OSN-SAbstraktOSN-E

Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Alkalická fosfatáza kostní

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Kostní ALP, Bone ALP, BALP

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

ALP

ALP kostní v plazmě

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Alkalická fosfatáza je membránový enzym katalyzující hydrolýzu fosfátových esterů při alkalickém pH. Jedná se o tetramér, do cirkulace je z membrán uvolňovaný jako dimér. ALP je kódována třemi geny - pro intestinální, pro placentární a společně pro kostní, jaterní a renální ALP (popisují se geny pro fetální intestinální ALP, pro placental-like izoenzym a pro nádorové izoenzymy).

 

Totožný genetický základ jaterní, renální a kostní izoformy ALP komplikuje možnost jejich odlišení, které je založeno na odlišných posttranslačních modifikacích molekuly, zejména na různé

·         tepelné stabilitě,

·         citlivosti na ureu,

·         citlivosti na fenylalanin,

·         citlivosti na levamizol,

·         citlivost k neuraminidáze,

·         elektroforetické a chromatografické mobilitě,

·         imunoreaktivitě,

·         afinitě k lektinu.

 

Jaterní, resp. kostní izoformu však mohou tvořit odlišné jednotky, závislé na chorobných stavech nebo věku. Většina izoenzymů a izoforem metabolizována v játrech. Biologický poločas pravděpodobně mezi krajními údaji pro střevní (1 hodina) a placentární (7 dnů) izoenzymy. Diskutuje se nejasná role imunochemických metod v raném věku vzhledem k výskytu dalších izoenzymů a izoforem.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Kostní ALP je produkována osteoblasty, gen na 2. chromosomu a je společný pro izoformu jaterní a ledvinovou, biologický poločas je 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Převládající izoformy alkalické fosfatázy v plazmě jsou jaterní a kostní, pocházející ze stejného genu a lišící se posttranslačními modifikacemi molekul vazbou sacharidových jednotek.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Typicky v membránách osteoblastů.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Většina izoenzymů a izoforem metabolizována v játrech.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Pravděpodobně mezi krajními údaji pro střevní (1 hodina) a placentární (7 dnů) izoenzymy.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámky

Antonín JaborOSN-E

recenzoval Jaroslav Racek