotnostních jednotkách (ug/l) dobře odpovídá elektroforetickému stanovení, má uspokojivou reprodukovatelnost a linearitu (Panigrahi, 1994). U imunoanalytického stanovení je zdrojem problémů totožný genetický základ a strukturní podobnost jaterní a kostní izoformy. Imunoanalytické postupy stanovení kostní izoformy proto vykazují zkříženou reakci s jaterní izoformou (Van Hoof, 1995). Panigrahi popisuje sedminásobně vyšší afinitu protilátek ke kostní než k jaterní izoformě, zkříženou reakci s jaterní frakcí udává Hata pro jinou modifikaci kolem 8,7 % (Hata, 1996), firemní údaj 5 % pro metodu Alkphase-B je nutné ověřit již proto, že autoři popisují korelační koeficienty 0,99 jak pro imunoradiometrické stanovení, tak pro elektroforézu. Ze všech uvedených důvodů se považuje kvalitní a kvantifikované elektroforetické stanovení kostní ALP za metodu volby (Van Hoof, 1995, Rauch, 1997). Porovnání různých postupů stanovení kostní ALP uvádí například Rauch (Rauch, 1997) a Woitge (Woitge, 1996).

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Relativní zvýšení kostní izoformy je u kostních chorob výraznější než zvýšení celkové ALP. Určitou výjimku tvoří rozvinuté formy osteoporózy, kde bylo prokázáno podobné zvýšení celkové i kostní ALP (Takahashi, 1997).

 

Zvýšení hodnot v plazmě

·         období růstu (Rauch, 1997), předčasná puberta, u starých postmenopauzálních žen při současně zvýšené osteorezorpci (Garnero, 1996),

·         Pagetova choroba,

·         revmatoidní atrhiritis,

·         primární hyperparathyreóza,

·         renální osteodystrofie,

·         osteoporóza a osteopenie,

·         kostní metastázy (u karcinomu prostaty může zvýšení kostní ALP předcházet zvýšení PSA) (Wechsel, 1997),

·         osteomalacie, rachitis v dětském věku a hypofosfatémie vázaná na X-chromosom s rachitidou (Rauch, 1997).

 

Snížení hodnot v plazmě

·         poruchy růstu dětí, deficit růstového hormonu (Rauch, 1997),

·         léčba bisfosfonáty (po zahájení léčby bisfosfonáty se nejdříve sníží markery osteorezorpce (NTx, CTx a celkový DPD za 2-4 týdny), později markery osteoformace (osteokalcin a kostní ALP za 8-12 týdnů)  (Bettica, 1997),

·         orální kontraceptiva (Garnero, 1995).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Bettica, P., Bevilacqua, M., Vago, T., Masino, M., Cucinotta, E., Norbiato, G.: Short-term variations in bone remodeling biochemical markers: cyclical etidronate and alendronate effects compared. J. Clin. Endocrinol. Metab., 82, 1997, č. 9, s. 3034 - 3039.

·         Beyeler, C., Banks, R.E., Thompson, D., Forbes, M.A., Cooper, E.H., Bird, H.: Bone alkaline phosphatase in rheumatic diseases. Ann. Clin. Biochem., 32, 1995, s. 379 - 384.

·         Garnero, P., Sornay-Rendu, E., Delmas, P.D.: Decreased bone turnover in oral contraceptive users. Bone, 16, 1995, č. 5, s. 499 - 503.

·         Garnero, P., Hausherr, E., Chapuy, M.-C., Marcelli, C., Grandjean, H., Muller, C., Cormier, C., Bréart, G., Meunier, P.J., Delmas, P.D.: Markers of bone resorption predict hip fracture in elderly women: The EPIDOS prospective study. J. Bone Miner. Res., 11, 1996. č. 10, s. 1531 - 1538.

·         Haag, P., Seibel, M.J., Werle, E., Zigler, R.: Die knochenspezifische alkalische Phosphatase: Analytische Methoden and Wertigkeit in der Knochenstoffwechsel-Diagnostik. Klin. Lab., 41, 1995, s. 217 - 227.

·         Hata, K., Tokuhiro, H., Nakatsuka, K., Miki, T., Nishizawa, Y., Morii, H., Miura, M.: Measurement of bone-specific alkaline phosphatase by an immunoselective enzyme assay method. Ann. Clin. Biochem., 33, 1996, s. 127 - 131.

·         Panigrahi, K., Delmas, P.D., Singer, F., Ryan, W., Reiss, O., Fisher, R., Miller, P.D., Mizrahi, I., Darte, C., Kress, B.C., Christenson, R.H.: Characteristics of a two-side immunoradiometric assay for human skeletal alkaline phosphatase in serum. Clin. Chem., 40, 1994, č. 5, s. 822 - 828.

·         Panteghini, M., Pagani, F.: Biological variation in bone-derived biochemical markers in serum. Scand. J. Clin. Lab. Invest., 55, 1995, s. 609 -616.

·         Rauch, F., Middelmann, B., Cagnoli, M., Keller, K.M., Schonau, E.: Comparison of total alkaline phosphatase and three assays for bone-specific alkaline phosphatase in childhood and adolescence. Acta Paediatr., 86, 1997, s. 583 - 587.

·         Rauch, F., Schonau, E.: Markers of bone metabolism - Use in pediatrics. Clin. Lab., 43, 1997, č. 9, s. 1 - 1.

·         Takahashi, M., Kushida, K., Hoshino, H., Miura, M., Ohishi, T., Inoue, T.: Comparison of bone and total alkaline phosphatase activity on bone turnover during menopause and in patients with established osteoporosis. Clin. Endocrinol., 47, 1997, s. 177 - 183.

·         Van Hoof, V., Martin, M., Blockx, P., Prove, A., Van Oosterom, A., Couttenye, M.M., De Broe, M.E., Lepoutre, L.G.: Immunoradiometric method and electrophoretic system compared for quantifying bone alkaline phosphatase in serum. Clin. Chem., 41, 1995, č. 6, s. 853 - 857.

·         Wechsel, H.W., Petri, E., Bichler, K.-H.: Skeletal alkaline phosphatase: A marker for individual follow-up in patients with advanced prostatic cancer. Urol. Int., 58, 1997, s. 80 - 83.

·         Woitge, H.W., Seibel, M.J., Ziegler, R.: Comparison of total and bone-specific alkaline phosphatase in patients with nonskeletal disorders or metabolic bone diseases. Clin. Chem., 42, 1996, č. 11, s. 1796 - 1804.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek