OSN-SAbstraktOSN-E

Empirická Tourtellottova rovnice pro výpočet denní intrathekální syntézy IgG je založena na známé produkci likvoru a odhadu vztahu mezi únikem IgG do intrathekálního prostoru a intrathekální syntézou s využitím poměru koncentrací albuminu a IgG v likvoru a plazmě (séru).

 

OSN-STerminologieOSN-E

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Odběr krve na stanovení IgG a albuminu v plazmě v krátkém (tj. +/- 3 hodiny) od odběru likvoru. Podmínkou je získání čirého likvoru bez příměsi krve.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Hmotnostní koncentrace IgG a albuminu v likvoru a plazmě (séru).

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Odhad intrathekální produkce IgG (PT(CSS)_IGG, mg/den při předpokladu produkce 0.5 litru mozkomíšního moku denně, všechny vstupní hodnoty v mg/l):)

 

 

PT(CSS)_IGG =

 

= [(MokIgg – SIgG/369) - (MokAlb – SAlb/230) *  SIgG/SAlb * 0,43] * 0,5

 

 

Jsou-li všechny vstupní koncentrace v g/l, místo faktoru 0,5 se použije faktor 500 (tj. 0,5 * 1000), výsledek je opět v mg/den.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Příměs krve v likvoru.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Při normální syntéze je referenční interval od -9,9 do +3,3 mg/den.

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

Fyziologické hodnoty se odhadují z výpočtů koncentrací IgG a albuminu v plazmě a likvoru osob bez závažnějšího onemocnění centrálního nervového systému.

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Pozitivní hodnota nad 3,3 mg/den (Tourtellotte, 85), nebo nad 4,23 mg/den, při vyjádření koncentračním nad 8,46 mg/l (Öhman, 89, autor nepředpokládá denní produkci 0,5 litru likvoru a hodnotí proto koncentraci). Hodnoty nad 8,0 mg/den se nacházejí u většiny případů roztroušené sklerózy. Výpočet však neposkytuje výrazněji lepší informaci než index IgG/Albumin (Burtis, 1994).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Öhman, S., Forsberg, P., Nelson, N., Vrethem, M.: An improved formula for the judgement of intrathecally prodiced IgG in the presence of blood brain barrier damage. Clin. Chim. Acta, 181, 1989, s. 265 - 272.

Tourtellotte, W.W., Staugaitis, S.M., Walsh, M.J., Shapsak, P., Baumhefner, R.W., Potvin, A.R., Syndulko, K.: The basis of intra-blood-brain-barrier Igg synthesis. Ann. Neurol., 17, 1985, 21-27.

Burtis, C.A., Ashwood, E.R.: Tietz textbokk of clinical chemistry.  2nd Edition. W.B.Saunders, Philadelphia, 1994.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.